INFORMACJA - WYBORY SOŁTYSÓW i RAD SOŁECKICH

herb

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że w dniu 28 kwietnia, tj. niedziela w godz. od 8.00 do 18.00 odbędą się wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w:

1)   Bachowicach
w lokalu wyborczym w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Bachowicach,

2)   Ryczowie
w lokalu wyborczym w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Ryczowie,

3)   Miejscu
w lokalu wyborczym w Wiejskim Domu Kultury w Miejscu,

4)   Lipowej (wybór tylko Sołtysa) 
w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach,

5)   Spytkowicach
w lokalu wyborczym w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Spytkowicach,

6)   Półwsi
w lokalu wyborczym w Domu Strażaka w Półwsi.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup