Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania

ue

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Spytkowice

z dnia 2 kwietnia 2019roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Wójt Gminy Spytkowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo: Bachowice

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach,
ul. Księdza Gołby 1, 34-116 Spytkowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

niepelnosprawni 

2

Sołectwo: Ryczów

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie,
ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

niepelnosprawni 

3

Sołectwo: Miejsce

 

Wiejski Dom Kultury w Miejscu,
ul. Piotra i Pawła 9, 34-116 Spytkowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 niepelnosprawni

4

Sołectwo: Lipowa Sołectwo: Spytkowice ulice: Brzestowa, Gwarna, Jeziorna, Kasztelańska, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Morzycka, Nad Kanałem, Nowa, Podwale, Polna, Sadowa, Spokojna, Wiślana, Zacisze, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach,
ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice

5

Sołectwo: Spytkowice ulice: Aleja Kasztanowa, Bożego Ciała, Bursztynowa, Czarnowiejska, Dworska, Górki, Jana Pawła II, Kanada, Konwaliowa, Krakowska, Kwiatowa, Leszczynowa, Łany, Myto, Nadrzeczna, Na stawach, Pagory, Pogodna, Potockich, Rynek, Słoneczna, Sosienki, Spadzista, Starowiejska, Starowiślna, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szyszkowskiego, Św. Bartłomieja, Św. Jana, Św. Katarzyny, Torowa, Wadowicka, Wróblówki, Wzory, Zamkowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach,
ul. Szkolna 14, 34-116 Spytkowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 niepelnosprawni

6

Półwieś

Dom Strażaka w Półwsi,
ul. Świętego Floriana 28, 34-115 Ryczów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 niepelnosprawni

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Spytkowice najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Spytkowice

 

Mariusz KRYSTIAN

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //