Muzeum Regionalne w Bachowicach

 Muzeum Regionalne 2

Muzeum Regionalne w Bachowicach powstało w miejscu dawnej Żeńskiej Szkoły Gospodarczej im. Królowej Jadwigi, założonej w 1910 roku. Była to pierwsza tego typu placówka w regionie. Przez 25 lat szkołę ukończyło około 500 uczennic, dla których zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna była formą nobilitacji społecznej. W 1938 roku decyzją władz oświatowych szkołę przeniesiono do Spytkowic. Aby wykorzystać istniejące budynki ksiądz Franciszek Gołba utworzył w tym miejscu Szkołę Rzemieślniczą dla chłopców. Z biegiem lat obiekty popadły jednak w ruinę. Chcąc zachować to dziedzictwo, podjęto decyzję o ich remoncie, a właściwie odbudowie, ponieważ ich stan techniczny był katastrofalny. Oficjalne otwarcie Muzeum miało miejsce 11 czerwca 2017 roku. Zostały w nim zgromadzone przedmioty, pamiątki i eksponaty upamiętniające trzy ważne dla naszych okolic i historii osoby tj.: ks. Prałata Franciszka Gołbę - budowniczego kościoła parafialnego, ale także oddanego sercem i życiem społecznika wspierającego w okresie międzywojennym rozwój oświaty, rolnictwa i rzemiosła, dr. Franciszka Stefczyka - pioniera polskiego ruchu spółdzielczego, założyciela Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych, wieloletniego współpracownika ks. Franciszka Gołby oraz Sługę Bożego Ojca Rudolfa Warzechę.

Muzeum Regionalne to też miejsce, w którym odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne oraz podejmowane są działania mające na celu promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego. Organizowane są warsztaty, koncerty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy.

Wystawę można zwiedzać w każdą niedzielę w godzinach 14:00 - 17:00 lub po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

[g=0-Turystyka-Muzeum]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //