Wydarzenia

Do Krakowa komunikacją zbiorową

Dzięki staraniom wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana oraz wójta gminy Brzeźnica Bogusława Antosa otworzyła się nowa możliwość komunikacji z Krakowem.

Czytaj więcej...


Gmina Spytkowice zwolni restauratorów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, nie zapłacą w tym roku II raty za korzystanie z tych zezwoleń.

Czytaj więcej...


ORLEN dla Strażaków

W ramach programu ORLEN dla Strażaków realizowanego przez Fundację ORLEN, Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach otrzymała darowiznę wysokości 80 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Czytaj więcej...


Zbiorniki na wodę pitną już gotowe

Dostęp do bieżącej wody pitnej w gospodarstwach domowych jest w obecnych czasach podstawową potrzebą każdego człowieka.

Czytaj więcej...


Spotkanie w sprawie budowy trasy VeloSkawa

Gmina Spytkowice wspólnie z Województwem Małopolskim oraz Gminą Zator i Gminą Brzeźnica realizuje od lipca ubiegłego roku projekt pn. Budowa trasy rowerowej VeloSkawa - odcinek Podolsze - Łączany.

Czytaj więcej...


Sukces Wacława Proroka w plebiscycie Gazety Krakowskiej

Gazeta Krakowska wspólnie z Dziennikiem Polskim od kilku lat organizują plebiscyt sportowy, w którym głosami czytelników nagradzani są zawodnicy, trenerzy, drużyny i ludzie sportu wszystkich dyscyplin i wszystkich szczebli, osiągający...

Czytaj więcej...


Żołnierze wyklęci - zapomniani Bohaterowie

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną...

Czytaj więcej...


Odnawialne źródła energii w gminie Spytkowice

Gmina Spytkowice od kilku lat prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Po realizacji prac związanych z wymianą nieekologicznych kotłów grzewczych, przyszedł czas na projekt dotyczący montażu odnawialnych źródeł energii...

Czytaj więcej...


Morsy przepłynęły Wisłę w Spytkowicach

Słowo „morsowanie” pojawia się ostatnio we wszystkich możliwych formach i przypadkach. Moda na zimowe kąpiele coraz bardziej rozprzestrzenia się również na terenie gminy Spytkowice.

Czytaj więcej...


Spotkanie z Wojewodą Małopolskim

Regularne przedstawianie tematów dotyczących gminy Spytkowice osobom piastującym najwyższe stanowiska w kraju, czy województwie, to od wielu lat jeden z celów wójta Mariusza Krystiana.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 32

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //