Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Spytkowice 13 października 2019 r.

herb

NAZWA KOMITETU OKW Nr 1
w Bachowicach
OKW Nr 2 w Ryczowie OKW Nr 3 w Miejscu OKW Nr 4
w Spytkowicach
OKW Nr 5
w Spytkowicach
OKW Nr 6
w Półwsi
Suma głosów ważnych oddanych na listę (%)
 KW PSL  151 (13,49%)  107 (8,54%)  37 (11,38%)  54 (10,17%)  169 (12,95%)  13 (5,96%)  531 (11,01%)
 KW Prawo i Sprawiedliwość  731 (64,57%)  773 (61,69%)  182 (54,49%)  335 (63,26%)  771 (59,08%)  174 (80,27%)  2966 (65,93%)

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

 52 (4,59%)  78 (6,22%)  29 (8,68%)  27 (5,08%)  68 (5,21%)  1 (0,45%)  255 (4,81%)

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

 78 (6,89%)  73 (5,83%)  55 (16,47%)  43 (8,10%)  86 (6,59%)  11 (5,04%)  346 (6,52%)

Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI

 120 (10,60%)  222 (17,72%)  31 (9,28%)  72 (13,56%)  211 (16,17%)  19 (8,71%)  675 (12,73%)
               4773

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup