Zobaczyć w kamieniu własną historię

Czy w kamieniu można coś zobaczyć? Okazuje się, że tak. Najlepszym dowodem jest odnowiona niedawno, znajdująca się przy ul. Sportowej w Ryczowie kapliczka Św. Jana Nepomucena. Ufundowana w 1866 roku przez ówczesnego proboszcza ks. Jana Biedrończyka miała chronić mieszkańców Ryczowa od żywiołu powodzi. Dzisiaj stanowi jeden z najstarszych zabytków na terenie Gminy Spytkowice. Aby przywrócić jej świetność i zachować dla przyszłych pokoleń z inicjatywy Wójta Gminy Mariusza Krystiana dokonano pełnej renowacji. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Kapliczka 2016". Zdaniem Wójta: "Przydrożne kapliczki są bardzo cennym dla nas dziedzictwem kulturalnym i świadectwem mówiącym o naszej historii, gdyż nierozerwalnie wiążą się z życiem ludzi i wydarzeniami dotyczącymi ich fundatorów. Dlatego samorząd gminny jest zobowiązany do działań związanych z renowacją tych "perełek" naszego dziedzictwa. Co sukcesywnie robimy od roku 2012 angażując różne środowiska do działań i pozyskania funduszy na ten cel. Jeśli my sami nie zadbamy o nasze lokalne dziedzictwo kulturowe - nikt tego nie zrobi. Dlatego bardzo cenne jest zaangażowanie np. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń w podwyższanie naszej świadomości i uwrażliwianie w tym względzie. Oczywiście akcja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków i możliwości ich pozyskania."

Warto przypomnieć, że w roku 2012 również z inicjatywy Wójta Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach wydała unikalną na skalę Województwa Małopolskiego publikację - album zatytułowany "Skarby Sakralne Gminy Spytkowice i Doliny Karpia" w którym zamieszczono fotografię i informację na temat 124 obiektów sakralnych w tym kapliczek i krzyży przydrożnych zlokalizowanych na tym wspomnianym terenie. Można przyjąć, że jest punkt zwrotny myśleniu o naszej historii zawartej w pamiątkach z przeszłości, w kamieniach - opowiadających o naszych przodkach.


Agencja Rynku Rolnego w Krakowie nagrodziła Szkołę Podstawową w Spytkowicach

16 stycznia 2017r. w Agencji Rynku Rolnego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie filmowo - fotograficznym: "Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!". Celem konkursu było propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Na konkurs zostało przesłanych 106 oryginalnych i pomysłowych prac dzieci.

Wśród laureatów znalazła się uczennica Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach - Julia Kostka, która zajęła pierwsze miejsce. To szczególne wyróżnienie zostało uhonorowane wspaniałymi nagrodami. Julia otrzymała nagrodę indywidualną w postaci tableta, natomiast Pani Dyrektor ZSP Maria Mróz, odebrała nagrodę dla szkoły, którą okazał się dron.

Wydarzeniu patronował Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch, który osobiście pogratulował laureatom, obiecując również promocję wyróżnionych prac na stronach Urzędu Wojewódzkiego.

Po obejrzeniu prezentacji wyróżnionych zdjęć i filmów przy udziale Dyrektora OT ARR Piotra Serafina toczyła się dyskusja o potrzebie i sposobach propagowania dobrych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży, w której aktywnie wzięli udział obecni na spotkaniu dyrektorzy szkół, przedstawiając własne pomysły i propozycje współpracy z ARR w Krakowie.

Popularyzowanie zdrowego stylu życia w ZSP w Spytkowicach jest niewątpliwie szeroko i skutecznie realizowane. Podejmowanie różnorodnych działań i wyzwań przynosi wymierne korzyści dla uczniów i szkoły, która jest w województwie dostrzegana i nagradzana.


Spełnione marzenie - nowy samochód dla OSP Półwieś

Dzięki staraniom Zarządu OSP Półwieś na czele z Prezesem dh Pawłem Kozłem, ale także i przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Gminy Spytkowice oraz Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej do sołectwa Półwieś trafił nowy, lekki samochód pożarniczy Peugot Boxer 350. Tym samym spełnia się kolejne marzenie strażaków z Półwsi. Wreszcie mają do swojej dyspozycji nowy samochód bojowy dzięki czemu będą mogli w pełni wspierać swoich kolegów strażaków z innych miejscowości Gminy Spytkowice w prowadzonych akcjach ratunkowych.

"Dzięki przychylności Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nasze Ochotnicze Straże Pożarne wzbogaciły się w ciągu kilku ostatnich dni o dwa lekkie samochody pożarnicze. Przekazanie nowego pojazdu ochotnikom z Półwsi jest dość symboliczne - ponieważ w tym dniu "kończy służbę" w Naszej Gminie ostatni wóz bojowy marki Żuk. Dlatego ta data będzie symboliczna. Bez wątpienia wzrasta sprawność bojowa jednostki w Półwsi co na pewno przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w całej Gminie Spytkowice." - komentuje Mariusz Krystian Wójt Gminy Spytkowice.

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu największym marzeniem sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej w Półwsi było to, by ich drużyna nie przestała istnieć. Zdecydowane wsparcie Władz Gminy Spytkowice pozwoliło niemalże reaktywować na nowo tę działalność. Dzisiaj ochotnicy z Półwsi cieszą się nowym samochodem, a rok temu przebudowanym od podstaw, nowym budynkiem Domu Strażaka, a Mieszkańcy Półwsi i całej Gminy Spytkowice zwiększonym bezpieczeństwem.


Samochód pod choinkę

Okres świąteczny sprawia, że wszystko to co otrzymujemy można traktować jako "prezent pod choinkę". Bez wątpienia strażacy z Bachowic tak właśnie mogą potraktować przekazany 19 grudnia nowy lekki samochód pożarniczy marki OPEL w pełni wyposażony i gotowy do użytkowania. Zakupiony przez Gminę Spytkowice za kwotę 200 tys. złotych jest kolejnym wydatkiem inwestycyjnym zwiększającym stan majątkowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach. Strażacy z Bachowic o taki samochód starali się już od dwóch lat podkreślając, że jego posiadanie zwiększy ich mobilność i usprawni akcje ratunkowe. Tę argumentacje podziela Wójt Gminy Mariusz Krystian:

"W sytuacjach kryzysowych, gdzie narażone jest bezpieczeństwo, a nawet często życie Mieszkańców, sprawność i szybkość działania są najważniejsze. Dlatego od sześciu lat przekazujemy na doposażanie wszystkich naszych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spore środki finansowe. Chodzi o to, by Nasi Ochotnicy dysponowali niezawodnym sprzętem ratunkowym" - wyjaśnia Wójt Gminy.

Warto przypomnieć, że Gmina nie tylko finansuje zakup sprzętu, ale także remontuje Remizy Strażackie. W 2013 roku w Bachowicach wykonano za 400 tys. złotych kompleksowy remont Domu Strażaka, a w 2015 roku wykonano remont placu wokół wspomnianego budynku. Podobne inwestycje zostały lub są realizowane prawie we wszystkich sołectwach, gdzie działają Ochotnicze Straże Pożarne.


Zakończono pierwszy etap remontu drogi powiatowej

Gdy pod koniec października rozpoczynano remont drogi powiatowej - ul. Wadowicka w Spytkowicach niewielu wierzyło, że uda się wykonać remont. Tym bardziej, że kilkanaście miesięcy temu było podobnie tzn. firma z frezowała nawierzchnię, a na dalszy ciąg trzeba było czekać właśnie te kilkanaście miesięcy. Tym razem udało się. W połowie grudnia dokonano odbioru technicznego wykonanych robót. Dzięki inwestycji Starostwa Powiatowego w Wadowicach zakończono pierwszy etap remontu ulicy Wadowickiej - od skrzyżowania z drogą krajową nr 44 w kierunku Bachowic, Woźnik i Witanowic. Za kwotę blisko 600 tys. zł wykonano ponad 600 m.b. nowej nawierzchni bitumicznej. Droga na tym odcinku została poszerzona ok. 50 - 70 cm. Na całym odcinku wykonano nowe pobocze, a po drugiej stronie, w miejscach tego wymagających wyremontowano istniejący chodnik. Pojawiła się też dobrze widoczna bariera ochronna i oznakowanie poziome jezdni, co w sposób znaczący zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. W finansowaniu inwestycji tradycyjnie uczestniczyła Nasza Gmina, która na ten cel przeznaczyła 200 tys. zł. oraz firma De Heus - 100 tys. zł. Warto przypomnieć, że Gmina Spytkowice już od kilku, a nawet kilkunastu lat inicjuje i wspiera inwestycje powiatowe. Wystarczy wspomnieć, że zdecydowana większość chodników wzdłuż dróg powiatowych w ostatnich latach była wykonana w ramach porozumień pomiędzy samorządami: powiatowym i gminnym, a finansowy udział Gminy Spytkowice był bardzo znaczący. To samo można powiedzieć o właścicielach firmy De Heus, którzy nigdy nie odmówili finansowego wsparcia.


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.