NAJNOWSZE WPISY


herb

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

17-01-2020

*Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:  "Zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego  pn. "Nadwiślański Plener...

Czytaj więcej

herb

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO PYŁÓW

17-01-2020

*Zagrożenie* Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. *Przewidywany czas trwania ryzyka* Od godz. 9.00 dnia 17.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  17.01.2020...

Czytaj więcej

herb

„Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

17-01-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a także realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...

Czytaj więcej

herb

“Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”

17-01-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą otrzymać nawet...

Czytaj więcej

herb

Małopolska Pożyczka

16-01-2020

               W grudniu 2016 roku Województwo Małopolskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach tzw. współpracy publiczno — publicznej *Umowe o Finansowanie Zinteqrowaneqo projektu...

Czytaj więcej

meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne - gęste mgły

16-01-2020

*Nazwa biura * BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków *Zjawisko/stopień zagrożenia* Gęste mgły *Obszar*...

Czytaj więcej

liczba ludnosci

Coroczna analiza liczby ludności gminy Spytkowice

15-01-2020

Na początku nowego roku, tradycyjnie już, przygotowaliśmy analizę liczby ludności zamieszkującej teren gminy Spytkowice. Od kilku lat mogliśmy w tym względzie obserwować tendencję wzrostową. 2019 rok przyniósł nam jednak...

Czytaj więcej

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //