Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Wydarzenia:

Coroczna analiza liczby ludności gminy Spytkowice

Na początku nowego roku, tradycyjnie już, przygotowaliśmy analizę liczby ludności zamieszkującej teren gminy Spytkowice. Od kilku lat mogliśmy w tym względzie obserwować tendencję wzrostową.

Czytaj więcej...


Kaplica jak nowa

„Zarówno stan techniczny, jak i estetyczny kaplicy należy ocenić jako bardzo zły, wymagający pilnych prac konserwatorskich, nierzadko o charakterze ratunkowym”.

Czytaj więcej...


Koncert świąteczno-noworoczny z charytatywnym przesłaniem

„Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy” - te słowa polskiej kolędy to motyw przewodni zorganizowanego w Ryczowie tradycyjnego koncertu świąteczno-noworocznego.

Czytaj więcej...


Uchwała budżetowa przyjęta jednogłośnie

Koniec roku kalendarzowego to we wszystkich samorządach czas rozmów nad projektem budżetu na kolejne 12 miesięcy. Nie inaczej jest również w gminie Spytkowice.

Czytaj więcej...


Intensywne półrocze Sołtysów

Koniec roku to czas różnego rodzaju podsumowań. Tym razem „na tapetę” trafiło wydatkowanie przez Sołtysów środków z tzw. rezerwy sołeckiej.

Czytaj więcej...


Gmina Spytkowice oświetlona nowymi lampami

W listopadzie br. przy kolejnych trzech przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 44 pojawiło się dedykowane oświetlenie.

Czytaj więcej...


Mateusz Przejczowski sołtysem roku w Powiecie Wadowickim!

Zapewne nie wszyscy z Państwa wiedzą, że sołtys z terenu gminy Spytkowice, a ściślej z sołectwa Miejsce, wyróżniony został w plebiscycie Gazety Krakowskiej prestiżowym tytułem Sołtysa Roku Powiatu Wadowickiego.

Czytaj więcej...


Nowa stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych

To, co nieuchronne, stało się faktem również w gminie Spytkowice. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy, Radni uchwalili nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Co więcej, odpady te, zgodnie z...

Czytaj więcej...


Tradycyjne spotkania Seniorów w gminie Spytkowice

Polityka senioralna to od lat bardzo ważna dziedzina w działalności naszego samorządu gminnego. W jej ramach, dzięki współpracy gminy Spytkowice z Kołami Gospodyń Wiejskich, odbywają się corocznie Dni Seniora.

Czytaj więcej...


Ul. Starowiejska i ul. Słoneczna po remoncie

Za nami ostatni tegoroczny akcent związany z remontem dróg gminnych. 3 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Kierownik Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Marek Opyrchał w obecności...

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 21

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //