OSP MIEJSCEul.Floriana 62
34-116 Spytkowice
osp

Zarząd

Prezes - Giermek Rafał,
Wiceprezes-Naczelnik - Giermek Damian,,
Za-ca Naczelnika - Kapcia Bogusław,
Sekretarz - Jurczyk Paweł,
Skarbnik - Mamoń Adam,
Gospodarz - Giermek Janusz,
Członek Zarządu - Głogowski Tomasz,
Kronikarz - Mazurek Agata.

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.