Wydarzenia

Wotum zaufania dla wójta

Po dyskusji nad raportem o stanie Gminy Spytkowice oraz przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu, Rada Gminy Spytkowice jednogłośnie udzieliła wójtowi Mariuszowi Krystianowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za...

Czytaj więcej...


760 tysięcy złotych na zakup samochodu dla OSP Bachowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach otrzymała 760 tysięcy złotych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Stosowną promesę 26 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...


Duże pieniądze dla gminy Spytkowice!

Ponad milion złotych otrzyma gmina Spytkowice z Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS) w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Czytaj więcej...


Wizytacja realizowanych inwestycji gminnych

Za nami pierwszy miesiąc prac inwestycyjnych, na które z początkiem maja zostały podpisane umowy wykonawcze. Wśród nich wyróżnić trzeba przede wszystkim: realizację II etapu rozbudowy szkoły podstawowej nr 2 w...

Czytaj więcej...


Samorządowy wkład w rocznicowe obchody

Podczas XVII Sesji Rady Gminy Radni okolicznościowymi uchwałami uczcili w roku 100. urodzin pamięć św. Jana Pawła II oraz jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego. Umocnieniem chęci uczczenia setnej rocznicy urodzin św.

Czytaj więcej...


Kolejne laptopy trafią do uczniów naszych szkół!

15 maja ruszył kolejny nabór wniosków zorganizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mający na celu sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów, oprogramowania oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu...

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Dziecięcego Wójta Gminy Spytkowice 2020

Za nami VIII edycja konkursu o tytuł Dziecięcego Wójta Gminy Spytkowice. Jego głównym celem było promowanie wiedzy na temat gminy ze szczególnym uwzględnieniem jej historii, tradycji, walorów przyrodniczych i kulturowych.

Czytaj więcej...


Szkoły z dofinansowaniem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Zgodnie z informacją pozyskaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Szkoła Podstawowa z Miejsca oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny z Ryczowa otrzymały dotację w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”...

Czytaj więcej...


Już 260 wymienionych kotłów grzewczych

Powoli dobiega końca realizacja projektu związanego z poprawą jakości powietrza i ograniczeniem poziomu niskiej emisji na terenie gminy Spytkowice. Od początku działania programu Mieszkańcy wymienili 260 nieekologicznych kotłów grzewczych.

Czytaj więcej...


W gminie Spytkowice czytamy na potęgę!

Miniony rok był dla dyrekcji i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz wszystkich czytelników rokiem szczególnym.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 26

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //