WAKACYJNE PRZEDZKOLE

Dyrektorzy Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach ogłaszają rekrutację do wakacyjnego przedszkola w Gminie Spytkowice.
Przedszkole będzie czynne w następujących terminach i miejscach:
 • 01-20 lipca 2016r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach,
 • 21 lipca - 09 sierpnia 2016r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie,
 • 10 - 30 sierpnia 2016r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach.

Uczestnikami wakacyjnego przedszkola mogą być dzieci uczęszczające do przedszkoli w oddziałach 3,4-latków oraz 5,6-latków w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach w roku szk. 2015/2016.

Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce w przedszkolu, powinni wypełnić deklarację zapisu i złożyć w sekretariacie szkoły. Deklarację można pobrać ze stron internetowych szkół lub z sekretariatu szkoły.

Rekrutacja trwa od 12 maja do 01 czerwca 2016r. Wypełnione deklaracje należy złożyć w szkole w godzinach pracy sekretariatu.


Deklaracja do pobrania.


Szkoła w Ryczowie, jako jedyna placówka w Gminie Spytkowice, przystąpiła do konkursu na uzyskanie placu zabaw dla dzieci. Teren z akcesoriami do zabawy funduje firma NIVEA. Pierwszym etapem konkursu jest głosowanie internautów od 5 maja do 30 czerwca 2016 r.
Szczegółowe informacje o projekcie i możliwość głosowania jest za pośrednictwem strony internetowej szkoły: www.spryczow.iap.pl
i Gminy Spytkowice: www.spytkowice.net.pl

Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na plac zabaw.
Cała społeczność szkolna z Ryczowa prosi o codzienne głosowanie i rozpropagowanie akcji.


Głosuj na nas codziennie
od 5 maja do 30 czerwca 2016 r.
Wejdź na stronę internetową szkoły: www.spryczow.iap.plProponowane zmiany w rozkładzie jazdy pociągów


W tabeli poniżej przedstawimy proponowane zmiany w rozkładzie jazdy pociągów na linii nr 94 Kraków-Skawina-Oświęcim. Propozycje zmian są wynikiem konsultacji, które trwały do 15 styczniu 2016 r. i zostaną wprowadzone w ramach aktualizacji Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów 2015/2016 tj. od dnia 12 czerwca 2016 roku.Gmina Spytkowice chcąc ubiegać się o środki finansowe na ograniczenie niskiej emisji i instalację Odnawialnych Źródeł Energii musi posiadać opracowany i przyjęty do wdrażania tzw. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej mając to na uwadze informujemy, że gmina Spytkowice realizuje przedsięwzięcie pn.:

Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice jako dokumentu zawierającego elementy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji


Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Opracowanie i wdrożenie Planu będzie skutkować m.in.:
 • redukcją emisji gazów cieplarnianych;
 • zwiększeniem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Spytkowice.

W efekcie podjętych obecnie działań Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający:
 • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,
 • zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej w tym zadania nieinwestycyjne oraz inwestycyjne związane ze:
  • zużyciem energii w budynkach,
  • zużyciem energii w transporcie,
  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych;
 • wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.
W ramach opracowywanego Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne otwarte dla mieszkańców, dotyczące konsultacji zapisów, wdrażania i monitorowania Planu. 


Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2016.05.18 - Dni otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte FE na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie można zaliczyć do udanych. Obiekt, którego budowa była współfinansowana z Unijnego Programu, jest niewątpliwie godny pozazdroszczenia. Środki te pochodziły z Programu Operacyjnego Ryby. Tę część pieniędzy Gmina pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina Karpia".

2016.05.17 - XVIII Sesja Rady Gminy

Ostatnia Sesja Rady Gminy, która odbyła się 5 maja - ma już swoją historię, która żyje własnym życiem. A to w związku z informacjami na ten temat, jakie ukazały się w mediach lokalnych i portalach internetowych. Sesja miała jednak normalny, roboczy przebieg. Radni przyjęli 17 uchwał w tym m.in. uchwały dotyczące zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także zatwierdzili aktualizację Planów Odnowy Miejscowości: Spytkowice, Ryczów, Bachowice, Miejsce, Półwieś, Lipowa, a więc dokumentów mających istotny wpływ na możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych i europejskich.

2016.05.10 - "W trosce o nasze bezpieczeństwo"

W dniu 9 maja 2016r. odbyły się eliminacje gminne XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju. W etapie gminnym konkursu złożono 63 prace, które zostały przygotowane przez uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej Gminy.

2016.05.6 - III Koleżeński Bieg Spytkowicki

1 maja 2016r o godz. 12.00 wystartował III Koleżeński Bieg Spytkowicki. W tym roku biegacze rywalizowali na dystansie 8km a Nordic Walking na dystansie 5 km. Trasa biegła wzdłuż malowniczych terenów starorzecza Wisły. W imprezie sportowo - rekreacyjnej uczestniczyło ponad 30 osób. Wśród uczestników znaleźli się mieszkańcy Spytkowic i gmin ościennych. W tym roku jednym z uczestników był Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, któremu serdecznie dziękujemy.

2016.05.5 - Doskonalenie gastronomicznych umiejętności we Francji

Dzięki współpracy Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach z Gminą Spytkowice, której partner Gmina Naours we Francji zadeklarowała przeprowadzenie warsztatów gastronomicznych, zrealizowany został projekt partnerski. W dniach od 17 do 24.04.2016 młodzież mieszkająca w Gminie Spytkowice wyjechała do Amiens. Pobyt był bardzo ciekawy, wypełniony wycieczkami, spotkaniami oraz warsztatami kulinarnymi. Podczas pobytu zwiedziliśmy północne wybrzeże Francji, miejsca pamięci związane z I wojną światową, miejscowości Amiens i Naours.

2016.05.4 - Pierwsze wypłaty 500+ już na kontach!

Pierwszy miesiąc po wprowadzeniu Programu Rodzina 500+ jest bardzo udany! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przyjął łącznie 570 wniosków na świadczenia wychowawcze. Łączna kwota jaką wypłacono wyniosła 270 450 zł dla 541 dzieci z terenu Gminy Spytkowice !
Rządowy Program 500+ to największe wsparcie państwa dla rodzin ostatnich lat.

2016.05.4 - I Ty możesz zostać ratownikiem

14 kwietnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Spytkowicach odbył się międzyszkolny etap XI edycji Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych ,, I ty możesz zostać ratownikiem". Turniej organizowany jest od 2005 roku przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach. Główną ideą corocznego spotkania jest zdobywanie przez młodzież szkolną wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, opanowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także podnoszenia świadomości i umiejętności niezbędnych do ratowania życia ludzkiego.

2016.04.27 - 101 rocznica urodzin Pani Marii Sołtys

Najstarsza mieszkanka Gminy Spytkowice - pani Maria Sołtys 2 kwietnia 2016 roku obchodziła swoje 101 urodziny. Z tej okazji Panią Marię, w jej rodzinnym domu w Spytkowicach, odwiedził Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian, wraz z Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich Panią Anną Dzidek, którzy wręczyli Jubilatce bukiet kwiatów, list gratulacyjny, słodycze oraz upominek. Wójt przekazał Jubilatce wyrazy szczególnego szacunku i uznania, życząc pomyślności i pogody ducha na kolejne lata życia.

2016.04.26 - Wysoka forma Wiktorii i nadzieje na sukces Jakuba

Już od ponad roku nie mieliśmy żadnych wieści o naszych zawodnikach reprezentujących Małopolski Klub Karate OYAMA. Tym czasem nasi zawodnicy brali udział w najważniejszych turniejach, które odbyły się w roku 2015. W maju 2015 roku w Wieliczce odbyły się bardzo prestiżowe, międzynarodowe zawody o Puchar Europy OYAMA IKF, w których na podium stanęli dwaj nasi zawodnicy tj.: w kategorii "Juniorzy Starsi do 70 kg" trzecie miejsce zdobył Ryszard Klaja z Ryczowa oraz również III miejsce w kategorii "Juniorzy Starsi +80 kg" - Michał Stanek. Dla obu naszych zawodników był to ostatni turniej w kategorii juniorskiej.

2016.04.25 - Zebrania Wiejskie w Sołectwach

Jak co roku w marcu lub kwietniu w każdym sołectwie odbywają się tzw. "zebrania wiejskie" również i w tym roku doszło do takich zebrań. W sobotę 16 kwietnia zebrania odbyły się w sołectwach: Lipowa, Miejsce i Spytkowice. W niedzielę 17 kwietnia spotkali się mieszkańcy: Bachowic, Ryczowa i Półwsi. Uczestniczyli w nich także: pan Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice, pan Jerzy Piórowski - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, Radni Rady Gminy reprezentujący dane sołectwo, Sołtysi Sołectw z przedstawicielami Rad Sołeckich.

2016.04.20 - "Umiem pływać"

Już po raz drugi staraniem Wójta Gminy Mariusza Krystiana Gmina Spytkowice przystąpiła do realizacji projektu "Umiem pływać". Program powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I - III. Projekt realizowany w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tym roku skierowany jest do 60 uczniów z terenu Gminy Spytkowice.

2016.04.19 - Powstaje Strategia Gospodarcza Obszaru Doliny Karpia

Zachęceni sukcesem w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Doliny Karpia i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, a także po opracowaniu przez Stowarzyszenie Dolina Karpia wspólnie z gminami tworzącymi ten obszar nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014 - 2020 - przystąpiliśmy do wspólnego opracowania kolejnego ważnego dokumentu. Tym razem do końca lipca tego roku ma powstać "Strategia rozwoju gospodarczego obszaru Doliny Karpia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, agroturystyki oraz stref aktywności gospodarczej w Zatorze oraz lokalnych produktów i marek lokalnych".

2016.04.15 - Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w Gminie w ramach opracowania Planu Gospodarki Nisko-emisyjnej

Dziękujemy Mieszkańcom za aktywny udział w przygotowaniu Planu gospodarki nisko-emisyjnej dla naszej Gminy w postaci udziału w ankietyzacji. Dane z ankiety posłużyły do opracowania Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) – bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie. 
W Gminie Spytkowice dominującą grupą paliw stosowanych przez gospodarstwa domowe na potrzeby cieplne jest węgiel. Pochodzi z niego 84% energii końcowej. Drugim paliwem co do wielkości zużycia jest gaz (ok. 11%). Pozostałe paliwa oraz energia odnawialna są wykorzystywane w Gminie w mało znaczącym stopniu.

2016.04.14 - Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach

W dniu 9 kwietnia 2016 roku w Domu Strażaka w Bachowicach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach. Obradom Zjazdu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Spytkowicach druh Mariusz Krystian.Zjazd Gminny podsumował działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za minioną kadencję 2011 - 2016.

2016.04.14 - Program Rodzina 500+, działamy sprawnie i skutecznie!

W ramach programu Rodzina 500+ Gmina Spytkowice sprawnie wydała pierwsze decyzje, które osobiście podpisał Wójt Gminy. Do 13 kwietnia przyjęto ponad 400 wniosków mieszkańców z czego 45 złożonych zostało elektronicznie za pośrednictwem bankowości internetowej. Pierwsze wypłaty świadczeń w ramach programu zrealizowane będą jeszcze w miesiącu kwietniu br.! Przyjmowanie wniosków odbywa się na bieżąco, bez zakłóceń i problemów technicznych.

2016.04.12 - Projekt "Już Pływam"

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczą w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych pn. "Już pływam". Trwający od 14 marca 2016r. do 30 czerwca 2016r. program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

2016.04.11 - Sprawa przejęcia Wiśnicza w TVP Kraków!

W związku z uruchomieniem przez Wójta Gminy Spytkowice procedury przyłączenia przysiółka Wiśnicz należącego do sołectwa Okleśna w Gminie Alwernia (powiat chrzanowski) do Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) w sobotnim wydaniu Kroniki TVP Kraków ukazał się materiał w tej sprawie.

2016.03.31 - Muzeum Regionalne w Telewizji Kraków

Kolejny raz Telewizja Kraków w swoim programie informacyjnym przedstawiła materiał na temat Naszej Gminy. Tym razem w głównym wydaniu Kroniki , 21 marca o godz. 18:30 widzowie tej stacji mogli usłyszeć m.in. co nt. naszego Muzeum Regionalnego powiedział Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz w czasie poświęcenia budynku, a także inne informacje i wypowiedzi osób związanych z tym miejscem.

2016.03.24 - Tradycja Wielkanocna 2016

W sobotnie popołudnie spotkaliśmy się na uroczystości pn. "Tradycja Wielkanocna", która wpisała się już w naszej gminie, w kalendarz stałych imprez. Współpraca z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Związkiem Emerytów i Rencistów pozwoliła na pokazanie bogatego dziedzictwa, tradycji kulinarnych i nie tylko, które związane są ze świętami wielkanocnymi.
Aby wspólnie z nami kultywować te zwyczaje zaszczycili nas swoją obecnością mieszkańcy oraz przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i lokalnych.

2016.03.22 - Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz w Bachowicach

Głównym powodem pobytu Księdza Kardynała była wizytacja parafii Bachowice. Wizytacja kanoniczna jest jedną z najważniejszych form pasterskiego posługiwania biskupa. Najważniejszym jej zadaniem jest spotkanie biskupa z duchowieństwem i wiernymi w celu bliższego ich poznania oraz zachęcenia do praktykowania wiary i życia chrześcijańskiego. Biskup powinien zatem osobiście wizytować całą diecezję albo jej część każdego roku, aby przynajmniej raz na pięć lat przeprowadzona została wizytacja w całej diecezji. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego.

2016.03.15 - Wieczór pasyjny w Ryczowie

Wielki Post to czas wewnętrznego wyciszenia i duchowej refleksji nad sensem życia, śmierci i nadziei Zmartwychwstania. W niedzielę 13 marca 2016 r. o godzinie 18.00 zebrani w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie mieli okazję zadumać się nad tajemnicą Wielkanocy. Wieczór wypełniły śpiewy pieśni pasyjnych w interpretacji scholi Coram Deo et Hominibus ze Skoczowa pod dyrekcją Katarzyny Koziny oraz utwory instrumentalne wykonane przez Orkiestrę Klarnetową Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach, prowadzonej przez Bartłomieja Kozinę.

2016.03.10 - Warto iść pod prąd - konferencja prasowa Wójta Gminy Spytkowice

W czwartek 11 lutego po raz pierwszy w historii Gminy została zorganizowana konferencja prasowa Wójta Gminy. W Sali Konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Bachowicach z Wójtem Gminy spotkali się przedstawiciele mediów, a wśród nich redaktorzy Telewizji Kraków, Gazety Krakowskiej, Kroniki Beskidzkiej, Kuriera Wadowicko-Andrychowskiego, Wiadomości Powiatowych.

2016.03.9 - Zimowe turnieje piłki nożnej

Zarząd LKS "ASTRA" Spytkowice informuje ,że w sezonie zimowym po raz dwunasty z rzędu zorganizowano pięć halowych turniejów piłki nożne. Cały cykl turniejów zorganizowano dzięki przychylności pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice, pani Dyrektor Szkoły, panu Adamowi Kosowskiemu - prezesowi firmy Adamex, panu Grzegorzowi Fryc oraz firmie Ko-Bo ze Spytkowic za co należą się gorące podziękowania.

2016.03.7 - Rower dla Karola

Gmina Spytkowice na zasadzie współpracy z Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, otrzymała trzykołowy rowerek rehabilitacyjny dzięki czemu mogliśmy pomóc rodzinie z terenu naszej Gminy, wychowującej niepełnosprawne dziecko. Trzykołowy pojazd jest dużym udogodnieniem dla osoby niepełnosprawnej, służy nie tylko do przemieszczania się, ale także pełni rolę sprzętu do rehabilitacji.

W trakcie przekazywania roweru Karol dokonał próbnej jazdy w obecności mamy i przedstawicieli Gminy Spytkowice. Obdarowana rodzina cieszyła się z prezentu, na ich twarzach pojawił się uśmiech.

2016.03.7 - Młodzieżówka strażacka rywalizowała w gminnych eliminacjach "OTWP - 2016"

W piątek 4 marca br. w Domu Strażaka w Bachowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju udział brała młodzież z dwóch Jednostek OSP (Spytkowice, Bachowice), z których rywalizowało 24 uczestników. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, a wszyscy uczestnicy pakiety promocyjne. Nadmieniamy, że za zajęcie I-go miejsca w każdej kategorii nagrodą jest 14 dniowy pobyt w nadmorskiej miejscowości w strażackim obozie "Wakacje - 2016".

2016.03.7 - Gminny Konkurs o tytuł "Mistrza Kaligrafii" w Bachowicach

22 lutego 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach odbył się Gminny Konkurs o tytuł "Mistrza Kaligrafii" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Spytkowice zorganizowany przez panią Agnieszkę Harmatę i panią Elżbietę Marek. W związku z podejmowanymi przez nas działaniami w ramach promowania języka polskiego, w ubiegłym roku szkolnym zorganizowałyśmy I Szkolny Konkurs o tytuł "Mistrza Kaligrafii", który cieszył się dużą popularnością. Wbrew naszym obawom udało się wyłonić zwycięzców, którzy w dobie komputerów potrafią jeszcze pięknie pisać atramentem.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.