Dyżury Urzędnika Wyborczego

ue

W dniach:

18  kwietnia 2019  r. (czwartek) w godz. 14.00 - 15.30

23  kwietnia 2019 r. (wtorek) w godz. 14.00 - 15.30

25  kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. 14.00 - 15.30

w Urzędzie Gminy w Spytkowicach, I piętro, pokój nr 10 będzie pełnił dyżury Urzędnik Wyborczy,  który będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Spytkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Druki zgłoszeń kandydata na członka komisji  wyborczej można pobrać w zakładce WYBORY  DO PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO na stronie  www.spytkowice.net.pl

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //