Przebudowane drogi gminne

herb

Kolejna dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej gminy. Tym razem chodzi o kompleksowy remont dwóch dróg gminnych tj. ul. Szkolnej w Spytkowicach oraz ul. Sportowej w Ryczowie. Obie drogi były mocno zniszczone i wymagały kapitalnej naprawy.

W pierwszym i drugim przypadku wykonano roboty rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz wykonanie podbudowy. W Ryczowie wykonano nawierzchnię na długości 244 metrów, a drogę poszerzono do 4,5 metra. W Spytkowicach natomiast długość wyremontowanego odcinka to 378 metrów, a jego szerokość w najszerszym punkcie to 5,5 metra. Wykonano tutaj również chodnik oraz przejście dla pieszych z kostki kamiennej. Ponadto przeprowadzono szereg robót towarzyszących takich jak wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż studzienek ściekowych.

Całkowita wartość remontów to blisko pół miliona złotych. Warto podkreślić, że Gmina Spytkowice otrzyma na realizację zadania dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie, a jego wielkość przekroczy 300 tysięcy złotych.

Inwestycja ta idealnie wpisuje się w realizowany od 2011 roku program naprawy dróg gminnych. Efekty tego działania widać w każdym sołectwie, a korzyści z tego płynące zauważa zdecydowana większość Mieszkańców. Mamy nadzieję, że przebudowane drogi będą służyć Mieszkańcom przez długie lata, a dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie wreszcie będzie odbywał się w cywilizowany sposób.

 

[g=przebudowa-drogi]

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //