Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Spytkowicach

herb

Władze Gminy Spytkowice wielokrotnie podkreślały jak ważne w ich aktywności są kwestie związane z dziedzictwem kulturowym oraz historycznym. W trakcie działalności obecnego samorządu odzyskało swój dawny blask wiele pomników i wiekowych zabytków. W ostatnim czasie kompleksowej renowacji doczekała się kapliczka słupowa zwieńczona figurą św. Jana Nepomucena w Spytkowicach.

Kapliczka jest jednym z najstarszych obiektów sakralnych na terenie gminy. Znajduje się nieopodal plebanii parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przy drodze krajowej nr 44. Sam monument został wzniesiony w 1782 roku. Przedstawia postać duchownego, odzianego w sutannę i biało-czerwone szaty liturgiczne. Przyjmuje się, że fundatorami owej kapliczki była rodzina Czartoryskich bądź Lubomirskich czyli ówczesnych właścicieli Spytkowic. Kapliczka, według podań, została wzniesiona w celu ochrony miejscowości przed powodzią i niszczącą mocą wodnego żywiołu.

Stan techniczny i artystyczny kapliczki wskazywał na znaczne zużycie i zniszczenie. Zarówno elementy konstrukcyjne, jak i rzeźba oraz jej wykończenie, wymagały przeprowadzenia prac remontowo - konserwatorskich. Kapliczka posiadała duże ubytki w elementach kamiennych, a struktura polichromowa figury była całkowicie zniszczona. Wszystko to było impulsem do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu konserwacji owego zabytku.

Konserwacja techniczna miała na celu powstrzymanie destrukcji kamienia, zabezpieczenie przed mikroflorą oraz powtórne osadzenie. Plan prac zakładał również uzupełnienie ubytków oraz scalenie kolorystyczne. Ważnym elementem renowacji było przywrócenie kapliczce dawnej świetności i zachowanie dla następnych pokoleń w należytym stanie.

Całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła prawie 29 tysięcy złotych. Blisko połowę tej kwoty pokryła Gmina Spytkowice, 10 tysięcy złotych przekazała Parafia Rzymsko - Katolicka w Spytkowicach, a pozostała część kwoty została pozyskana z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2017.

To kolejny przykład na to, że współpraca się opłaca i przynosi dobre owoce. Wielokrotnie, w latach poprzednich, udzielaliśmy parafii w Spytkowicach pomocy finansowej na realizację prac konserwatorskich. Tym razem wspólnie zadbaliśmy o kolejny, bardzo ważny zabytek, cenny z punktu widzenia tak architektonicznego, jak i sakralnego. Dziękuję serdecznie za tę współpracę i na przyszłość deklaruję moją otwartość na tego typu inicjatywy - komentuje przeprowadzenie tej inwestycji Wójt Gminy Mariusz Krystian.

[g=Renowacja-kapliczki] 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //