Dyżury Urzędnika Wyborczego

ue

W dniach:

18  kwietnia 2019  r. (czwartek) w godz. 14.00 - 15.30

23  kwietnia 2019 r. (wtorek) w godz. 14.00 - 15.30

25  kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. 14.00 - 15.30

w Urzędzie Gminy w Spytkowicach, I piętro, pokój nr 10 będzie pełnił dyżury Urzędnik Wyborczy,  który będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Spytkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Druki zgłoszeń kandydata na członka komisji  wyborczej można pobrać w zakładce WYBORY  DO PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO na stronie  www.spytkowice.net.pl

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //