19 uczniów nagrodzonych w ramach Gminnego Programu Stypendialnego

DSC 3282

Kolejna sesja Rady Gminy Spytkowice obecnej kadencji miała charakter szczególny, albowiem jej głównym tematem było wręczenie stypendiów dla uczniów, którzy osiągnęli w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 bardzo dobre wyniki w nauce.

Najpierw jednak informację o działalności Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Mariusz Krystian. Wójt przypomniał, że podczas lutowego spotkania samorządowców z Wojewodą Małopolskim, odebrał promesę na dofinansowanie budowy II etapu pierwszego na naszym terenie gminnego żłobka. Jak już informowaliśmy wartość pozyskanego dofinansowania to 648 767,20 zł! Powyższa kwota stanowić będzie częściowe sfinansowanie zarówno wydatków inwestycyjnych tj. robót budowlanych, wykonania instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia budynku, jak i wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem żłobka. Następnie Wójt poinformował o spotkaniu z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którego tematem był remont i utrzymanie infrastruktury będącej we władaniu tej instytucji na terenie gminy Spytkowice. Ponadto Wójt przedstawił informację o tegorocznych zebraniach sprawozdawczych organizacji społecznych z terenu gminy, w których brał udział na przestrzeni ostatniego miesiąca.

Kolejnym punktem Sesji było wręczenie dyplomów stypendystom. Każdy z nich otrzymał stypendium finansowe i pakiet materiałów promocyjnych Gminy. Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski. W gronie stypendystów znaleźli się:

Szkoła Podstawowa w Miejscu:

Julia Chlebicka - średnia ocen 5,33

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach:

Dominik Bobik - średnia ocen 5,50
Nina Kajfasz - średnia ocen 5,45
Oliwia Orda - średnia ocen - 5,33
Jan Przytuła - średnia ocen 5,67
Julia Strzała - średnia ocen 5,50
Jagoda Szmidt - średnia ocen 5,55
Bartosz Walkowicz - średnia ocen 5,33
Emilia Gołba - średnia ocen 5,42
Tomasz Konik - średnia ocen 5,21

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach:

Jeremiasz Budek - średnia ocen 5,33
Kamila Chrapkiewicz - średnia ocen 5,33
Igor Masłowski - średnia ocen 5,36
Dawid Gołba - średnia ocen 5,21
Radosław Stachura - średnia ocen 5,21
Sebastian Rogóż - średnia ocen 5,21

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie:

Kamila Bryła - średnia ocen 5,33
Milena Czyszczoń - średnia ocen 5,45
Dagmara Bałys – średnia ocen 5,86

 

W dalszej części obrad Radni rozpatrzyli uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyrażenia zgody na zamianę oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Spytkowicach, a także przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2020 roku.

 

[g=Stypendia-luty-2020]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //