Rada Gminy Spytkowice

82

 

Przewodniczący Rady
Piórowski Jerzy

Wiceprzewodniczący Rady:
Maślona Stanisław
Szewczyk Marian

Radni:
Byrski Krzysztof
Chlebicki Jan
Gierek Krzysztof
Godek Arkadiusz
Kozioł Andrzej
Mamoń Helena
Mocniak Władysław
Nowak Marek
Nowotarski Andrzej
Piórkowski Szymon
Przejczowski Mateusz
Stańczyk Arkadiusz

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //