Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice

herb

O B W I E S Z C Z E N I E

G M I N N E J    K O M I S J I   ds. W Y B O R Ó W

W  SPYTKOWICACH

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie § 33 załączników nr 1,2,3,4, 5, 6 do Uchwały Nr III/21/18  Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Spytkowice, Gminna Komisja ds. Wyborów podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

 

Obwód głosowania   BACHOWICE:

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. SZEWCZYK Marian lat 71, zamieszkały Bachowice.

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. BOBAK Marcin lat 34, zamieszkały Bachowice,
 2. DĘBSKI Tadeusz Piotr lat 47, zamieszkały Bachowice,
 3. KASPRZYK Wojciech lat 52, zamieszkały Bachowice,
 4. KURDZIEL Krzysztof Grzegorz lat 56, zamieszkały Bachowice,
 5. KURDZIEL Tadeusz Jan lat 49, zamieszkały Bachowice,
 6. SPOREK Dariusz lat 50, zamieszkały Bachowice,
 7. STAŃCZYK Paweł Stanisław lat 39, zamieszkały Bachowice,
 8. SZEWCZYK Mirosław lat 54, zamieszkały Bachowice,
 9. WALKOWICZ Kazimierz lat 65, zamieszkały Bachowice,
 10. WARZECHA Zdzisław lat 59, zamieszkały Bachowice,
 11. WRONA Andrzej lat 46, zamieszkały Bachowice.

 

Obwód głosowania  RYCZÓW :

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. KLAJA Adrian lat 24, zamieszkały Ryczów,

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. BROŻEK Tomasz Grzegorz lat 22, zamieszkały Ryczów,
 2. KOLASA Maria Ewa lat 52, zamieszkała Ryczów,
 3. KOTERWAS Janina lat 67, zamieszkała Ryczów,
 4. KRYSTIAN Magdalena Izabela lat 43, zamieszkała Ryczów,
 5. KUBAREK Anna Maria lat 36, zamieszkała Ryczów,
 6. KUCHARCZYK Sebastian lat 21, zamieszkały Ryczów,
 7. LURIE – CHUDY Irena   lat 66, zamieszkała Ryczów,
 8. MAŚLONA Kazimierz Jan lat 45, zamieszkały Ryczów,
 9. MAŚLONA Piotr lat 31, zamieszkały Ryczów,
 10. MAŚLONA Roman Władysław lat 49, zamieszkały Ryczów,
 11. ORTMAN Władysław lat 60, zamieszkały Ryczów,
 12. RYBA Ewa lat 62, zamieszkała Ryczów,
 13. SENDERA Władysława   lat 68, zamieszkała Ryczów

 

Obwód głosowania   MIEJSCE :

Kandydaci na SOŁTYSA:

 1. PRZEJCZOWSKI Mateusz Bartłomiej lat 25, zamieszkały Miejsce
 2. STAŃCZYK Grażyna Stefania lat 65, zamieszkała Miejsce.

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. AUGUSTYNIAK Grzegorz Józef lat 33, zamieszkały Miejsce,
 2. BARCIK Janina lat 68, zamieszkała Miejsce
 3. JURCZYK Katarzyna lat 51, zamieszkała Miejsce,
 4. KWIATKOWSKA Marta Matylda lat 39, zamieszkała Miejsce,
 5. SIERKA Ewelina lat 34, zamieszkała Miejsce,
 6. SIMIK Grzegorz Rafał lat 46, zamieszkały Miejsce,
 7. TYRPA Ireneusz Krzysztof lat 31, zamieszkały Miejsce,
 8. WANAT Łukasz   lat 33, zamieszkały Miejsce,
 9. ŻMUDA Wiesław lat 46, zamieszkały Miejsce,

 

Obwód głosowania LIPOWA :

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. GIEREK Stefan Stanisław lat 50, zamieszkały Lipowa.

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. CHACHUŁA Czesław Andrzej lat 57, zamieszkały Lipowa,
 2. DZIAŁOWY Franciszek lat 59, zamieszkały Lipowa,
 3. KRYSTIAN  Leszek lat 48, zamieszkały Lipowa.

 

Obwód głosowania  SPYTKOWICE:

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. MAMOŃ Helena lat 66, zamieszkała Spytkowice,

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. GÓRAL Jan Kazimierz lat 55, zamieszkały Spytkowice,
 2. MALAGA Zbigniew lat 61, zamieszkały Spytkowice,
 3. MICHALEC Józef lat 52, zamieszkały Spytkowice,
 4. PRZEJCZOWSKI Rafał lat 35, zamieszkały Spytkowice,
 5. PRZYSTAŁ Wiesław lat 60, zamieszkały Spytkowice,
 6. RYBARCZYK Małgorzata Maria lat 62, zamieszkała Spytkowice,
 7. SOŁTYS Maciej Paweł lat 32, zamieszkały Spytkowice,
 8. STAŃCZYK Michał lat 32, zamieszkały Spytkowice,
 9. WILCZAK Maria Jolanta lat 61, zamieszkała Spytkowice.

                                                   

Obwód głosowania PÓŁWIEŚ :

Kandydat na SOŁTYSA:

 1. MAŚLONA Stanisław lat 64, zamieszkały Półwieś.

Kandydaci na CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ:

 1. BRANIA Wojciech Rajmund lat 48, zamieszkały Półwieś,
 2. JENCZAŁA Bożena Władysława lat 53, zamieszkała Półwieś,
 3. ODROWĄŻ  Krzysztof Stanisław lat 45, zamieszkały Półwieś,
 4. STOKŁOSA Łukasz lat 29, zamieszkały Półwieś,
 5. TOMSKA Barbara Maria lat 49, zamieszkała Półwieś.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji  ds. Wyborów w Spytkowicach

Beata Bryła

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //