Wybory do Europarlamentu 2019 - Frekwencja w Gminie Spytkowice

ue

Obwód głosowania

Liczba osób

uprawnionych

do głosowania

Liczba wyborców,
którym wydano karty 

do głosowania

Frekwencja
OKW Nr 1 w Bachowicach 1 811 879 48,54%
OKW Nr 2 w Ryczowie 2 146 966 45,01%
OKW Nr 3 w Miejscu 528 248 46,97%
OKW Nr 4 w Spytkowicach 977 392 40,12%
OKW Nr 5 w Spytkowicach 2 278 965 42,36%
OKW Nr 6 w Półwsi 429 178 41,49%
Ogółem na terenie gminy 8 169 3628 44,41%

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //