INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO

herb

W dniach:

10 września 2019  r. (wtorek) w godz. 14.00 - 15.30

12 września 2019 r. (czwartek) w godz. 14.00 - 15.30

13 września 2019 r. (piątek) w godz. 12.30 - 14.00

w Urzędzie Gminy w Spytkowicach, I piętro, pokój nr 10 będzie pełnił dyżury Urzędnik Wyborczy,  który będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Spytkowice w wyborach do Sejmu i do Senatu RP.

Druki zgłoszeń kandydata na członka komisji  wyborczej można pobrać
w zakładce WYBORY DO  SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, na stronie www.spytkowice.net.pl

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup