W Nowy Rok z nowym sprzętem pożarniczo - ratowniczym

1

8 stycznia br. w Domu Strażaka w Spytkowicach Wójt Gminy Spytkowice uroczyście przekazał zakupiony sprzęt ratowniczy ze środków własnych i dotacji otrzymanej z "Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" na doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy naszych jednostek OSP.
Wartość zakupionego i przekazanego sprzętu z tego programu to kwota: 16.224,24 zł, w tym dotacja z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości: 15.094,24 zł.
Przekazany OSP sprzęt to m.in.:

  • Spytkowice: Defibrylator AED Lifeline z elektrodami dla dorosłych i dzieci.
  • Bachowice: Defibrylator AED Lifeline z elektrodami dla dorosłych i dzieci.
  • Miejsce: zestaw PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną.


Ponadto Wójt przekazał dotację z budżetu Gminy w wysokości 30 tys. zł na zakup sprzętu i umundurowania, po 6 tys. zł dla każdej OSP. Za otrzymane środki Strażacy ochotnicy zakupili i wykonali między innymi:

  • Spytkowice: Ubranie koszarowe, 10 par butów koszarowych, 6 par rękawic ochronnych, pasy otokowe do hełmów, latarki wraz z uchwytami, węże tłoczne i ssawne, hydronetka, pasy skórzane, linka strażacka ratownicza.
  • Bachowice: Drabina wielofunkcyjna, 2 pulsoksymetry, detektor prądu przemiennego, 4 ubrania koszarowe, koszule koszarowe, 4 pary butów strażackich specjalnych, stojak hydrantowy, klucz do hydrantu, uchwyty do hełmów na latarki, węże do motopomp 52 i 75, podest roboczy.
  • Ryczów: 2 ubrania specjalne, 3 pary butów specjalnych, rękawice ochronne, kominiarki strażackie, 2 latarki wraz z uchwytami, kurtyna wodna, zbiornik przenośny na wodę.
  • Miejsce: Ubranie specjalne, 4 pary butów specjalnych, 2 pary spodnio- butów z ocieplaczem, 6 czapek zimowych, nożyce do cięcia prętów metalowych, 2 komplety mikrofono - głośników do radiotelefonów, łącznik ssawny 75 oraz wykonano i zamontowano w samochodzie pożarniczym Renault aluminiową skrzynię na sprzęt pożarniczy.
  • Półwieś: Piła do betonu i stali, ubranie specjalne, czapki strażackie.


W przekazaniu sprzętu pożarniczego uczestniczyli:
- Wójt Gminy Spytkowice - mgr Mariusz Krystian,
- Prezes OSP Spytkowice - dh Józef Michalec,
- Naczelnik OSP Spytkowice - dh Zbigniew Malaga,
- Prezes OSP Bachowice - dh Tadeusz Dębski,
- Członek Zarządu OSP Bachowice - dh Marian Szarek,
- Naczelnik OSP Miejsce - dh Damian Giermek,
- Skarbnik OSP Miejsce - dh Adam Mamoń,
- Pracownik UG - Damian Brania,
- Inspektor d/s. Zarządzania kryzysowego - inż. Krzysztof Świergosz,

Zakupiony sprzęt pozwoli na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy Mieszkańcom naszej Gminy oraz osobom czasowo przebywającym na jej terenie w przypadku zaistniałych zagrożeń, czy sytuacji kryzysowych.

[g=Sprzet-gasniczy]
logotyp

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //