ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

herb

ZARZĄDZENIE NR 40/2019
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 26 marca 2019 r.


w sprawie: określenia sposobu zgłaszania i wzoru zgłoszenia kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Gminie Spytkowice w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

Załączniki:

Zarządzenie Wójta

Druk zgłoszenia

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup