Numery telefonów wewnętrznych

Kontakt:
33 879 18 76, 33 879 18 20, 33 879 15 45

Stanowisko

Nr pokoju

Nr wewnętrzny

Adres e-mail

Wójt Gminy

1

Kontakt
przez Sekretariat

wojt@spytkowice.net.pl

Sekretariat Wójta Gminy

2

54

gmina@spytkowice.net.pl

Sekretarz Gminy

3

52

sekretarz@spytkowice.net.pl

Przewodniczący Rady Gminy

4

57

rada@spytkowice.net.pl

Skarbnik Gminy

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Dochodów i Przychodów

6

34

skarbnik@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Wydatków i Rozchodów

Stanowisko ds. Płac i Obsługi Księgowej

7

49

gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Podatków i Opłat Lokalnych

Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Rozliczenia Mienia Komunalnego

8

35

gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Wymiaru Podatku

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Obsługi Podatnika, Obsługi Księgowej

9

37

gmina@spytkowice.net.pl

Radca Prawny

10

47

gmina@spytkowice.net.pl

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół

13

62

gzs@spytkowice.net.pl

Gminny Zespół Szkół

14

46

gzs@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Geodezji

Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami

Stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalowej

15

33

33

31

gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

18

55

asystent@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Utrzymania Infrastruktury Drogowej

Stanowisko ds. Uzgodnień Branżowych

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

19

45

ppri@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Kadr

Stanowisko ds. Rady Gminy

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

20

59

38

38

 

gmina@spytkowice.net.pl

rada@spytkowice.net.pl

kryzysowe@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Promocji Gminy i Ochrony Zabytków

Informatyk, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

21

58

fundusze@spytkowice.net.pl 

administrator@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji

Stanowisko ds. Realizacji Inwestycji Gminnych

22

44

51

ppri@spytkowice.net.pl

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

23

48

usc@spytkowice.net.pl

Dziennik Podawczy

parter

32

gmina@spytkowice.net.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   

 iod@spytkowice.net.pl

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //