Ryczów

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Ryczów

Fryc Kazimierz Józef
ul. Jana Pawła II
34-115 Ryczów
33 8790-255
ryczow


RADA SOŁECKA WSI RYCZÓW

1) GIEREK Bronisława Anna
2) KLAJA Adrian
3) KRYSTIAN Magdalena Izabela
4) LURIE - CHUDY Irena
5) ŁABUDZIK Zofia
6) RYBA Ewa
7) SENDERA Władysława
8) WŁOSIAK Piotr Jarosław
 

 

 

STATUT SOŁECTWA RYCZÓW

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup