OSP BACHOWICEul.Księdza Gołby 33
34-116 Spytkowice
tel: (033)879 11 52
osp

Zarząd
Prezes - Tadeusz Dębski
Wiceprezes-Naczelnik - Orkisz Piotr,
Wiceprezes - Stańczyk Arkadiusz,
Za-ca Naczelnika - Bobak Marcin
Sekretarz - Morek Mariusz,
Skarbnik - Wojciech Kasprzyk,
Gospodarz - Szarek Marian,
Członek Zarządu - Stańczyk Bartłomiej,
Członek Zarządu - Dębski Dariusz.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup