Pożegnanie pielgrzymów cd...

Według informacji przekazanej przez Komitet Parafialny ŚDM z Ryczowa w dniu dzisiejszym wyjechała ostatnia grupa Pielgrzymów ze Słowenii. Także Komitet ze Spytkowic pożegnał dzisiaj Brazylijczyków i Hiszpanów.

Pielgrzymi opuścili już naszą gminę. Wszystkim powracającym w swe rodzinne strony życzymy szczęśliwych podróży.


Pożegnanie pielgrzymów

Za nami bardzo intensywny weekend, który upłynął Pielgrzymom na spotkaniach z Papieżem Franciszkiem.

Parafianie Bachowic pożegnali przebywających tam Włochów w sobotę, którzy po Mszy Świętej, około godz.12.00 wyjechali do Krakowa na modlitewne czuwanie i zostali na Mszę Posłania. Chwilom rozstania towarzyszyły łzy i wzajemne podziękowania.

Także w Ryczowie pożegnano w sobotę część Pielgrzymów z Rosji przed wyjazdem do Krakowa. Kolejna grupa z Mołdawii opuściła tą parafie w dniu dzisiejszym.

W sobotę w godzinach porannych w kościele parafialnym w Spytkowicach, przed wyjazdem do Krakowa, grupa Pielgrzymów odbyła konferencję pod przewodnictwem biskupa Vincente Costa. W niedzielę po powrocie z Brzegów w godzinach nocnych wyjechały pierwsze grupy Brazylijczyków, którzy z wdzięcznością żegnali się z rodzinami w których przebywali. Pozostałe grupy, które dojechały w piątek dzisiaj udały się do Krakowa.

Pielgrzymi wrócili z Krakowa przemoczeni z powodu intensywnych opadów deszczu w drodze powrotnej, ale bardzo, bardzo radośni po spotkaniu z Ojcem Świętym.


Rada Ministrów oceniła pozytywnie i przyjęła wniosek o zmianę granic Gminy Spytkowice

Już wiadomo, że na pewno od 1 stycznia 2017 roku Gmina Spytkowice zwiększy (prawie 148 ha) swoje terytorium. Stanie się tak za sprawą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. W tym to dniu Rada Ministrów zadecydowała, że przysiółek Wiśnicz (Wiślicz) od 1 stycznia będzie należał do Gminy Spytkowice. Tym samym Rada Ministrów poparła starania Wójta Gminy o przyłączenie tego terenu do Naszej Gminy.

Przypomnijmy: Wiśnicz to część Gminy Alwernia oddzielona od niej rzeką Wisłą, a wiec faktycznie przyległy do Gminy Spytkowice teren jedynie formalnie administrowany przez Gminę Alwernia. Taka lokalizacja utrudniała od lat życie Mieszkańcom tych ziem, dlatego po raz kolejny zwrócili się do Wójta Gminy Spytkowice o pomoc wyrażając wolę przystąpienia i prośbę o przyjęcie Ich do Gminy Spytkowice. Wójt Gminy przedstawił sprawę Radzie Gminy, która na Sesji w dniu 11 marca podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami na temat złożenia wniosku o zmianę granic Gminy Spytkowice i włączenie do Jej granic przysiółka Wiśnicz. Mieszkańcy jednogłośnie poparli starania Wójta Gminy, co uruchomiło całą wymaganą przepisami prawa procedurę, która zakończyła się 19 lipca Rozporządzeniem Rady Ministrów w m.in. w tej sprawie.

"Nie ukrywam swojej radości, że udało nam się doprowadzić tę sprawę do pozytywnego końca. Podejmowałem ją w głębokim przekonaniu, że to trzeba zrobić, chociaż nikt wcześniej tego nie próbował. Nigdy nasze działania nie były skierowane przeciwko Gminie Alwernia, chociaż i takie opinie pojawiały się w mediach i różnych innych komentarzach. Ten teren już dawno powinien przynależeć do Gminy Spytkowice, ponieważ takie są realia geograficzne i życiowa rzeczywistość. Teraz udało się to uporządkować w sposób formalny. Dla Mieszkańców Wiśnicza do Gminy będzie bliżej, a nam ułatwi wpływ na bezpieczeństwo przeciw powodziowe całej Gminy." - wyjaśnia Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice.


Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie

Piękny słoneczny dzień przywitał Pielgrzymów w naszej gminie. Już w godzinach porannych dojechało do Ryczowa 88 Polaków, później 9 Rosjan. Spytkowice natomiast przyjęły 146 Brazylijczyków i 86 Hiszpanów. W dniu wczorajszym po południu dojechała jedna osoba pielgrzymująca indywidualnie.

W parafii Ryczów odbył się trzeci dzień katechezy, a w Kościele stacyjnym ŚDM w Łączanach o godz.11.00 odbyła się Msza Święta, którą prowadził biskup Domenico Sigalini i kardynał Agostino Vallini wikariusz papieża w Rzymie. Była ona zakończeniem trzy dniowych konferencji, w których uczestniczyli Pielgrzymi z Parafii Bachowice.

Grupy przebywające na naszym terenie wyruszyły w stronę Krakowa na popołudniową Drogę Krzyżową na Błoniach. Spodziewamy się ich powrotu późno w nocy, a po śniadaniu będą wyruszać na czuwanie modlitewne z Ojcem Świętym, a w niedzielę na Mszę Świętą Posłania na Brzegach.

Na bieżąco udzielana jest Pielgrzymom pomoc medyczna, przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

W gminie Spytkowice przyjęliśmy na chwilę obecną 982 osoby, a spodziewaliśmy się 820 osób. Życzymy im dalszego spokojnego pobytu.


Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie

Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie upływa również na zwiedzaniu i wyjazdach i jak przekazują Komitety Parafialne ŚDM:

Grupa z Bachowic wyruszyła do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, następnie uczestniczyć będą we wspólnej mszy świętej w kościele stacyjnym ŚDM w Łączanach, po której wyruszą do Wadowic.

Parafianie z Ryczowa wspólnie z Pielgrzymami modlili się wczoraj wieczorem na Apelu Jasnogórskim. Dzisiaj odbywa się drugi dzień konferencji, w której uczestniczą dodatkowo Pielgrzymi z parafii Dziekanowice. Rankiem grupa Mołdawian wyjechała do Krakowa. Dziś dojechać ma kolejna grupa ze Słowenii, która zakwaterowana zostanie w rodzinach.

W dniu wczorajszym Parafianie ze Spytkowic wraz z Pielgrzymami z Brazylii uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w języku portugalskim, której piękną oprawę muzyczną i wokalną zapewnili młodzi Brazylijczycy. Dzisiaj jedna grupa wyjechała zwiedzać Oświęcim i Kraków pozostali pojechali do Wadowic, a później również mają się udać do Krakowa.

Każdy z przybywających Pielgrzymów otrzymuje od Gminy pakiet promocyjny w okolicznościowej kopercie zawierającej: 5 widokówek, mapę Gminy oraz obrazek Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy, który przekazało Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD z Wadowic.


Pielgrzymi w gminie Spytkowice

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych i dzisiaj nad ranem przybyły do nas kolejne grupy Pielgrzymów z Brazylii.

Według informacji podawanych przez Komitety Parafialne - organizatora ŚDM Parafia Bachowice zakończyła już przyjmowanie pielgrzymów, których ogółem jest tam 182 osoby. Zakwaterowani zostali w Rodzinach i ZSP w Bachowicach. Są to Włosi, którzy dzisiaj wyjechali do Krakowa na Dzień Włoski min. do Łagiewnik, aby przejść przez Bramę Miłosierdzia. Parafia Ryczów przyjęła na dzień dzisiejszy 78 Rosjan, 126 Mołdawian. Zakwaterowani zostali w Rodzinach i ZSP w Ryczowie. W kolejnych dniach dojadą jeszcze Polacy i Słoweńcy. W dniu dzisiejszym w kościele stacyjnym ŚDM w Ryczowie rozpoczęła się 3 dniowa katecheza w języku rosyjskim, którą prowadzi biskup Cyryl Klimowicz z Irkucka przy udziale biskupa pomocniczego Tadeusza Pikus. Po niej część pielgrzymów pojedzie do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. W katechezie uczestniczy także około 90 Rosjan, których gości Parafia w Tłuczani.

W Parafii Spytkowice na dzień dzisiejszy przybyło już 176 Brazylijczyków, którzy zostali zakwaterowani w rodzinach. Część z nich udała się do Krakowa inni do Wadowic.


Msza inaugurująca otwarcie Kaplicy Cmentarnej

O zakończeniu budowy Kaplicy Cmentarnej w Spytkowicach informowaliśmy już wcześniej. Po dopełnieniu wszystkich obowiązków związanych z odbiorami technicznymi, w piątek 15 lipca, o godzinie osiemnastej obyła się uroczysta Msza inaugurująca otwarcie Kaplicy Cmentarnej. Wśród bardzo licznie zgromadzonych wiernych byli obecni Radni Rady Gminy, a także Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice i pomysłodawca tejże inwestycji wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Warto przypomnieć, że Kaplica została wybudowana w całości ze środków gminnych i będzie służyć jako Dom Pogrzebowy także wiernym innych obrządków, a także osobom nie wierzącym w Boga.

Msza koncelebrowana przez Proboszcza Parafii Spytkowice i jednocześnie Dziekana Dekanatu zatorskiego Ks. Józefa Piwowarskiego oraz Ks. Prof. Jana Szczepaniaka była ofiarowana za duszę wszystkich zmarłych spytkowickiej parafii. W czasie Mszy dokonano również aktu poświęcenia budynku. Tym sposobem Kaplica Cmentarna została oddana Mieszkańcom i Wiernym Parafii Spytkowice.


Przywitanie pielgrzymów w gminie Spytkowice

Przywitanie pielgrzymów w gminie Spytkowice odbywa się już od godzin południowych w poniedziałek. Są to radosne dni w naszych parafiach. Zaangażowanych jest wiele osób, które pomagają. Pielgrzymi różnych narodowości: Włosi, Rosjanie, Mołdawianie, Brazylijczycy przywitani zostali na salach widowiskowych w Bachowicach, Spytkowicach, Ryczowie tradycyjnym poczęstunkiem zapewnionym przez Gminę Spytkowice, a przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich w Bachowicach, Ryczowie, Półwsi, Miejscu oraz Związek Emerytów i Rencistów w Spytkowicach.

Rodziny i szkoły naszej gminy goszczą już prawie 430 osób, a spodziewamy się jeszcze około 500 osób w tym z Polski, Mołdawii, Słowenii, Hiszpanii i Brazylii. Autokary wypełnione pielgrzymami podjeżdżają w różnych godzinach dnia i nocy. Są i tacy, którzy dotarli do nas pociągiem.

W dniu dzisiejszym pielgrzymi są m.in. w Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowie, Wadowicach. Inni zwiedzili zamek w Spytkowicach. Jeden ksiądz udał się do Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach z posługą spowiedzi, natomiast grupa Rosjan angażuje się przy rozkładaniu namiotu powołań na krakowskich błoniach.

My nadal czekamy na Gości, a że rok ten jest Rokiem Miłosierdzia, przekazujmy miłość drugiemu człowiekowi !

Już teraz widzimy gesty radości i życzliwości podczas spotkań z Mieszkańcami naszej gminy.


Wykonano remont chodnika przy drodze krajowej

W Spytkowicach zakończono remont chodnika przy drodze krajowej nr 44. W ramach bieżącego utrzymania dróg GDDKiA O/Kraków - Rejon Wadowice wykonała: wymianę nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej (blisko 160 m.b.), wymianę krawężników i obrzeży, regulację i czyszczenie wpustów ulicznych, umocnienie ok.25 m.b. skarpy płytami ażurowymi. Wartość robót 43 tys. zł brutto. Warto przypomnieć, że wykonany remont jest następstwem wielu sygnałów otrzymanych od mieszkańców i Radnych Rady Gminy oraz podjętych w tym celu działań Wójta Gminy, który wielokrotnie zabiegał o dokonanie wspomnianych prac.
Zakończono remont Posterunku Policji w Spytkowicach

Pod koniec czerwca zakończono remont Posterunku Policji w Spytkowicach. Za kwotę ponad 25 tysięcy złotych wykonano najbardziej niezbędne prace remontowe. Wymieniono okna, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wykonano remont łazienki i podłóg. Doposażono posterunek w szafy i nowe urządzenia monitoringu ulicznego, co na pewno zwiększy skuteczność pracy i bezpieczeństwo w rejonach objętych monitoringiem. Zakończenie remontu było też okazją do spotkania Wójta Gminy Mariusza Krystiana z Komendantem Powiatowym Policji mł. inspektorem Piotrem Dziekanowskim, który na ręce Wójta Gminy złożył podziękowania za sfinansowanie przez Gminę wspomnianego remontu. Spotkanie było też okazją do rozmowy na temat bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Spytkowice.
W Gminie będzie bezpieczniej

4 lipca 2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach miało miejsce przekazanie przez Komendanta bryg. Pawła Kwarciaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach samochodu operacyjnego marki JEEP GRAND CHEROKE. Samochód pozwoli na szybsze i skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych w przypadku powstałych zagrożeń celem niesienia pomocy potrzebującym czy poszkodowanym Mieszkańcom Gminy, jak również osobom przebywającym na terenie naszej Gminy.

W przekazaniu uczestniczyli:
-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice, a zarazem Wójt Gminy
Spytkowice - Mariusz Krystian
-Komendant Gminny OSP Spytkowice - Tadeusz Dębski,
-Wiceprezes Naczelnik OSP Spytkowice - Zbigniew Malaga,
-Wiceprezes OSP Spytkowice - Grzegorz Knapik,
-Członek OSP Spytkowice - Paweł Gołba.
Wizyta delegacji z partnerskiej gminy Naours

W dniach 23 do 30 czerwca br. w naszej gminie gościliśmy delegację z partnerskiej gminy Naours z Francji. Gości przywitał Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian. Wizyta miała na celu poznanie gminy Spytkowice oraz jej najbliższych okolic. W programie wizyty znalazły się Wadowice, Kalwaria, Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Zator, Wygiełzów, Spytkowice.

Popołudnie rozpoczęliśmy wizytą w Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach im. ks. prof. Józefa Tischnera, w czasie której Dyrektor szkoły Pani Jolanta Satława zapoznała gości z funkcjonowaniem jednostki, przedstawiła w prezentacji wizytę uczniów tejże szkoły w Amiens, gdzie brali udział w warsztatach gastronomicznych. Wyraziła otwartość na dalszą współpracę i wymianę młodzieży.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w którym odbywało się nabożeństwo czerwcowe. Goście byli pod wrażeniem zarówno odbywającej się Mszy św. wraz z jej oprawą, jak i kościoła, którego historię przedstawił ksiądz proboszcz Józef Piwowarski.

Drugi dzień pobytu rozpoczął się od wizyty w Centrum Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych "Anioły na Górce" w Spytkowicach, podczas której Kierownik Pan Michał Latko opowiedział o miejscu oraz zaprezentował działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Następnie Goście udali się do fabryki obuwia w Stanisławiu Górnym, gdzie zwiedzili fabrykę i poznali technologię produkcji butów. Popołudniu nasi francuscy goście uczestniczyli w zorganizowanych po raz trzeci przez Gminny Ośrodek Kultury "Prezentacjach Artystycznych - "Kulturalne Pasje", w czasie których podziwiali występy taneczne, muzyczne i wokalne. Na zakończenie bardzo wyczerpującego dnia odbył się spacer po starorzeczach i stawach hodowlanych, w trakcie jego trwania zaprezentowano niezwykle urokliwe zakątki gminy.

Kolejny upalny dzień w którym udaliśmy się do Krakowa przyniósł wiele wrażeń. W towarzystwie przewodniczki goście mogli zobaczyć w Krakowie to, co turyści oglądają najczęściej, czyli Wzgórze Wawelskie, Katedrę, Trakt Królewski, Kościół Mariacki, Kazimierz. Był również czas wolny, podczas którego spacerując po rynku można było nabyć pamiątki. Co niektórzy podglądali w kawiarenkach trwający w tym czasie mecz, solidarnie kibicując Polsce.

W niedzielne przedpołudnie nasi goście udali się do Wadowic. Zwiedzanie rozpoczęli od wizyty w Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II, a następnie w towarzystwie przewodniczki zobaczyli Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny oraz Sanktuarium św. Józefa i Klasztor Karmelitów Bosych. Kolejnym punktem zwiedzania była wizyta w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas której nasi przyjaciele zapoznali się z historią klasztoru oraz zobaczyli najciekawsze miejsca i obiekty.

W planach znalazł się również Oświęcim, gdzie zwiedzaliśmy obóz Auschwitz-Birkenau. Wizyta w tym miejscu była dużym przeżyciem. Pozostałe po więźniach rzeczy osobiste, takie jak: okulary, buty, walizki, przedmioty codziennego użytku, ich zdjęcia oraz pomieszczenia, w których zmuszeni byli mieszkać. Największe wrażenie wywarł na wszystkich pobyt w pomieszczeniu, gdzie znajdowało się krematorium i komora gazowa. Następnie przejechaliśmy z przewodnikiem do Brzezinki, gdzie podczas spaceru oglądaliśmy pozostałości po barakach mieszkalnych i ruiny krematorium. Wspólne rozmowy towarzyszyły nam do wieczora podczas wizyty w Parku Mitologii w Zatorze.

Wtorek upłynął na wizycie w Wieliczce. Podczas pobytu w tym miejscu odwiedzilismy tężnie solankowe, kopalnię soli oraz podziemne Muzeum Żup Krakowskich. Magiczna podróż labiryntem solnych korytarzy była idealna okazja, żeby poznać unikalne pejzaże niezwykłych komór, odkryć tradycję i historię wielickiej Kopalni. Goście byli pod wielkim wrażeniem miejsca i jego historii, a w drodze powrotnej dzieli się wrażeniami z wycieczki.
Wieczorem odbyło się spotkanie przy grillu w czasie którego nasi goście mogli poznać odrobinę folkloru i doświadczyć polskiej gościnności kosztując tradycyjnych potraw. Dawka muzyki wydobywająca się z akordeonu podrywała wszystkich do wspólnych śpiewów. Zabawa w polsko-francuskim towarzystwie upłynęła w miłej atmosferze.

Przedpołudnie kolejnego dnia pobytu upłynęło na zwiedzaniu gminy. Nasi goście odwiedzili Centrum Sportu i Rekreacji i Pałac w Ryczowie, gdzie zapoznali się z historią obiektu oraz postacią generała Zygmunta Piaseckiego. Następnie złożyli wizytę na zamku w Spytkowicach, w którym mieści się Ekspozytura Archiwum Narodowego w Krakowie, gdzie Pan Maciej Mocniak opowiedział o historii obiektu i zapoznał gości z zasobem archiwalnym. Popołudniu nasi goście z gminy Naours zwiedzili skansen w Nadwiślańskim Parku Etnograficzny w Wygiełzowie oraz ruiny zamku Lipowiec. Mogli tu poznać dawne życie na polskiej wsi, które jak się okazało podczas zwiedzania nie różniło się wiele od życia na dawnej francuskiej wsi.

Ostatni dzień wizyty to praktycznie spotkanie na walizkach - bezpośrednio przed wyjazdem na lotnisko w Krakowie oraz wspomnienia z udanych i ciekawych wyjazdów, pożegnanie i wzajemne podziękowania.fotogaleria >>>>>>


I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami Anioła" Spytkowice 2016

I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami Anioła" Spytkowice 2016 przeszedł do historii! To był piękny dzień a pogoda na imprezę wprost wymarzona , goście również nie zawiedli. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, uroczystego otwarcia przeglądu dokonał ks. Bogdan Kordula Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W pierwszej edycji naszej imprezy wzięły udział trzy warsztaty terapii zajęciowej: Warsztat Terapii Zajęciowej z Zembrzyc, Warsztat Terapii Zajęciowej z Zebrzydowic i nasz WTZ. Po raz pierwszy odwiedziły nas i wystąpiły przed naszą publicznością trzy domy pomocy społecznej: DPS im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego z Wadowic, DPS Caritas Archidiecezji Krakowskiej z Zatora i DPS im. Św. Brata Alberta z Izdebnika. Bardzo dziękujemy za przybycie p. Andrzejowi Góreckiemu, Zastępcy Starosty Powiatu Wadowickiego, p. Mateuszowi Wełna-Kozioł sołtysowi Łączan, który przeczytał list od starosty Wadowickiego Bartosza Kalińskiego. Dziękujemy p. Barbarze Pindel-Polaszek dyrektor PCPR w Wadowicach i p. Katarzynie Dąbrowskiej, pracownik PCPR w Wadowicach. Bardzo dziękujemy p. Mariuszowi Krystianowi Wójtowi Gminy Spytkowice, jego asystentowi p. Adamowi Latko i p. Ewie Byrskiej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach. Bardzo chcielibyśmy, żeby organizowana przez nas impreza stała się imprezą cykliczną i już na stałe weszła do kalendarza wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Organizując takie wydarzenia chcemy promować talenty i umiejętności osób niepełnosprawnych a dając im możliwość pokazania się przed szerszą publicznością wzmacniać u nich poczucie własnej wartości.Pracownicy i Wychowankowie WTZ Spytkowicefotogaleria >>>>>>


Wyróżniono najzdolniejszych

29 czerwca 2016r. podczas Sesji Rady Gminy, już po raz czwarty wręczono stypendia za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół z terenu naszej Gminy. Do grona stypendystów w roku szkolnym 2015/2016 dołączyli uczniowie z następujących placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach:
Oliwia Berniak - średnia ocen 5,36

Szkoła Podstawowa w Miejscu:
Gabriela Żmuda - średnia ocen 5,45
Angelika Szarek - średnia ocen 5,55


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie:
Szkoła Podstawowa:
Amelia Kozioł - średnia ocen 5,36
Jakub Stokłosa - średnia ocen 5,36
Wiktoria Ściera - średnia ocen 5,36
Gabriela Borgiasz - średnia ocen 5,45
Jagoda Ciemiera - średnia ocen 5,45
Oliwier Czyżowski - średnia ocen 5,45
Aleksandra Matura - średnia ocen 5,45

Gimnazjum:
Martyna Mamcarczyk - średnia ocen 5,25
Wiktoria Mróz - średnia ocen 5,25
Aleksandra Brania - średnia ocen 5,33


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach:
Szkoła Podstawowa:
Emilia Balonek - średnia ocen 5,30
Dominika Latko - średnia ocen 5,30
Julia Sierżęga - średnia ocen 5,36
Jakub Kajdas - średnia ocen 5,36
Oliwia Miarka - średnia ocen 5,50
Kamil Górkowy - średnia ocen 5,50
Zuzanna Orlik - średnia ocen 5,60


Gimnazjum:
Joanna Sieprawska - średnia ocen 5,29

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach:
Szkoła Podstawowa:
Julia Kostka - średnia ocen 5,36
Sebastian Rogóż - średnia ocen 5,36
Maciej Chlebicki - średnia ocen 5,36
Mateusz Mostowik - średnia ocen 5,36
Natalia Dukała - średnia ocen 5,36
Karol Biel - średnia ocen 5,45
Sara Rzońca - średnia ocen 5,45
Dawid Gniadek - średnia ocen 5,73

Gimnazjum:
Agnieszka Skwarczyńska - średnia ocen 5,20
Weronika Simik - średnia ocen 5,27
Alicja Machniak - średnia ocen 5,27
Anna Gara - średnia ocen 5,33
Joanna Pindel - średnia ocen 5,44
Aleksandra Sieprawska - średnia ocen 5,44
Daria Byrska - średnia ocen 5,53
Julia Jędrocha - średnia ocen 5,60
Aleksandra Mroczek - średnia ocen 5,67


Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Uroczystego wręczania dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski oraz Radni Gminy Spytkowice. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.fotogaleria >>>>>>


Akty mianowania dla nauczycieli wręczone

22 czerwca br. w Urzędzie Gminy Spytkowice czworo nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do grona nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Spytkowice dołączyli: Grzegorz Dzidek nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach, ks. Wojciech Wylegała nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie oraz dwóch nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach : Joanna Różana oraz Kinga Warzecha. Przy wręczaniu zaświadczeń obecny był Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian – przewodniczący komisji, Pani Honorata Nowak-Kolec wizytator wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty, eksperci powołani do Komisji oraz Dyrektorzy szkół. Część uroczysta poprzedzona była egzaminem, w którym nauczyciele wykazali się wiedzą i umiejętnościami w zakresie edukacji i oświaty.
Projekt "Już Pływam"


Staraniem Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczyli w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych pn. "Już pływam". Program jest realizowany od 14 marca 2016r. do 30 czerwca 2016r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 14.800 zł oraz środków własnych gminy 19.981,43 zł.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI poprzez ich udział w zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach. W 20 godzinach lekcyjnych przeznaczonych na naukę pływania na Krytej Pływalni w Piekarach brało udział łącznie 88 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Spytkowice. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy zdobyli umiejętność pływania, poprawili sprawność fizyczną, a także zostały uwzględnione odpowiednie ćwiczenia dla dzieci z wadami postawy. Realizacja projektu "Już pływam" przyczyniła się do rozpropagowania aktywnych form wypoczynku wśród uczniów oraz umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach na pływalni.
"Jaś i Małgosia"

Dzień Dziecka obchodzi się 1 czerwca. Jednak imprezy, uroczystości i niespodzianki dla dzieci organizowane są niemal w każdym czasie. Jak co roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi wraz z zaproszonymi gośćmi, przygotowali małą niespodziankę dla dzieci małych i dużych. Było to przedstawienie baśni Braci Grimm pt. "Jaś i Małgosia". I choć sam fakt wystawienia przez Stowarzyszenie bajki, niespodzianką pewnie nie był, bo to już czteroletnia tradycja, jednak to co się wydarzyło, (jak zawsze) zapewne niejednego zaskoczyło. Na scenie bowiem pojawili się… we własnych osobach Wilhelm i Jakub Grimm, którzy postanowili nieco zmodyfikować swoje i nie tylko swoje baśnie. I tak oto obok Jasia, Małgosi i Baby Jagi (czy też Dziada) mogliśmy zobaczyć Babcię z Czerwonym Kapturkiem, Krasnoludki, Króla Kraka i Szewczyka Dratewkę. A wszystko zaczęło się od odesłania na wcześniejszą emeryturę Baby Jagi, Złej Królowej, Smoka i Wilka. A pretekstem było stwierdzenie, że dzieci nie chcą już słuchać bajek o wilku i smoku, a do tego nie lubią złych królowych, macoch i czarownic.

I wszystko byłoby dobrze gdyby nie okazało się, że bajki bez złych charakterów to już nie te same bajki. Jakoś tak w nich nudno, smętnie i bezbarwnie. Na szczęście Bracia Grimm doszli do wniosku, że zmiany nie zawsze są dobre. Tak więc musieli jeszcze raz zabrać się za napisanie swoich bajek.

Koniec końców Jaś i Małgosia spotkali w lesie Babę Jagę (albo Dziada). Przyrządzili z niej potrawę po grecku, wsadzili na czterdzieści minut do pieca, a sami szczęśliwie wrócili do domu. I wszystko dobrze się skończyło. Bo jak to mówią: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

W przedstawieniu udział wzięli:
Jaś - ks. Wojciech Wylegała (wikariusz parafii w Ryczowie)
Małgosia - Katarzyna Słowiak
Wilhelm Grimm - ks. Adam Ogiegło (proboszcz parafii w Ryczowie)
Jakub Grimm - Bożena Dańczak
Baba-Dziad - Lucyna Mendel-Brania
Zła Królowa - Jadwiga Ciemiera
Wilk - Zygmunt Kubas
Smok - Krzysztof Gierek (Prezes SPRiP, radny gminny)
Król Krak - Stanisław Maślona (sołtys Półwsi, radny gminny)
Szewczyk Dratewka - Elżbieta Szydłowska
Babcia - Barbara Batko
Czerwony Kapturek - Kamila Kozioł
Gajowy - Joanna Fliśnik
Krasnale - Ewa Maślona, Janina Koterwas (Prezes KGW w Ryczowie), Halina Maślona, Rozalia Klaja, Maria Kolasa, Klaudia Kowalska
Drwal - Wojciech R. Brania
Pierwsza Żona - Iwona Odrowąż
Druga Żona - Alicja Lach
W roli CHÓRU wystąpiły panie z KGW w Półwsi - Emilia Marczyńska, Bożena Jenczała, Krystyna Piórkowska, Zofia Maślona, Maria Fliśnik, Ania Ładoś, Elżbieta Szydłowska, a akompaniował im i aranżację muzyczną przygotował Damian Brania. Scenografia: Krzysztof Gierek, Maria Słowiak.
Dźwięk i efekty dźwiękowe: Tomasz Szymocha, światło: Piotr Malisz.fotogaleria >>>>>>


"Sportowa rywalizacja strażaków ochotników w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych Bachowice - 2016 "

12 czerwca 2016 roku na obiekcie sportowym LKS "BOROWIK" w Bachowicach rozegrano gminne zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy. W zawodach brało udział 5 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których rywalizowało 10 drużyn, w następujących kategoriach:
1. Seniorzy Mężczyźni,
2. Seniorki Kobiety,
3. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Dziewczęta, Grupa wiekowa 10 - 16 lat,
4. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy, Grupa wiekowa 10 - 16 lat,


Sędzią Głównym zawodów był dh Tadeusz Dębski Komendant Gminny OSP Spytkowice.

Wyniki końcowe:
Kategoria Seniorzy:
1 Miejsce - OSP SPYTKOWICE,
2 Miejsce - OSP MIEJSCE,
3 Miejsce - OSP RYCZÓW,
4 Miejsce - OSP Półwieś,
5 Miejsce - OSP Bachowice.

Kategoria Seniorki:
1 Miejsce - OSP BACHOWICE,
2 Miejsce - OSP Spytkowice.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Dziewczęta 10 - 16 lat,
1 Miejsce - OSP BACHOWICE,
2 Miejsce - OSP Spytkowice.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Chłopcy 10 - 16 lat,
1 Miejsce - OSP BACHOWICE.

Zawody swym udziałem zaszczycili:
-Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Wadowicach - bryg. Jerzy Leśniakiewicz,
-Przedstawiciel Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Wadowicach - mł.asp. Maciej Walaszek,
-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian,
-V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - dh Zbigniew Malaga,
-V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - dh Bogdan Suślik,
-Komendant Gminny OSP Spytkowice - dh Tadeusz Dębski,
-Radni Rady Gminy Spytkowice, Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy Gminy Spytkowice.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale.
Zawody uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa pod batutą Kapelmistrza Szymona Piątka.
Sprawozdawcą zawodów był pracownik Urzędu Gminy Spytkowice - inspektor Krzysztof Świergosz, który na bieżąco komentował poszczególne etapy rywalizacji strażaków i gorąco zachęcał do sportowego dopingu zgromadzoną licznie publiczność, której serdecznie dziękujemy za liczny udział w zawodach.fotogaleria >>>>>>


Patriotyczna Noc Muzeów

21 maja 2016 r. w Pałacu w Ryczowie odbyła się V Noc Muzeów. Organizatorami tej imprezy są Fundacja Pałac w Ryczowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie. W programie uroczystości znalazły się: występ uczniów z programem artystycznym Wolność, prezentacje Żywych obrazów, konkurs puzzli, pokaz światła i dźwięku.

Ojczyzna - taki temat obrano na V jubileuszową Noc Muzeów. Wątki patriotyczne przejawiały się w pięknym montażu słowno-muzycznym pt. Wolność. Uczniowie przybliżyli nam historię walki o godne miejsce Polski w świecie, starania, które miały doprowadzić do wyzwolenia kraju i właściwą troskę o współczesne rozumienie życia w wolności. Program patriotyczny młodzi wystawili pod kierunkiem pani Joanny Jędry, Agnieszki Rybarczyk i Adama Krystiana.

Kolejny motyw patriotyczny odsłoniła prezentacja Żywych obrazów. W konkursowych zmaganiach wystąpili: historycy sztuki z Krakowa - dwoje jurorów Nocy Muzeów z 2015 r.: Anna Baranowa i Radosław Doboszewski wraz z Anną Krzyżanowską z obrazem Jana Matejki - Otrucie Królowej Bony, Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi z dziełem Piotra Stachiewicza - Fundacja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Krakowie - ofiarowanie klejnotów oraz nauczyciele ryczowskiej szkoły z dziełem Żałobne wieści z cyklu Polonia Artura Grottgera. Okazało się, że właśnie nauczyciele z Ryczowa przygotowali bezkonkurencyjną prezentację. Zwyciężyli w konkursie publiczności i w ocenie jurorów. Komisję oceniającą tworzyli tym razem uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ryczowie: Marcelina Michalec, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Ryczowie i zarazem przewodnicząca jury, Natalia Walkowicz, Karolina Wąsik, Martyna Mamcarczyk i Mariusz Gawęda. Jury oceniało: staranność wykonania, wierność oryginałowi, inwencję i pomysłowość wykonania oraz ogólne wrażenie. Ogromnie cieszy fakt, że werdykt jury pokrył się z oceną publiczności.

W tym samym czasie cztery grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej z Ryczowa zmierzyły się z trudnym zadaniem układania puzzli przepięknych dzieł wielkich artystów. Zadanie było niemożliwe do wykonania jednego wieczoru, a uczniów wyraźnie zniechęcało 1000 części obrazu. Niemniej należy docenić szóstoklasistów za wytrwałość i zgodną pracę.

W imprezie, która była podsumowaniem dotychczasowych edycji, pani Marta Tarabuła, prezes Fundacji Pałac w Ryczowie, podziękowała za wierną współpracę Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu - dyrektorowi, nauczycielom, instruktorowi muzycznemu, uczniom szkoły oraz wszystkim uczestnikom Żywych obrazów. Prezentacje Żywych obrazów z poprzednich lat znalazły się w książce "Noc Muzeów" i kalendarzach na 2017 r.

Na zakończenie wyjątkowej Nocy muzeów odbył się pokaz światło i dźwięk, który przywoływał "duchy" wielkich Polaków zasłużonych dla Polski, przedstawionych na fasadzie pałacu: Marii Konopnickiej, Marii Curie-Skłodowskiej, Heleny Modrzejewskiej, Mikołaja Kopernika, Wacława Sierpińskiego, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jana Matejko, Jana Pawła II.

Nad całą imprezą czuwali wolontariusze - uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ryczowie pod opieką pań Doroty Kaszuby i Marii Kolasy, w przerwach uatrakcyjniali czas uczniowie klas II SP, którzy zaprezentowali dworski menuet, przygotowany z panią Teresę Kusior.


Dorota Fryc-Piętak
Zakończono budowę Kaplicy Cmentarnej w Spytkowicach

W Spytkowicach, już niebawem wszystkie ceremonie pogrzebowe będą odbywać się w nowo wybudowanej Kaplicy Cmentarnej. W ostatnich dniach zakończyły się prace wykończeniowe wspomnianego budynku. Podróżujący drogą krajową nr 44 w stronę Krakowa mogą już podziwiać nowy budynek Kaplicy. Po lewej stronie wspomnianej drogi, tuż za cmentarzem widnieje bardzo piękna, wybudowana zgodnie z obecnie obowiązującymi trendami architektonicznymi Kaplica Cmentarna. Zaprojektowana bardzo starannie przez architektów bardzo ślicznie w pisuje się w otaczający krajobraz.

Chociaż z daleka trudno to zauważyć kubatura budynku to całkiem imponująca wielkość - sięga, bowiem ponad 1480 m3. Powierzchnia całkowita to 253 m2, co w generalnym rozrachunku daje blisko 194 m2 powierzchni użytkowej. Na tejże powierzchni rozlokowano i urządzono 13 pomieszczeń podzielonych na dwie części tj. część ogólną oraz pomocniczą. W części głównej mieści się "sala eksportacji", w której będzie odbywać się główna część ceremonii. Sala ta bez trudu pomieści ponad 100 uczestników pogrzebu. Część pomocnicza, to pomieszczenia gospodarcze, techniczne w tym chłodnia, a także sanitariaty. Cały budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wokół niewielki parking umożliwiający postój tylko dla obsługi oraz plac manewrowy niezbędny do właściwego przygotowania ceremonii. Uczestnicy pogrzebu swoje samochody mogą pozostawić na niedawno urządzonym placu postojowym zlokalizowanym od strony ul. Słonecznej.

Inwestycję rozpoczęto w lipcu 2014 roku. Jednak ze względu na kłopoty finansowe głównego wykonawcy, który ogłosił upadłość roboty zostały przerwane. Po zinwentaryzowaniu wykonanych robót rozpisano kolejny przetarg i wyłoniono nowego wykonawcę, który od października 2015 roku kontynuował inwestycję bez większych problemów. Wartość robót to kwota blisko miliona złotych. Całość została sfinansowana z budżetu Gminy Spytkowice.

Sam pomysł wybudowania Kaplicy Cmentarnej powstał 2011 roku, chociaż o takiej konieczności wiedzieliśmy znacznie wcześniej obserwując lub uczestnicząc w ceremoniach pogrzebowych. Przed rozpoczęciem samej inwestycji musieliśmy się do niej przygotować: uporządkować sprawy własności gruntów, wykonać projekt, uzyskać stosowne zezwolenia. Równocześnie trawy działania zmierzające do pozyskania gruntów z przeznaczeniem na miejsca postojowe obok cmentarza, a także były realizowane duże, kosztowne, ale równie potrzebne i niezbędne inwestycje gminne. Budowa Kaplicy, chociaż realizowana z pewnym opóźnieniem dobiegła końca i na pewno będzie służyć wszystkim mieszkańcom Spytkowic, jak również całej Gminy. - wyjaśnia i komentuje Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice.
Ekspansja Gminnej Biblioteki Publicznej

Niemal, co roku informujemy o sukcesach w działalności bibliotekarskiej naszej Gminnej Biblioteki Publicznej świadczących o właściwym rozwoju i znakomitej pracy. Wiele wskazuje na to, że ta tendencja zostanie utrzymana. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach zyskała nowe lokum. Mieszkańcy Ryczowa, Półwsi będą mogli, już niebawem korzystać z wyremontowanego pomieszczenia po Punkcie Pocztowym, który mieścił się obok Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w tym sołectwie. Za sprawą generalnego remontu wspomniane pomieszczenie zostało przekazane Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach. Dzięki temu biblioteka zyskała dodatkowe 40 m2 na swoją działalność. Oprócz regałów książkowych i dodatkowego miejsca na spotkania, przygotowano trzy stanowiska komputerowe.

Prace remontowe wykonano w systemie gospodarczym zatrudniając m. in pracowników interwencyjnych. Zakres robót oprócz tradycyjnego odnawiana ścian (gipsowania i malowania), obejmował również wykonanie instalacji elektrycznej, sanitariatów i ułożenie podłogi. To, co udało się zrobić można obejrzeć na zamieszczonych fotografiach.
Dni otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte FE na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie można zaliczyć do udanych. Obiekt, którego budowa była współfinansowana z Unijnego Programu, jest niewątpliwie godny pozazdroszczenia. Środki te pochodziły z Programu Operacyjnego Ryby. Tę część pieniędzy Gmina pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina Karpia".
Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie to nowoczesny kompleks, na którym można trenować różne dyscypliny sportu. Jest boisko do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki, kort tenisowy, siłownia na otwartym powietrzu, plac zabaw. Całość obiektu otacza bieżnia lekkoatletyczna. Jest również budynek z zapleczem gospodarczym i szatniami.

W ramach Dni Otwartych FE na obiekcie tym odbyły się rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Spytkowice. Pogoda dopisała a więc zabawa była świetna. Pomimo, iż turniej rozgrywany był w formie zabawy, duch rywalizacji tkwił mocno w zawodnikach. Spotkanie to było również doskonałą okazją do integracji międzyszkolnej. Po zakończonej rywalizacji drużyny odebrały puchary ufundowane przez Wójta Gminy Spytkowice p. Mariusza Krystiana.
Wśród chłopców rozgrywających mecze w piłkę nożną, czwartą pozycję zajęła drużyna z ZSP Bachowice, która przegrała walkę o trzecią lokatę z ZSP w Ryczowie. Na drugiej pozycji uplasowała się drużyna ze SP w Miejscu, natomiast zaszczytne pierwsze miejsce przypadło ZSP w Spytkowicach.
Dziewczęta natomiast rywalizowały w piłce siatkowej. Na czwartym miejscu znalazła się drużyna ze SP w Miejscu, która uległa w walce o trzecią lokatę z ZSP w Bachowicach. Finał okazał się szczęśliwy dla drużyny z ZSP w Ryczowie, która pokonała ZSP w Spytkowicach tym samym stawiając koleżanki na drugim miejscu.

Zaproszenie na obiekt przyjęły również dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Promyczek". Dużo radości podczas zabawy towarzyszyło i tym najmłodszym. Z pomalowanymi buźkami biegały uśmiechnięte po placu zabaw. W chwilach wytchnienia malowały kolorowymi farbami kartonowe kwiaty. Po zabawie zmęczone wracały z opiekunami do przedszkola z zapasem słodyczy, a w rączkach powiewały im baloniki i chorągiewki, które przypominać im będą o Dniach Otwartych FE.

Dziękujemy zarówno zawodnikom, opiekunom jak i tym najmłodszym za udział w imprezie, która na pewno przyczyniła się do stwierdzenia, iż ruch to zdrowie!
"W trosce o nasze bezpieczeństwo"

W dniu 9 maja 2016r. odbyły się eliminacje gminne XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

W etapie gminnym konkursu złożono 63 prace, które zostały przygotowane przez uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej Gminy.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący komisji - Pani Mira Sabatowicz
Członek komisji - Pan Grzegorz Giermek
Członek komisji - Pan Józef Ogiegło
dokonała oceny złożonych prac i przyznała nagrody następującym osobom:

uczniowie klas I - III szkół podstawowych
Grupa I
Weronika Machniak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - I miejsce
Aleksandra Bartel - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - II miejsce
Urszula Siembida - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - III miejsce
Oliwia Orda - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - IV miejsce
Szymon Placek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - V miejsce

uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Grupa II
Oliwia Berniak - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
Marta Wójtowicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - II miejsce
Roksana Berniak - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - III miejsce
Martyna Ściera - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - IV miejsce
Karolina Placek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - V miejsce

uczniowie klas I-III gimnazjum
Grupa III
Katarzyna Bobak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - wyróżnienie

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


III Koleżeński Bieg Spytkowicki

1 maja 2016r o godz. 12.00 wystartował III Koleżeński Bieg Spytkowicki. W tym roku biegacze rywalizowali na dystansie 8km a Nordic Walking na dystansie 5 km. Trasa biegła wzdłuż malowniczych terenów starorzecza Wisły. W imprezie sportowo - rekreacyjnej uczestniczyło ponad 30 osób. Wśród uczestników znaleźli się mieszkańcy Spytkowic i gmin ościennych. W tym roku jednym z uczestników był Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, któremu serdecznie dziękujemy.
W kategorii biegowej pierwsze miejsce zdobył Tomasz Wójcik z miejscowości Rudze a w kategorii nordic walking zwyciężyła Agnieszka Mostowik ze Spytkowic. Po zakończonej rywalizacji odbyło się wręczenie pamiątkowych pucharów oraz losowanie nagród ufundowanych przez darczyńców. Podczas całego wydarzenia panowała miła przyjacielska atmosfera.
Na zakończenie III Biegu Spytkowickiego Wójt Gminy zaprosił wszystkich uczestników na Bieg Dożynkowy który odbędzie się w sierpniu, a organizatorzy zaprosili ponownie na IV Bieg Spytkowicki. Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz wsparciu Gminy Spytkowice na czele z Włodarzem. Wśród firm które wsparły nasze wydarzenie znalazły się: De Heus, wytwórnia napojów Sahara, Dinozatorland, Hotel Perła z Krakowa i Kwiaciarnia u Jacka. W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy uczestnikom za przybycie a Gminie Spytkowice i darczyńcom za ufundowanie nagród. Podczas imprezy rozdawano odblaski w ramach akcji Świeć Przykładem przekazane przez IPA Kalwaria. Podziękowanie należy się również Oddziałowi Archiwum Państwowego w Spytkowicach za udostępnienie terenu przy zamku. III Bieg Spytkowicki zabezpieczali ratownicy medyczni z firmy Fantom.

Leszek Papierski, Andrzej KoziołDoskonalenie gastronomicznych umiejętności we Francji (17 - 24 kwietnia 2016r.)

Dzięki współpracy Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach z Gminą Spytkowice, której partner Gmina Naours we Francji zadeklarowała przeprowadzenie warsztatów gastronomicznych, zrealizowany został projekt partnerski.
W dniach od 17 do 24.04.2016 młodzież mieszkająca w Gminie Spytkowice wyjechała do Amiens.
Pobyt był bardzo ciekawy, wypełniony wycieczkami, spotkaniami oraz warsztatami kulinarnymi. Podczas pobytu zwiedziliśmy północne wybrzeże Francji, miejsca pamięci związane z I wojną światową, miejscowości Amiens i Naours.
W pierwszy dzień pobytu uczestniczyliśmy w kolacji zorganizowanej przez mieszkańców Naours, podczas której mogliśmy spróbować regionalnych produktów.
We wtorek uczestniczyliśmy w warsztatach gastronomicznych w szkole St. Marten. W trakcie warsztatów uczniowie pod kierunkiem specjalistów przyrządzali potrawy kuchni amerykańskiej: soczyste żeberka, pieczone ziemniaki, mini hamburgery oraz przepyszny deser bananowy.
W środę grupa polska wraz z młodzież francuską pod opieką J. M. Bouchy odkrywała uroki targu z mnóstwem regionalnych produktów, zwiedzała Amiens m.in. katedrę, starą część miasta, teren ogrodów, muzeum Juliusza Verne'a, jedyną w Europie szkołę cyrku Juliusza Verne'a.
Na obiad jedliśmy typowe francuskie "mule", wołowinę po burgundzku oraz przepyszny tort kawowy.
Czwartek poświęcony był miejscom pamięci, które związane są z I wojną światową.
W piątek ponownie grupa spotkała się w szkole i uczestniczyła w warsztatach kulinarnych, podczas których wykonano potrawy kuchni francuskiej. Przystawką były wędzone ryby z dipem ziołowym, jako danie główne serwowano turbota w sosie rybnym ze smażonymi ziemniakami oraz langusty, a na deser przepyszną tartę cytrynową.
W sobotę czas upłyną na zwiedzaniu Naours m.in. podziemnego miasta, starego kościoła. Podczas pobytu można było obserwować, jak spędza czas wolny lokalna społeczność.
Końcowym punktem programu była uroczysta kolacja wraz z mieszkańcami Amiens.
W niedzielę ze smutkiem i łzami pożegnaliśmy naszych gospodarzy.
Merci.
Przez cały czas pobytu towarzyszył nam mer, a jednocześnie nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w szkole St. Martin - Jean Michel Bouchy, pan Daniel Dyrka- Polak mieszkający od dziecka we Francji, który umilał nam czas opowieściami z dawnych wojennych lat oraz pani Isabelle i pan Jean Pierre, którzy opiekowali się grupą oraz przygotowywali poczęstunek podczas wycieczek.
Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Spytkowice Panu Mariuszowi Krystianowi oraz merowi Naours - Jean Michel Bouchy za możliwość spędzenia niezapomnianych chwil.
Z nadzieją myślimy o kontynuowaniu współpracy z francuskimi przyjaciółmi w niedalekiej przyszłości.

Uczestnicy Warsztatów Gastronomicznych we FrancjiPierwsze wypłaty 500+ już na kontach!


Pierwszy miesiąc po wprowadzeniu Programu Rodzina 500+ jest bardzo udany! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przyjął łącznie 570 wniosków na świadczenia wychowawcze. Łączna kwota jaką wypłacono wyniosła 270 450 zł dla 541 dzieci z terenu Gminy Spytkowice !
Rządowy Program 500+ to największe wsparcie państwa dla rodzin ostatnich lat.
Pomoc ta jest szczególnie ważna dla wszystkich rodzin, które dzięki otrzymanym środkom w znacznym stopniu pomogą w przejęciu ciężaru utrzymania dzieci i podreperują domowy budżet. Jest to nie tylko korzyść materialna, ale również szansa i inwestycja na lepszą przyszłość.
I Ty możesz zostać ratownikiem

14 kwietnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Spytkowicach odbył się międzyszkolny etap XI edycji Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych ,, I ty możesz zostać ratownikiem". Turniej organizowany jest od 2005 roku przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach.

Główną ideą corocznego spotkania jest zdobywanie przez młodzież szkolną wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, opanowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także podnoszenia świadomości i umiejętności niezbędnych do ratowania życia ludzkiego.

Turniej składał się z dwóch części, teoretycznej: testu wiedzy oraz praktycznej: trzech scenek z pozorantami, którymi byli harcerze z Hufca Ziemi Wadowickiej, odgrywający rolę poszkodowanych. W trakcie turnieju rywalizowało ze sobą trzynaście drużyn z terenu gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona i Spytkowice. W przerwie między kolejnymi rywalizacjami zarówno goście jak i wszyscy zawodnicy mieli możliwość odpocząć przy poczęstunku zorganizowanym wspólnie przez Policję w Wadowicach oraz dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Spytkowicach Panią Marię Mróz.

Zwycięską drużyną w gminie Spytkowic i jednocześnie całego turnieju międzygminnego okazali się uczniowie Gimnazjum nr 1 w Spytkowicach: Eliza Grabarczuk, Aleksandra Mroczek, Michał Spisak, Piotr Gołba, przygotowani przez nauczyciela wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Pana Mateusza Wawro.

Najlepsze drużyny w gminie zostały obdarowane nagrodami ufundowanymi przez wójtów gmin i burmistrzów miast. Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe dyplomy. Naszą drużynę obdarował Pan Mariusz Krystian Wójt Gminy Spytkowice.

Zwycięzcą życzymy powodzenia i sukcesów w FINALE , który odbędzie się 17.05.2016 r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.

Poniżej wyniki klasyfikacji poszczególnych drużyn

1 miejsce - Gimnazjum w Spytkowicach
2 miejsce - Gimnazjum w Przytkowicach
3 miejsce - Gimnazjum w Barwałdzie Górnym
4 miejsce - Gimnazjum w Kalwarii Zebrzydowskiej
5 miejsce - Gimnazjum w Lanckoronie
6 miejsce - Gimnazjum w Brodach
7 miejsce - Gimnazjum w Stanisławiu Dolnym Kępki
8 miejsce - Gimnazjum w Zebrzydowicach
9 miejsce - Gimnazjum w Ryczowie
10 miejsce - Gimnazjum w Bachowicach
11 miejsce - Gimnazjum w Izdebniku
12 miejsce - Gimnazjum w Leńczach
13 miejsce - Gimnazjum w Barwałdzie ŚrednimGmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.