Coraz więcej mieszkańców w Gminie Spytkowice!

herb

Każdego roku Urząd Gminy w Spytkowicach przeprowadza analizę liczby ludności zamieszkującej na naszym terenie. Nie inaczej było i tym razem. Szczegółowe dane przedstawiamy w poniższych tabelach.

 

LpNazwwa solectwaLiczba mieszkańców stałychUrodzeniaZgony
2016 rok2017 rok2016 rok2017 rok2016 rok2017 rok
1Bachowice2317232525301118
2Lipowa77800140
3Miejsce6686705858
4Półwieś534541125115
5Ryczów2626264327243026
6Spytkowice3999402247534532
 RAZEM102211028111612110689

 

LpNazwwa solectwaZameldowaniaWymeldowania
Spoza gminyMigracje
między
sołectwami
Poza gminęMigracje
między
sołectwami
1Bachowice100122
2Lipowa2000
3Miejsce7050
4Półwieś10012
5Ryczów269160
6Spytkowice442377
 SUMA99117111
 RAZEM11082

 Jak wynika z przeprowadzonej analizy ewidencji ludności w 2017 roku liczba mieszkańców Gminy Spytkowice, w porównaniu do roku 2016, zwiększyła się o 60 osób. Na najwyższy w ostatnim czasie wzrost ludności wpływ miały dwa znaczące czynniki. Pierwszym z nich jest dodatni przyrost naturalny. W 2017 roku w Gminie Spytkowice wyniósł 32 osoby. Cieszyć musi wzrost liczby urodzeń w stosunku do 2016 roku, a także znaczący spadek liczby zgonów w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugim czynnikiem jest zdecydowana przewaga liczby zameldowań nad liczbą wymeldowań. W tej klasyfikacji różnica jest korzystna i wynosi 28 osób. Warto podkreślić, że w każdym sołectwie liczba mieszkańców się zwiększyła. Najwięcej osób przybyło w Spytkowicach (23) oraz Ryczowie (17).

WiekKobietyMężczyźni
Rok 2016Rok 2017Zmiana
w ujęciu
rocznym
Rok 2016Rok 2017Zmiana
w ujęciu
rocznym
0-74004101042643812
8-17569553-1654656620
18-4017831772-1117811730-51
41-6416571684271687172639
Powyżej 648528711952053111
Razem52615290294960499131

 Kolejna tabela przedstawia zmiany w strukturze wiekowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Z analizy wynika, że kobiety stanowią 51,45% mieszkańców gminy, natomiast mężczyźni 48,55%.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //