Gmina Spytkowice w dniu 31 października 2018 roku podpisała z Województwem Małopolskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o przyznanie pomocy wynosi 980 043,55 zł a kwota dofinansowania to 500 000,00 zł. 

 

Głównym celem operacji będzie poprawa stanu technicznego i dostępu do infrastruktury kultury oraz poprawa jakości życia na terenach wiejskich i aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego poprzez modernizację i remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Spytkowicach.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujący zakres prac:

1)      Roboty budowlane

2)      Instalacje sanitarne

3)      Instalacje elektryczne

4)      Zakup wyposażenia

 

Planowany termin zakończenia realizacji operacji to październik 2019 roku.

fundusz rolny

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //