Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

ue

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bachowicach

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Władysława Zybek Przewodniczący
2   Monika Smurzyńska  Z-ca Przewodniczącego 
3   Karolina Mariola Bobak Członek
4   Paulina Weronika Gawęda Członek
5   Agata Godzik Członek
6

  Damian Karol Górecki

Członek
7   Anna Krzystek Członek
8   Sylwia Michalec Członek
9   Maciej Paweł Sołtys Członek
10   Klaudia Mirosława Szewczyk - Klaja  Członek
11   Sławomir Zbigniew Wiktor Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Tomasz Krzysztof Rychłowski Przewodniczący
2   Magdalena Maria Przewoźniak   Z-ca Przewodniczącego 
3   Konrad Mirosław Adamik Członek
4   Mateusz Janusz Fryc Członek
5   Konrad Godzik Członek
6

  Izabela Paulina Grondalczyk

Członek
7   Maria Kubas Członek
8   Piotr Malisz Członek
9   Joanna Maślana Członek
10   Barbara Sołtys Członek
11   Magdalena Ściera

Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Miejscu

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Beata Bryła Przewodniczący
2   Urszula Górecka  Z-ca Przewodniczącego 
3   Anna Gara Członek
4   Piotr Klaja Członek
5   Jan Bogdan Kolasa Członek
6

  Sławomir Mamoń

Członek
7   Justyna Weronika Skawicka - Kubas  Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Spytkowicach

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Stanisława Szarek Przewodniczący
2   Mirosław Szewczyk  Z-ca Przewodniczącego 
3   Paulina Magdalena Biela Członek
4   Michał Jarosław Jarocha Członek
5   Joanna Teresa Kornaś – Srokosz  Członek
6

  Agata Krystian

Członek
7   Katarzyna Leśniak Członek
8   Emilia Maria Michalska Członek
9  Józef Jan Szarek Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Spytkowicach

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Jan Kazimierz Góral Przewodniczący
2   Lucyna Emilia Maślana  Z-ca Przewodniczącego 
3   Justyna Ewa Bachowska Członek
4   Angelika Dudko Członek
5   Justyna Paulina Mazur Członek
6

  Gabriela Medoń

Członek
7   Regina Kinga Placek Członek
8   Jolanta Izabela Przejczowska  Członek
9   Łukasz Paweł Przejczowski Członek
10   Patrycja Maria Rąpel Członek
11   Agnieszka Aniela Sarad Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Półwsi

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Adrian Klaja Przewodniczący
2   Mateusz Antoni Wawro   Z-ca Przewodniczącego 
3   Karolina Brania Członek
4   Magdalena Krupa Członek
5   Alicja Barbara Lach Członek
6

  Wiktoria Maria Mróz

Członek
7   Kamil Józef Szczerbik Członek

 

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //