NAJNOWSZE WPISY


herb

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

21-01-2020

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie *od 3 lutego 2020 r....

Czytaj więcej

herb

XIII Sesja Rady Gminy - zawiadomienie

20-01-2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w...

Czytaj więcej

herb

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

20-01-2020

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) z w o ł...

Czytaj więcej

herb

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

17-01-2020

*Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:  "Zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego  pn. "Nadwiślański Plener...

Czytaj więcej

herb

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO PYŁÓW

17-01-2020

*Zagrożenie* Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. *Przewidywany czas trwania ryzyka* Od godz. 9.00 dnia 17.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  17.01.2020...

Czytaj więcej

herb

„Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

17-01-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a także realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...

Czytaj więcej

herb

“Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”

17-01-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą otrzymać nawet...

Czytaj więcej

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //