Uchwała Nr 8/2019 Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach - wyniki

herb

Uchwała Nr 8/2019 Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach

z dnia 28 kwietnia 2019 roku

w sprawie: ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów na sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku.

 

Załącznik: Uchwała Nr 8/2019

 

Frekwencja

Lp.

Siedziba Komisji

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

Frekwencja

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 1

1821

370

20,32%

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, ul. Szkolna 18

2152

218

10,13%

3.

Wiejski Dom Kultury w Miejscu, ul. Piotra i Pawła 9

531

292

54,99%

4.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach - Sołectwo LIPOWA

69

21

30,43%

5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, ul. Szkolna 14

3197

158

4,94%

6.

Dom Strażaka w Półwsi, ul. Św. Floriana 28

429

69

16,06%

 

OGÓŁEM GMINA

8199

1128

13,76%

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup