ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SPYTKOWICE
w sezonie zimowym 2015/2016Wójt Gminy informuje, że Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Spytkowice w sezonie ZIMA 2015/2016 będzie realizowane przez n/w Wykonawców:

- droga krajowa Nr 44

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe
"DROG - BUD" Franciszek Fryc
34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 3
tel./fax. (33) 879 15 09

- drogi powiatowe

"BROWAB" Jan Kufel
34 - 116 Spytkowice
ul. Kanada 2
kom. 793 588 415

- drogi gminne

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 57
tel. (33) 879 16 95
kom. 609 478 000Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2015.11.24 - Gminne Ćwiczenia Pożarnicze "POWÓDŹ - MIEJSCE 2015"

W sobotę 22 listopada 2015 roku na terenie Sołectwa Miejsce, odbyły się Gminne Ćwiczenia Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. W działaniach ratowniczych uczestniczyło 8 Zastępów strażaków OSP.
Założeniami i głównym celem tegorocznych Gminnych Ćwiczeń Pożarniczych było: sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych zastępów OSP w czasie działań przeciwpowodziowych, sprawdzenie możliwości użycia służb współpracujących z OSP, w sytuacjach kryzysowych na terenie gminy, zabezpieczenie terenu przed zalaniem, przy użyciu dostępnych sił i środków .

2015.11.16 - Nagrodzeni uczniowie

11 listopada 2015r. na uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjów odebrali Nagrody Wójta Gminy. Nagrodzeni to laureaci wielu olimpiad przedmiotowych, uczniowie wybitnie uzdolnieni, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych. Wójt Gminy Mariusz Krystian nagrodził w tym roku 17 uczniów wraz z opiekunami.

2015.11.13 - Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości i Jubileuszu 25 - lecia Samorządu Terytorialnego

Tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości były bardzo wyjątkowym i szczególnym wydarzeniem. Połączono je z Jubileuszem 25 - lecia Samorządu Terytorialnego, co stało się okazją przypomnienia i upamiętnienia wszystkich byłych już, ale także obecnie zaangażowanych w życie Naszego Samorządu osób.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Kajetana Wolskiego, Oficera Wojsk Polskich - bohatera Powstania Listopadowego.

2015.11.13 - Dzień seniora

Od kilku lat seniorzy z gminy Spytkowice uczestniczą w Dniach Seniora, które organizowane są przez Koła Gospodyń Wiejskich. Jest to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie. Uroczystości z tej okazji zorganizowane były już w Ryczowie i Bachowicach a niebawem odbędą się w Miejscu.
Na zaproszenie Kół Gospodyń przybyli seniorzy - mieszkańcy tychże miejscowości. Na spotkaniach nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych, samorządowych i kościelnych, instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z organizatorami.

2015.11.10 - Gmina Spytkowice daleko w tyle rankingu zadłużenia!!!

To następna dobra wiadomość! Po raz kolejny mamy dowód na to, że rozwój naszej Gminy jest determinowany przez aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a nie tylko zaciąganie kolejnych pożyczek i kredytów. Dowodem tym jest ranking zadłużenia samorządów lokalnych, przygotowany przez czasopismo "Wspólnota". Ranking ten jest niezależnym zestawieniem, przygotowanym przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego Pawła Swianiewicza. Jego analiza pokazuje, że jesteśmy wśród trzech najmniej zadłużonych gmin powiatu wadowickiego.

2015.11.09 - Kolejne renowacje zabytkowych nagrobków!

To, że Samorząd jest dla Mieszkańców wiemy od dawna. Wielokrotnie Wójt Gminy podkreślał, że działalność Gminy winna być ukierunkowana przede wszystkim na wspieraniu Mieszkańców w ich pracy na rzecz środowiska lokalnego. I mamy na to kolejny dowód. Tym razem chodzi o ratowanie zabytków kultury na naszych cmentarzach. Aktywnością w tej dziedzinie wykazały się: Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi.

2015.11.09 - Wznowiono prace przy budowie kaplicy na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach!

To nie była dobra wiadomość! Kiedy Wójt Gminy przekazał Mieszkańcom oraz Radnym informację, że firma wykonująca prace przy budowie kaplicy cmentarnej w Spytkowicach, zeszła z placu budowy z uwagi na swoje kłopoty finansowe, wielu dopytywało: co dalej? Sytuacja rzeczywiście nie była prosta, jednak już od samego początku trwały prace, które na pierwszy rzut oka niewidoczne przygotowywały grunt pod dalszą kontynuację tematu.

2015.11.09 - Muzeum Regionalne w Bachowicach - prac ciąg dalszy!

Okazuje się, że prace przy realizacji projektu utworzenia Muzeum Regionalnego na terenie dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach wciąż trwają i przynoszą bardzo dobre rezultaty. Tym razem rewitalizacji poddano otoczenie budynku muzeum. Wykonane prace przede wszystkim polegały na wyburzeniu budynku stodoły i uporządkowaniu terenu oraz budowie ogrodzenia systemowego oraz montażu bram wjazdowych. Uporządkowano również plac przed budynkiem, dzięki czemu na wiosnę będzie możliwość jego zagospodarowania zielenią.

2015.10.30 - X Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 28 października, w sali WDK Spytkowice odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy. W Sesji uczestniczyło czternastu Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy. Po ustaleniu i przyjęciu porządku obrad Wójt Gminy przedstawił informację na temat wykonani uchwał podjętych na ostatniej Sesji, a także poinformował o wydarzeniach, jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Obecni na Sali otrzymali informację o dwudziestu sześciu wydarzeniach, które mają ścisły związek z funkcjonowaniem Gminy oraz wykonywanie obowiązków Wójta.

2015.10.30 - Praca, którą widać!!!

Nasz Samorząd, od wielu lat aktywnie włącza się do działań mających realny wpływ na ograniczanie zjawiska bezrobocia, wśród Mieszkańców Gminy Spytkowice. Od kilku lat jesteśmy jedną z najaktywniejszych Gmin powiatu wadowickiego, w zakresie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i realizacji programów, w których osoby pozostające bez pracy, mogą znaleźć zatrudnienie. Jednym z dowodów jest fakt, że już kilkadziesiąt młodych ludzi mogło odbyć w naszym Urzędzie płatne staże zawodowe.

2015.10.26 - Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanym zwycięzcą wyborów parlamentarnych w naszej gminie.

Jak wynika z najnowszych danych, wybory parlamentarne w Gminie Spytkowice wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując ponad 62% poparcia. Gdyby wyniki wyborów zależały tylko od naszej gminy, do Sejmu dostały by się jeszcze tylko dwie partie: Platforma Obywatelska, która osiągnęła nieco 14% oraz Kukiz 15 z niespełna 7% głosów. To potwierdzenie stałej tendencji występującej na naszym terenie od wielu lat, że partie prawicowe, cieszą się u nas największym poparciem. Z grona kandydatów, zwycięzcą okazała się Pani Beata Szydło z PiS, uzyskując 1222 głosy poparcia w skali całej gminy.

2015.10.23 - Odznaczenia dla nauczycieli.

W dniu 19 października 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty w powiatach oświęcimskim, wadowickim i suskim. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Senator RP Andrzej Pająk oraz Poseł na Sejm RP Robert Maciaszek, Dyrektor Delegatury w Wadowicach Kuratorium Oświaty w Krakowie Elżbieta Kowalczyk, wizytatorzy Delegatury w Wadowicach, burmistrzowie i wójtowie gmin, m.in. Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

2015.10.22 - Porozumienie podpisane – Gmina Naours oficjalnie partnerem Gminy Spytkowice!!!

21 października 2015 to kolejna szczególna data w historii Gminy Spytkowice. Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w budynku Domu Strażaka w Spytkowicach, przedstawiciele Gminy Spytkowice i francuskiej Gminy Naours podpisali porozumienie o partnerstwie. Sesja rozpoczęła się od odegrania hymnów narodowych Francji i Polski. Kolejnym punktem była prezentacja obu Gmin. Najpierw walory Gminy Spytkowice przedstawił Gościom Wójt Gminy Mariusz Krystian, a następnie Burmistrz Gminy Naours zaprezentował zebranym atrakcje francuskiego regionu. Delegację z Francji, na czele której stoi Mer Jean Michel Bouchy gościliśmy w naszej Gminie w dn. 20-22 października.

2015.10.08 - Zmodernizowano kolejną drogę rolniczą.

Zakończone zostały prace i dokonano odbioru wykonania modernizacji drogi dojazdowej do pól o dł. 1270 m (od ul. Wróblówki w Spytkowicach do ul. Parkowej w Ryczowie). Oprócz funkcji dojazdowej do gruntów rolniczych droga pełni ważną rolę komunikacyjną, a mianowicie jest najczęściej używanym przez Mieszkańców ul. Wróblówki skrótem pomiędzy sołectwem Spytkowice, a sołectwem Ryczów.

2015.09.29 - Mały Mistrz

Od 1 września 2015 r. staraniem Wójta Gminy oraz Dyrektorów Szkół wszystkie placówki oświatowe z naszej gminy przystąpiły do Programu "Mały Mistrz", który jest wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Programem "Mały Mistrz" zostały objęte wszystkie pierwsze klasy Szkół Podstawowych.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraz z nauczycielem wychowania fizycznego prowadzi raz w tygodniu zajęcia na lekcji wychowania fizycznego objęte programem. Bardzo ważnym elementem programu jest zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Jego celem jest poprawa sprawności fizycznej najmłodszych i rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.

2015.09.21 - Złote i Diamentowe Gody

W bieżącym roku w naszej gminie obchodzono diamentowe i złote gody. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej mszy św. w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach, zamówionej przez Wójta Gminy Spytkowice. Dalsze uroczystości kontynuowano w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Jubilaci otrzymali medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie", okolicznościowe Listy Gratulacyjne oraz upominki. Przyjęli życzenia od Wójta Gminy Spytkowice - Mariusza Krystiana, Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice - Jerzego Piórowskiego, Księdza Proboszcza - Józefa Piwowarskiego oraz pracownika Urzędu Gminy Spytkowice - Annę Dzidek.

2015.09.21 - VIII sesja Rady Gminy Spytkowice

W czwartek 17 września odbyła się VIII sesja Rady Gminy Spytkowice. Była ona poprzedzona posiedzeniami Komisji, które miały miejsce dwa dni wcześniej. Porządek obrad tradycyjnie zapoczątkowała informacja Wójta o stanie realizacji uchwał Rady Gminy, a także o działalności oraz funkcjonowaniu Gminy Spytkowice w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował, że wspólnym staraniem samorządów, od grudnia b.r. powrócą na trasę kolejową Skawina -Spytkowice-Oświęcim, pociągi pasażerskie. Na początek będzie to pięć par pociągów w stronę Oświęcimia i Krakowa. Aby doprowadzić do reaktywacji tej linii, nasz samorząd w przyszłorocznym budżecie, wyda na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych.

2015.09.21 - W Bachowicach powstanie Muzeum Regionalne

W wyremontowanej, a właściwie odbudowanej Szkole Rolniczej powstanie niebawem Muzeum Regionalne. W miejscu tym zostaną zgromadzone przedmioty, pamiątki i eksponaty upamiętniające trzy ważne dla naszych okolic i historii osoby tj.: urodzonych w Bachowicach: ks. Prałata Franciszka Gołbę, budowniczego kościoła parafialnego, ale także oddanego sercem i życiem społecznika wspierającego w okresie międzywojennym rozwój oświaty, rolnictwa i rzemiosła, a także dr. Franciszka Stefczyka - pioniera polskiego ruchu spółdzielczego, założyciela Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych, wieloletniego współpracownika ks. Franciszka Gołby oraz Ojca Rudolfa Warzechy - kandydata na ołtarze Sługi Bożego. Każda z tych osób w sposób realny przyczyniła się do poprawy życia zarówno naszych przodków jak również współcześnie żyjących.

2015.09.21 - W nowy sezon z nowym zapleczem sportowym

W nowy sezon zawodnicy Wiejskiego Klubu Sportowego Viktoria Półwieś wystartowali z nowym zapleczem sportowym. Jak widać na załączonych fotografiach nowy obiekt zmienia diametralnie sytuację lokalową klubu. Z mało imponujących, co do wyglądu i standardu dwóch prawie rozpadających się baraków, zawodnicy, działacze, a także goście mogą teraz korzystać z zupełnie nowego lokum.

2015.09.08 - Spytkowice - Naours. Współpraca rozpoczęta!

Konsekwentny rozwój infrastrukturalny oraz kultywowanie tradycji regionalnych i historycznych w naszej gminie, jest zauważane nie tylko na poziomie powiatu wadowickiego, czy województwa małopolskiego, ale także poza granicami naszego kraju. Od piątku do niedzieli (4-6 września b.r.) trzyosobowa delegacja naszej gminy gościła we francuskiej gminie Naours. Zaproszenie zostało wystosowane przez władze tamtejszej gminy, na czele której stoi Mer Jean Michel Bouchy.

2015.09.08 - Dożynki w Spytkowicach (powiat nowotarski)

Wzorem roku poprzedniego otrzymaliśmy zaproszenie na Dożynki od partnerskiej Gminy w powiecie nowotarskim. Reprezentacja naszej Gminy, tym razem był to zespół regionalny "Niezapominajki", uczestniczył wspólnie z Władzami Gminy oraz Radnymi w tej uroczystości. Po mszy odprawionej w pięknym kościółku, korowód przeszedł na miejscowy stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza część obchodów święta plonów.

2015.09.04 - Gminne Dożynki 2015

W niedzielę, 30 sierpnia 2015 roku w Spytkowicach odbyły się Gminne Dożynki. Na święto plonów przyjechali rolnicy z rodzinami, mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszeni goście, którzy w bieżącym roku bardzo licznie uczestniczyli w tej uroczystości.
Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach. Proboszcz parafii a równocześnie dziekan dekanatu Zatorskiego - ksiądz Józef Piwowarski w asyście 4 księży z parafii gminy Spytkowice, diakona oraz księdza profesora Jana Szczepaniaka, który wygłosił homilię, odprawili bardzo uroczystą liturgię.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.