Gmina Spytkowice w dniu 31 października 2018 roku podpisała z Województwem Małopolskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o przyznanie pomocy wynosi 980 043,55 zł a kwota dofinansowania to 500 000,00 zł. 

 

Głównym celem operacji będzie poprawa stanu technicznego i dostępu do infrastruktury kultury oraz poprawa jakości życia na terenach wiejskich i aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego poprzez modernizację i remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Spytkowicach.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujący zakres prac:

1)      Roboty budowlane

2)      Instalacje sanitarne

3)      Instalacje elektryczne

4)      Zakup wyposażenia

 

Planowany termin zakończenia realizacji operacji to październik 2019 roku.

fundusz rolny

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //