Informacja o przeprowadzeniu głosowania na sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice

herb

O B W I E S Z C Z E N I E

G M I N N E J   K O M I S J I   ds. W Y B O R Ó W

W  SPYTKOWICACH

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

 

         Na podstawie § 30 pkt. 2 załączników nr 1,2,,3,4,5,6 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Spytkowice  z dnia 20 grudnia 2018  roku w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Spytkowice, Gminna Komisja ds. Wyborów podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu głosowania na sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

 

Obwód głosowania   BACHOWICE:

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. SZEWCZYK Marian                                          lat 71, zamieszkały Bachowice.

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. BOBAK Marcin                                               lat 34, zamieszkały Bachowice,
 2. DĘBSKI Tadeusz Piotr                                    lat 47, zamieszkały Bachowice,
 3. KASPRZYK Wojciech                                       lat 52, zamieszkały Bachowice,
 4. KURDZIEL Krzysztof Grzegorz                          lat 56, zamieszkały Bachowice,
 5. KURDZIEL Tadeusz Jan                                  lat 49, zamieszkały Bachowice,
 6. SPOREK Dariusz                                            lat 50, zamieszkały Bachowice,
 7. STAŃCZYK Paweł Stanisław                             lat 39, zamieszkały Bachowice,
 8. SZEWCZYK Mirosław                                      lat 54, zamieszkały Bachowice,
 9. WALKOWICZ Kazimierz                                  lat 65, zamieszkały Bachowice,
 10. WARZECHA Zdzisław                                      lat 59, zamieszkały Bachowice,
 11. WRONA Andrzej                                            lat 46, zamieszkały Bachowice.

 

Obwód głosowania  RYCZÓW :

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. KLAJA Adrian                                                   lat 24, zamieszkały Ryczów,

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. BROŻEK Tomasz Grzegorz                               lat 22, zamieszkały Ryczów,
 2. KOLASA Maria Ewa                                          lat 52, zamieszkała Ryczów,
 3. KOTERWAS Janina                                          lat 67, zamieszkała Ryczów,
 4. KRYSTIAN Magdalena Izabela                          lat 43, zamieszkała Ryczów,
 5. KUBAREK Anna Maria                                      lat 36, zamieszkała Ryczów,
 6. KUCHARCZYK Sebastian                                  lat 21, zamieszkały Ryczów,
 7. LURIE – CHUDY Irena                                     lat 66, zamieszkała Ryczów,
 8. MAŚLONA Kazimierz Jan                                  lat 45, zamieszkały Ryczów,
 9. MAŚLONA Piotr                                               lat 31, zamieszkały Ryczów,
 10. MAŚLONA Roman Władysław                            lat 49, zamieszkały Ryczów,
 11. ORTMAN Władysław                                        lat 60, zamieszkały Ryczów,
 12. RYBA Ewa                                                      lat 62, zamieszkała Ryczów,
 13. SENDERA Władysława                                      lat 68, zamieszkała Ryczów

 

Obwód głosowania   MIEJSCE :

Kandydaci na SOŁTYSA:

 1. PRZEJCZOWSKI Mateusz Bartłomiej              lat 25, zamieszkały Miejsce
 2. STAŃCZYK Grażyna Stefania                        lat 65, zamieszkała Miejsce.

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. AUGUSTYNIAK Grzegorz Józef                           lat 33, zamieszkały Miejsce,
 2. BARCIK Janina                                                lat 68, zamieszkała Miejsce
 3. JURCZYK Katarzyna                                         lat 51, zamieszkała Miejsce,
 4. KWIATKOWSKA Marta Matylda                           lat 39, zamieszkała Miejsce,
 5. SIERKA Ewelina                                                lat 34, zamieszkała Miejsce,
 6. SIMIK Grzegorz Rafał                                       lat 46, zamieszkały Miejsce,
 7. TYRPA Ireneusz Krzysztof                                 lat 31, zamieszkały Miejsce,
 8. WANAT Łukasz                                                lat 33, zamieszkały Miejsce,
 9. ŻMUDA Wiesław                                               lat 46, zamieszkały Miejsce,

 

Obwód głosowania LIPOWA :

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. GIEREK Stefan Stanisław                                 lat 50, zamieszkały Lipowa.

 

Obwód głosowania  SPYTKOWICE:

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. MAMOŃ Helena                                              lat 66, zamieszkała Spytkowice,

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. GÓRAL Jan Kazimierz                                      lat 55, zamieszkały Spytkowice,
 2. MALAGA Zbigniew                                           lat 61, zamieszkały Spytkowice,
 3. MICHALEC Józef                                             lat 52, zamieszkały Spytkowice,
 4. PRZEJCZOWSKI Rafał                                     lat 35, zamieszkały Spytkowice,
 5. PRZYSTAŁ Wiesław                                         lat 60, zamieszkały Spytkowice,
 6. RYBARCZYK Małgorzata Maria                          lat 62, zamieszkała Spytkowice,
 7. SOŁTYS Maciej Paweł                                      lat 32, zamieszkały Spytkowice,
 8. STAŃCZYK Michał                                           lat 32, zamieszkały Spytkowice,
 9. WILCZAK Maria Jolanta                                   lat 61, zamieszkała Spytkowice.

                                                 

Obwód głosowania PÓŁWIEŚ :

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. MAŚLONA Stanisław                                        lat 64, zamieszkały Półwieś.

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. BRANIA Wojciech Rajmund                             lat 48, zamieszkały Półwieś,
 2. JENCZAŁA Bożena Władysława                        lat 53, zamieszkała Półwieś,
 3. ODROWĄŻ  Krzysztof Stanisław                       lat 45, zamieszkały Półwieś,
 4. STOKŁOSA Łukasz                                        lat 29, zamieszkały Półwieś,
 5. TOMSKA Barbara Maria                                  lat 49, zamieszkała Półwieś.

                                                                                                               
                                                                                                    

Przewodniczący

Gminnej Komisji  ds. Wyborów w Spytkowicach

Beata Bryła    

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //