Dyżury Gminnej Komisji ds. Wyborów w Spytkowicach

herb

I N F O R M A C J A

Gminna Komisja ds. Wyborów w Spytkowicach informuje, że celem przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, pełni dyżury:

DATA

GODZINY

27 marca 2019 r.  tj.  środa

15.00-17.00

 3 kwietnia 2019 r. tj.  środa

 17.00 –20.00

 8 kwietnia 2019 r  tj. poniedziałek

 12.00 -  15.00

 

Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów mieści się w Urzędzie  Gminy Spytkowice,ul. Zamkowa 12  I piętro, pok. nr 4, telefon  33 / 8791 - 155.

     

Przewodniczący

      Gminnej Komisji ds. Wyborów
                 (-) Beata Bryła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup