Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

herb

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bachowicach

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Władysława Zybek Przewodniczący
2   Gabriela Medoń  Z-ca Przewodniczącego 
3   Klaudia Szewczyk-Klaja   Członek
4   Barbara Stępień Członek
5   Agata Godzik Członek
6

  Maria Łabaj

Członek
7   Grażyna Przejczowska Członek
8   Magdalena Agnieszka Rzońca   Członek
9   Krzysztof Jan Bartel Członek
10   Aleksandra Michalec Członek
11   Mariola Szewczyk Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Mirosław Szewczyk  Przewodniczący
2   Anna Czechowicz  Z-ca Przewodniczącego 
3   Michał Jakub Bąk Członek
4   Konrad Mirosław Adamik Członek
5   Konrad Godzik Członek
6

  Justyna Ewa Bachowska

Członek
7   Marcelina Ewa Byrska Członek
8   Justyna Kajfasz Członek
9   Klaudia Teresa Szewczyk  Członek
10   Ewelina Barbara Koczur Członek
11   Ewa Jolanta Gwizdała

Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Miejscu

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Józef Jan Szarek   Przewodniczący
2   Urszula Górecka  Z-ca Przewodniczącego 
3  Mateusz Stanisław Wójcik   Członek
4   Julia Patrycja Michalska Członek
5   Aneta Beata Simik Członek
6

  Katarzyna Leśniak

Członek
7    Joanna Anna Dzidek Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Spytkowicach

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Jan Kazimierz Góral  Przewodniczący
2   Tomasz Krzysztof Rychłowski   Z-ca Przewodniczącego 
3   Angelika Anna Osoba Członek
4   Damian Górecki Członek
5   Natalia Krzystek Członek
6

  Małgorzata Barbara Czyszczoń 

Członek
7   Agata Krystian Członek
8   Emilia Maria Michalska Członek
9   Patrycja Lidia Piotrowska Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Spytkowicach

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Stanisława Szarek  Przewodniczący
2  Seweryn Marek Piórkowski    Z-ca Przewodniczącego 
3  Dorota Ruła Członek
4  Paulina Gawęda Członek
5  Barbara Dzidek Członek
6

 Krystian Stanisław Chlebicki  

Członek
7  Anna Domagała Członek
8  Alicja Barbara Lach Członek
9  Jacek Jan Szydłowski Członek
10  Wiesław Przystał Członek
11  Natalia Jasińska Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Półwsi

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1  Anna Barbara Gierek   Przewodniczący
2   Beata Bryła  Z-ca Przewodniczącego 
3  Izabela Ogiegło Członek
4  Karolina Brania Członek
5  Magdalena Maria Przewoźniak   Członek
6

 Wiktoria Maria Mróz

Członek
7  Krzysztof Piotr Przystał Członek

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup