Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów


W związku z odnotowanymi na terenie Gminy przypadkami agresji ze strony wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice” utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności winni oni zapewnić stały i skuteczny nadzór nad tymi zwierzętami oraz zapobiegać niekontrolowanemu wydostaniu się psa poza teren własnej nieruchomości.I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
o zmianach jakie nastąpią od dnia 1 marca br. w zakresie:


AKTU STANU CYWILNEGO:
Zgodnie z nową ustawą rozpocznie się informatyzacja rejestracji aktów stanu cywilnego.
Od tego momentu akty: urodzeń, małżeństw i zgonów będą rejestrowane w systemie teleinformatycznym.
Dzięki temu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju będzie można otrzymać papierowy odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu niezależnie od tego kiedy został sporządzony i gdzie jest przechowywany.

NADANIA NUMERU PESEL:
Kierownik urzędu stanu cywilnego zaraz po sporządzeniu aktu urodzenia wystąpi do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL, który zostanie umieszczony w rejestrze przy akcie urodzenia.

WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH:
Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu.
Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
Nie wymieniamy dowodu na nowy jeżeli jego termin ważności nie minął.
Wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zobacz film - Zobacz, co zmieni się od 1 marcaI N F O R M A C J A

Awarię oświetlenia ulicznego w roku 2015 na terenie administracyjnym Gminy Spytkowice należy zgłaszać bezpośrednio do Zakładu Energetycznego pod nr tel. 991 lub (33) 8791820, (33) 8791856 wew. 44, 45 w godzinach pracy Urzędu.
Termin usunięcia awarii: 7 dni od daty zgłoszenia.


I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że od 1 stycznia 2015 r. Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek od godz. 7. 30 do 15.30
wtorek od godz. 7. 30 do 15.30
środa od godz. 7. 30 do 17.00
czwartek od godz. 7. 30 do 15.30
piątek od godz. 7. 30 do 14.00Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2015.03.18 - Nowy "bum" inwestycyjny

Z podsumowań poprzedniej kadencji wynika, że pod kątem inwestycyjnym była ona korzystna dla wszystkich mieszkańców. Wartość portfela inwestycyjnego sięgnęła kwoty 27 mln złoty. Znacząco więcej niż wcześniej. Z naszych obserwacji wynika, że tempo robót inwestycyjnych nie zwalnia również na początku nowej kadencji.
W Bachowicach trwa rozpoczęta w listopadzie tamtego roku inwestycja polegająca na realizacji zadania o nazwie "Odbudowa (rewitalizacja) wraz z rozbudową budynku dawnej Szkoły Rzemieślniczej w Bachowicach z dostosowaniem do nowej funkcji, tj. Muzeum Regionalnego …". Dzięki tej inwestycji Gmina zyska budynek, który będzie służył w ten właśnie sposób, by w jednym miejscu zostały zgromadzone eksponaty, przedmioty i dokumenty świadczące o naszej historii.

2015.03.18 - 300 tysięcy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Już niebawem rozpoczną się prace remontowe dróg gminnych objętych ministerialnym programem usuwania skutków klęsk żywiołowych, które nawiedziły naszą gminę w latach 2013 i 2014r. Gmina otrzyma na ten cel 300 tys. złotych. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę nawierzchni dróg: w Bachowicach -ul. Kaniów w kierunku Zygodowic, w Półwsi - ul. Kolejowa, w Spytkowicach - ul. Morzycka, w Miejscu - ul. Stawowa. Warto zaznaczyć, że dofinasowanie może zostać przeznaczone tylko i wyłącznie na uszkodzoną część nawierzchni. Pozostałe koszty związane z remontem, gmina musi zapłacić z własnych środków.

2015.03.16 - "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!"

Na Sali Narad Urzędu Gminy w Spytkowicach odbyły się eliminacje XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
W etapie gminnym konkursu złożonych zostało 20 prac, przygotowanych przez uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej Gminy

2015.03.11 - Wyjątkowa Sesja Rady Gminy w Sołectwie Półwieś

Ostatnia Sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu 3 marca, miała wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy w tej kadencji, Radni mogli zobaczyć efekt kapitalnego remontu jaki został wykonany w sołectwie Półwieś. Stało się niemalże tradycją, że Radni reprezentujący mieszkańców uczestniczący w podejmowaniu decyzji w sprawach inwestycji otrzymują do-kładną informację na ten temat. Tym razem w wyremontowanym budynku zorganizowano Sesję Rady Gminy w czasie której wszyscy mogli zobaczyć to co zostało wykonane.

2015.03.9 - Młodzieżówka strażacka rywalizowała w gminnych eliminacjach "OTWP - 2015"

W czwartek 26 lutego br. roku w Domu Strażaka w Bachowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju udział brała młodzież z 3 Jednostek OSP (Spytkowice, Półwieś, Bachowice), w których rywalizowało 33 uczestników, w 3 kategoriach.

2015.03.5 - Jest nas więcej !!

Jak wynika z przeprowadzonych analiz ewidencji ludności w roku 2014 liczba mieszkańców Naszej Gminy zwiększyła się o 12 osób w stosunku do roku poprzedniego. Stało się tak za sprawą dodatniego przyrostu naturalnego, czyli różnicy pomiędzy liczbą zgonów i narodzin. W analizie uwzględniono także ilość osób, wymeldowanych i zameldowanych, a także tzw. migrację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy.

2015.03.4 - Temat kolei powraca!!!
Tym razem na antenie TVP Kraków. 26 lutego w programie "Region. Ludzie, sprawy, opinie" Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wójt Spytkowic Mariusz Krystian i Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat rozmawiali o potrzebie wznowienia kolejowych kursów pasażerskich, na linii nr 94 Kraków - Skawina - Spytkowice - Oświęcim. Całość programu można obejrzeć, klikając na poniższy link.
Oglądaj program
2015.02.28 - Zebrania sprawozdawcze w OSP z terenu naszej Gminy zakończone

Miesiąc styczeń br. rozpoczął podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za miniony rok. W tym czasie odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze w poszczególnych OSP.
W trakcie odbytych Zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2014 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące codziennej pracy.

2015.02.27 - Turnieje piłki nożnej halowej

Na przełomie stycznia i lutego w hali sportowej przy ZSP w Spytkowicach odbyło się pięć turniejów piłki nożnej halowej, które zorganizował, już po raz jedenasty z rzędu, klub LKS Astra Spytkowice.
W V edycji turnieju seniorów pod patronatem Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice wystąpiło 8 zespołów, wśród których najlepszy okazał się IV ligowy zespół z Makowa Podhalańskiego w finale pokonując drużynę Orła z Ryczowa. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa Skawy Podolsze.
Dwa tygodnie później w turnieju o "Puchar Wójta Gminy Spytkowice" rywalizowali juniorzy starsi - rocznik 96, gdzie na pierwszym miejscu znalazła się drużyna Korony Trzebinia, II miejsce zajęła drużyna Astry Spytkowice, a na III miejscu uplasował się zespół Garbarza Zembrzyce.

2015.02.26 - Bezpieczniej w Ryczowie !!

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na zakończenie prac przy budowie kolejnego odcinka chodnika dla pieszych. Tym razem w Ryczowie wzdłuż drogi krajowej nr 44 - ulica Oświęcimska, oddano do użytku chodnik o łącznej długości 211 mb i szerokości 2 m. Oprócz chodnika zakres prac obejmował wykonanie kanału technicznego, barierki ochronnych i zatok przystankowych. W sposób znaczący poprawiono bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu w tej okolicy. Dzięki zatokom przystankowym pojazdy komu-nikacji zbiorowej w czasie postoju, zabierając nowych podróżnych nie będą przeszkadzać innym uczestnikom ruchu.

2015.02.18 - Zrobili to, czego nie udało się zrobić nikomu w historii tego klubu !

Wraz z nadejściem przerwy w rozgrywkach ligowych i rozpoczęciem się okresu zimowego przyszedł czas, aby grupy młodzieżowe, jak co roku, sprawdziły się na tle rywali w turniejach halowych.
Cykl tradycyjnie rozpoczął się od eliminacji- spośród wszystkich zgłoszonych drużyn wyłoniono 6 najmocniejszych ekip, które zmierzyły się w Finałach Podokręgu Wadowice.
W przypadku klubu Astra Spytkowice: trampkarze młodsi zajęli III miejsce w Finałach Podokręgu, a trampkarze starsi nie zakwalifikowali się do finałów.

2015.02.13 - III Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 11 lutego w sali WDK w Spytkowicach odbyła się pierwsza w 2015 roku, a trzecia w obecnej kadencji Sesja Rady Gminy Spytkowice. W obradach udział wzięli Radni Rady Gminy, Wójt Gminy, Sołtysi wsi, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz zaproszeni Goście. Wśród nich Ojciec Benedykt Belgrau - Przeor Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych w Prądniku Białym, Pani Władysława Misiarz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy, Pani Stanisława Warzecha - Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Radny Powiatu Wadowickiego Pan Ryszard Mróz.

2015.02.12 - Ach, co to był za bal... !!!

W dniu 11.02.2015r. najmłodsi mieszkańcy naszej gminy spotkali się na "Balu Karnawałowym", gdzie przyszli w pięknych przebraniach. Bohaterowie znanych bajek, czy tez różne zwierzątka prezentowały się bardzo ładnie. Królewny, księżniczki, wróżki, czarodziejki, motylki, pająki, nietoperze, kowboje, aniołki, i wiele innych postaci pląsały w rytm muzyki.

2015.02.5 - Bezpieczniej na krajówce !!

Dobiegły końca prace przy budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 44 relacji Kraków - Oświęcim. W Spytkowicach od skrzyżowania z dro-gą powiatową nr K1769 Spytkowice - Bachowice - Witanowice w kierunku Oświę-cimia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonała chodnik wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technicznym. Łączna długość chodnika to 415 mb, szerokość 2 mb - całość z kostki brukowej. Na długości prawie 800 mb położono zupełnie nową nawierzchnie bitumiczną. Tutaj należy przypomnieć, że inwestycja ta była wyczekiwana od dawna w znacznie szerszym zakresie.

2015.02.3 - Gabinet kosmetyczny "MAKEUP" z Kartą Rodziny 3+
Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, jedenasty Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi
2015.02.2 - Polska DeLuxe, czyli wspomnienia z PRL-u

Osoby, które zechciały w sobotnie popołudnie wstąpić do Ośrodka Kultury, aby się troszkę rozerwać, napić kawy, zjeść ciastko, miały przyjemność zobaczyć prezentacje taneczne zespołu "Pretty Woman" oraz popisy Kabaretu "Czarna Rękawiczka", skupiających grupę zapalonych artystów - studentów oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2015.01.26 - Koncert kolęd i pastorałek

Styczeń w polskiej tradycji to czas noworocznych koncertów i wspólnego kolędowania. W ten radosny czas również w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach już po raz drugi odbył się KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK. 25 stycznia 2015 r. zespoły działające przy GOK, które ćwiczą pod kierownictwem instruktora Pana Roberta Budzynia, przygotowały koncert. Usłyszeliśmy prezentacje solowe i zespołowe.

2015.01.23 - 152 rocznica Powstania Styczniowego

22 stycznia obchodziliśmy 152 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Powstanie to trwale zapisało się na kartach historii naszego Narodu. Wybuchło 22 stycznia 1863 r. jako sprzeciw wobec narastającego terroru ze strony Imperium Rosyjskiego. Swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie, ziemie zaboru rosyjskiego oraz ziemie zabrane. Przez wielu uważane za największe polskie powstanie narodowe. Mimo początkowych sukcesów, Powstanie zakończyło się przegraną.

2015.01.23 - Plac zabaw w Bachowicach oddany do użytkowania

Od jakiegoś czasu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach uwagę przechodniów przyciąga kolorowy, zupełnie nowy plac zabaw. Chociaż aura nie sprzyja temu by przedszkolaki mogły z niego korzystać, to jednak cieszy sama myśl, że jest i kiedy zaświeci słońce można będzie się oddać zabawie bez reszty.

2015.01.16 - K... Kołyska... Kocham Was!

W niedzielę 11 stycznia mogliśmy obejrzeć spektakl bożonarodzeniowy pt. Kołyska, przygotowany przez młodzież parafii MB Królowej Polski z Ryczowa. Poszczególne sceny zachęcały nas do refleksji nad tajemnicą Boga Stwórcy wszechświata, który pochyla się nad losem człowieka.
Tytułowa Kołyska symbolizowała gotowość na przyjęcie Zbawcy. Walka o miejsce dla Boga, toczyła się w pierwszych scenach, w świecie duchów.

2015.01.16 - Kolejne nowe wiaty przystankowe

Chociaż transport zbiorowy na terenie Naszej Gminy ciągle "niedomaga", to jednak gmina wywiązując się ze swoich zadań, kontynuuje rozpoczętą w 2013 roku akcję rewitalizacji przystanków. W końcowych dniach grudnia dla podróżujących z naszego terenu, zostały udostępnione kolejne wiaty przystankowe. Za kwotę nieco ponad 50 000 zł udało się wyposażyć w nowe wiaty 5 wspomnianych przystanków. W Spytkowicach przed wyruszeniem w podróż mieszkańcy mogą korzystać z wiat przy stadionie Klubu Sportowego "Astra" i na "kępkach".

2015.01.16 - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z Kartą Rodziny 3+

W m-cu styczniu br. do realizacji Programu Karta Rodziny 3+ przystąpiło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ''TUW" z siedzibą 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13, B. R. w Tarnowie Oddział w Wadowicach deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice.
Porozumienie o współpracy na rzecz wspierania Rodzin Wielodzietnych w imieniu Towarzystwa podpisała Pani Ewa Jurkowska dyrektor oddziału "TUW" w Wadowicach z siedzibą w przy ul. Olbrychta 13

2015.01.14 - "Anioły na Górce" dla niepełnosprawnych

Centrum Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych "Anioły na Górce" w Spytkowicach, wybudowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaczęło działać w grudniu 2014 r. 8 stycznia 2015 r. odbyło się jego oficjalne otwarcie. Nowy ośrodek poświęcił jego pomysłodawca, bp Józef Guzdek, dawniej biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, a obecnie biskup polowy Wojska Polskiego.

2015.01.13 - 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11 stycznia 2015r. odbył się 23 Finał WOŚP, temat tegorocznego Finału brzmiał: "Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów". Wolontariusze z naszej Gminy zebrali łącznie 14 056,42 zł,Najwięcej zebrali wolontariusze ze Spytkowic - 6 955,36 zł, następnie z Ryczowa - 3659,69 zł oraz z Bachowic - 3030,37 zł. Gratulujemy Aleksandrze Knapik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, która zebrała największą kwotę (1614,14 zł, 10 dolarów oraz 3,98 EURO).

2015.01.12 - IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda"

To już po raz czwarty gościliśmy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli oraz całe rodziny które towarzyszyły uczestnikom Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
Słuchaliśmy prezentacji scenicznych, których poziom z roku na rok znacznie się podnosi. Dlatego też licznie zgromadzona publiczność, dziękowała wykonawcom za występy gromkimi brawami. Przekonaliśmy się ile pracy i trudu wymagało przygotowanie tych artystów.

2015.01.12 - Budżet na rok 2015 przyjęty jednogłośnie

W poniedziałek 22 grudnia, w Sali WDK Spytkowice odbyła się druga nowej kadencji i jednocześnie ostatnia w roku 2014 sesja Rady Gminy. W obradach sesji wzięli udział Radni Rady Gminy, Wójt Gminy oraz zaproszeni goście tj. przedstawiciele Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani Iwona Szablińska - Zastępca Dyrektora i Pan Bogumił Samek pracownik Oddziału oraz Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wadowicach: Pani Krystyna Zielińska - Kierownik Placówki i Pani Jolanta Kleszcz. W sesji uczestniczyli również: Pan Ryszard Czaicki - Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Pan Józef Stańczyk Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach, Sołtysi Sołectw, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz Kierownicy Referatów Urzędu Gminy.

2015.01.8 - "Bijcie w kotły w trąby grajcie a Jezusa przywitajcie- Nowonarodzonego!"

Z takim zawołaniem rozpoczął się kolejny koncert kolędowo- noworoczny w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie. W tym roku miał on jednak znaczenie szczególne, gdyż dzięki złożonym ofiarom mogliśmy pomóc choremu Kubusiowi.
Program koncertu został podzielony na dwie części. W pierwszej mogliśmy usłyszeć popularne kolędy i pastorałki tj. Bóg się rodzi, Tryumfy Króla Niebieskiego, czy Bracia patrzcie jeno. Druga część koncertu miała nieco inny charakter.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.