W Nowy Rok z nowym sprzętem pożarniczo - ratowniczym

1

8 stycznia br. w Domu Strażaka w Spytkowicach Wójt Gminy Spytkowice uroczyście przekazał zakupiony sprzęt ratowniczy ze środków własnych i dotacji otrzymanej z "Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" na doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy naszych jednostek OSP.
Wartość zakupionego i przekazanego sprzętu z tego programu to kwota: 16.224,24 zł, w tym dotacja z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości: 15.094,24 zł.
Przekazany OSP sprzęt to m.in.:

  • Spytkowice: Defibrylator AED Lifeline z elektrodami dla dorosłych i dzieci.
  • Bachowice: Defibrylator AED Lifeline z elektrodami dla dorosłych i dzieci.
  • Miejsce: zestaw PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną.


Ponadto Wójt przekazał dotację z budżetu Gminy w wysokości 30 tys. zł na zakup sprzętu i umundurowania, po 6 tys. zł dla każdej OSP. Za otrzymane środki Strażacy ochotnicy zakupili i wykonali między innymi:

  • Spytkowice: Ubranie koszarowe, 10 par butów koszarowych, 6 par rękawic ochronnych, pasy otokowe do hełmów, latarki wraz z uchwytami, węże tłoczne i ssawne, hydronetka, pasy skórzane, linka strażacka ratownicza.
  • Bachowice: Drabina wielofunkcyjna, 2 pulsoksymetry, detektor prądu przemiennego, 4 ubrania koszarowe, koszule koszarowe, 4 pary butów strażackich specjalnych, stojak hydrantowy, klucz do hydrantu, uchwyty do hełmów na latarki, węże do motopomp 52 i 75, podest roboczy.
  • Ryczów: 2 ubrania specjalne, 3 pary butów specjalnych, rękawice ochronne, kominiarki strażackie, 2 latarki wraz z uchwytami, kurtyna wodna, zbiornik przenośny na wodę.
  • Miejsce: Ubranie specjalne, 4 pary butów specjalnych, 2 pary spodnio- butów z ocieplaczem, 6 czapek zimowych, nożyce do cięcia prętów metalowych, 2 komplety mikrofono - głośników do radiotelefonów, łącznik ssawny 75 oraz wykonano i zamontowano w samochodzie pożarniczym Renault aluminiową skrzynię na sprzęt pożarniczy.
  • Półwieś: Piła do betonu i stali, ubranie specjalne, czapki strażackie.


W przekazaniu sprzętu pożarniczego uczestniczyli:
- Wójt Gminy Spytkowice - mgr Mariusz Krystian,
- Prezes OSP Spytkowice - dh Józef Michalec,
- Naczelnik OSP Spytkowice - dh Zbigniew Malaga,
- Prezes OSP Bachowice - dh Tadeusz Dębski,
- Członek Zarządu OSP Bachowice - dh Marian Szarek,
- Naczelnik OSP Miejsce - dh Damian Giermek,
- Skarbnik OSP Miejsce - dh Adam Mamoń,
- Pracownik UG - Damian Brania,
- Inspektor d/s. Zarządzania kryzysowego - inż. Krzysztof Świergosz,

Zakupiony sprzęt pozwoli na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy Mieszkańcom naszej Gminy oraz osobom czasowo przebywającym na jej terenie w przypadku zaistniałych zagrożeń, czy sytuacji kryzysowych.

[g=Sprzet-gasniczy]
logotyp

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup