Wójt Gminy informuje,
że w dniach 10 - 11.10.2015 r. zostanie zamknięty przejazd kolejowy na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim w km 38,613 znajdujący się na ul. Pagory w miejscowości Spytkowice (Kępki)Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2015.10.08 - Zmodernizowano kolejną drogę rolniczą.

Zakończone zostały prace i dokonano odbioru wykonania modernizacji drogi dojazdowej do pól o dł. 1 270 m w Ryczowie (od ul. Wróblówki do ul. Parkowej). Oprócz funkcji dojazdowej do gruntów rolniczych droga pełni ważną rolę komunikacyjną, a mianowicie jest najczęściej używanym skrótem do ul. Parkowej, a potem dalej do centrum Ryczowa.

2015.09.29 - Mały Mistrz

Od 1 września 2015 r. staraniem Wójta Gminy oraz Dyrektorów Szkół wszystkie placówki oświatowe z naszej gminy przystąpiły do Programu "Mały Mistrz", który jest wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Programem "Mały Mistrz" zostały objęte wszystkie pierwsze klasy Szkół Podstawowych.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraz z nauczycielem wychowania fizycznego prowadzi raz w tygodniu zajęcia na lekcji wychowania fizycznego objęte programem. Bardzo ważnym elementem programu jest zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Jego celem jest poprawa sprawności fizycznej najmłodszych i rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.

2015.09.21 - Złote i Diamentowe Gody

W bieżącym roku w naszej gminie obchodzono diamentowe i złote gody. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej mszy św. w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach, zamówionej przez Wójta Gminy Spytkowice. Dalsze uroczystości kontynuowano w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Jubilaci otrzymali medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie", okolicznościowe Listy Gratulacyjne oraz upominki. Przyjęli życzenia od Wójta Gminy Spytkowice - Mariusza Krystiana, Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice - Jerzego Piórowskiego, Księdza Proboszcza - Józefa Piwowarskiego oraz pracownika Urzędu Gminy Spytkowice - Annę Dzidek.

2015.09.21 - VIII sesja Rady Gminy Spytkowice

W czwartek 17 września odbyła się VIII sesja Rady Gminy Spytkowice. Była ona poprzedzona posiedzeniami Komisji, które miały miejsce dwa dni wcześniej. Porządek obrad tradycyjnie zapoczątkowała informacja Wójta o stanie realizacji uchwał Rady Gminy, a także o działalności oraz funkcjonowaniu Gminy Spytkowice w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował, że wspólnym staraniem samorządów, od grudnia b.r. powrócą na trasę kolejową Skawina -Spytkowice-Oświęcim, pociągi pasażerskie. Na początek będzie to pięć par pociągów w stronę Oświęcimia i Krakowa. Aby doprowadzić do reaktywacji tej linii, nasz samorząd w przyszłorocznym budżecie, wyda na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych.

2015.09.21 - W Bachowicach powstanie Muzeum Regionalne

W wyremontowanej, a właściwie odbudowanej Szkole Rolniczej powstanie niebawem Muzeum Regionalne. W miejscu tym zostaną zgromadzone przedmioty, pamiątki i eksponaty upamiętniające trzy ważne dla naszych okolic i historii osoby tj.: urodzonych w Bachowicach: ks. Prałata Franciszka Gołbę, budowniczego kościoła parafialnego, ale także oddanego sercem i życiem społecznika wspierającego w okresie międzywojennym rozwój oświaty, rolnictwa i rzemiosła, a także dr. Franciszka Stefczyka - pioniera polskiego ruchu spółdzielczego, założyciela Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych, wieloletniego współpracownika ks. Franciszka Gołby oraz Ojca Rudolfa Warzechy - kandydata na ołtarze Sługi Bożego. Każda z tych osób w sposób realny przyczyniła się do poprawy życia zarówno naszych przodków jak również współcześnie żyjących.

2015.09.21 - W nowy sezon z nowym zapleczem sportowym

W nowy sezon zawodnicy Wiejskiego Klubu Sportowego Viktoria Półwieś wystartowali z nowym zapleczem sportowym. Jak widać na załączonych fotografiach nowy obiekt zmienia diametralnie sytuację lokalową klubu. Z mało imponujących, co do wyglądu i standardu dwóch prawie rozpadających się baraków, zawodnicy, działacze, a także goście mogą teraz korzystać z zupełnie nowego lokum.

2015.09.08 - Spytkowice - Naours. Współpraca rozpoczęta!

Konsekwentny rozwój infrastrukturalny oraz kultywowanie tradycji regionalnych i historycznych w naszej gminie, jest zauważane nie tylko na poziomie powiatu wadowickiego, czy województwa małopolskiego, ale także poza granicami naszego kraju. Od piątku do niedzieli (4-6 września b.r.) trzyosobowa delegacja naszej gminy gościła we francuskiej gminie Naours. Zaproszenie zostało wystosowane przez władze tamtejszej gminy, na czele której stoi Mer Jean Michel Bouchy.

2015.09.08 - Dożynki w Spytkowicach (powiat nowotarski)

Wzorem roku poprzedniego otrzymaliśmy zaproszenie na Dożynki od partnerskiej Gminy w powiecie nowotarskim. Reprezentacja naszej Gminy, tym razem był to zespół regionalny "Niezapominajki", uczestniczył wspólnie z Władzami Gminy oraz Radnymi w tej uroczystości. Po mszy odprawionej w pięknym kościółku, korowód przeszedł na miejscowy stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza część obchodów święta plonów.

2015.09.04 - Gminne Dożynki 2015

W niedzielę, 30 sierpnia 2015 roku w Spytkowicach odbyły się Gminne Dożynki. Na święto plonów przyjechali rolnicy z rodzinami, mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszeni goście, którzy w bieżącym roku bardzo licznie uczestniczyli w tej uroczystości.
Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach. Proboszcz parafii a równocześnie dziekan dekanatu Zatorskiego - ksiądz Józef Piwowarski w asyście 4 księży z parafii gminy Spytkowice, diakona oraz księdza profesora Jana Szczepaniaka, który wygłosił homilię, odprawili bardzo uroczystą liturgię.

2015.08.20 - "Bachowickie Centrum" staje się piękniejsze

Pisząc "Bachowickie Centrum", mamy na myśli przede wszystkim miejsce w którym koncentruje się życie i funkcjonowanie tego sołectwa. Tak się składa, że dokładnie centrum miejscowości skupia wiele funkcji. Szkoła, Kościół, cmentarz, kilka lokali handlowych, punkt apteczny, filia oddziału banku, Dom Strażaka pełniący funkcję zarówno strażnicy jak również siedziby Koła Gospodyń Wiejskich, Świetlicy WDK i Rady Sołeckiej. Dwa lata temu wyremontowano właśnie Dom Strażaka. W czerwcu oddano do użytku zupełnie nowy, bardzo imponujący plac zabaw.

2015.08.17 - Nowa nawierzchnia na ulicy Morzyckiej w Spytkowicach

Od kilku dni mieszkańcy ul. Morzyckiej w Spytkowicach do swoich domów dojeżdżają po całkiem nowej nawierzchni drogi. Właśnie w tym rejonie zakończono kolejną inwestycję gminną. Za kwotę nieco ponad 190 tys. złotych wykonano bardzo imponujący zakres robót. Przede wszystkim na długości 508 metrów, wykonano wspomnianą nawierzchnię bitumiczną, a ponadto przebudowano zupełnie odnowa przepust pod drogą, który w minionych latach był jedną z przyczyn podtapiania pobliskich posesji.

2015.08.13 - Piesza Pielgrzymka ze Spytkowic na Jasną Górę

W czwartek 6 sierpnia wyruszyła XXXV Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej na Jasną Górę. Tym razem Pielgrzymom towarzyszy hasło "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Również w Spytkowicach, już po raz piętnasty, zorganizowano pielgrzymkę do Częstochowy. Grupie liczącej blisko 140 osób przewodniczą: ks. Piotr Podwyszyński, ks. Wojciech Wylegała, ks. Robert Jończyk, ks. Jacek Bernacik i siostra Noemia.

2015.07.31 - Niezależne rankingi potwierdzają nasz szybki rozwój

W pierwszym tygodniu lipca Serwis Samorządowy PAP opublikował nowy ranking. Tym razem zbadano ile środków wydają gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na podstawie informacji uzyskanej z Dziedzinowej Bazy Wiedzy GUS Serwis PAP sklasyfikował 2941 podmiotów samorządowych. Ranking pokazuje duże zróżnicowanie w wydatkach gmin. Z analizy dokumentu wynika, że Gmina Spytkowice uplasowała się na 1501 miejscu, a nasze wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2013 wyniosły 3046,90 zł. Jest to wielkość niewiele przekraczająca średnią dominującą w kraju. Dalsza analiza porównawcza gmin powiatu wadowickiego wskazuje, że biorąc pod uwagę właśnie nasz region, uplasowaliśmy się w tej kategorii na II miejscu za gminą Mucharz. Wynik ten potwierdza wcześniej publikowane rankingi i analizy niezależnych mediów.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.