Frekwencja w Gminie Spytkowice podczas wyborów do Sejmu i Senatu 2019

herb

Obwód głosowania 

Liczba osób uprawnionych

do udziału w głosowaniu 
Liczba wydanych kart
do głosowania 
Procent frekwencji 
 Bachowice  1794 1145 63,82% 
 Ryczów  2121 1276 60,16% 
 Miejsce  522 342 65,52% 
 Spytkowice i Lipowa  964 549 56,95% 
 Spytkowice  2267 1335 58,89% 
 Półwieś  424 223 52,6 % 
 Ogółem  8092 4870 60,78% 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup