INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO

herb

W dniach:

10 września 2019  r. (wtorek) w godz. 14.00 - 15.30

12 września 2019 r. (czwartek) w godz. 14.00 - 15.30

13 września 2019 r. (piątek) w godz. 12.30 - 14.00

w Urzędzie Gminy w Spytkowicach, I piętro, pokój nr 10 będzie pełnił dyżury Urzędnik Wyborczy,  który będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Spytkowice w wyborach do Sejmu i do Senatu RP.

Druki zgłoszeń kandydata na członka komisji  wyborczej można pobrać
w zakładce WYBORY DO  SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, na stronie www.spytkowice.net.pl

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //