770 tysięcy złotych dla gminy Spytkowice!

3

Gmina Spytkowice po raz kolejny znalazła się w gronie samorządów, którym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało środki finansowe na odbudowę infrastruktury drogowej. 2 marca 2019 roku, podczas uroczystego spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian z rąk Wicepremier Beaty Szydło, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odebrał promesę na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wysokość przekazanej dotacji wynosić będzie 770 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na remont dróg gminnych:

  • ul. Piotra i Pawła w Miejscu w km 0+400 – 0+957,
  • ul. Jutrzenki w Ryczowie w km 0+000 – 0+202,
  • ul. Nowej w Spytkowicach w km 0+005 – 0+587,
  • ul. Bożego Ciała w Spytkowicach w km 0+000 – 0+112,
  • ul. Spadzistej w Spytkowicach w km 0+100 - 0+300.

Przyznane dofinansowanie w znaczny sposób przyczyni się do poprawy jakości zniszczonych dróg. Dzięki pozyskanym środkom uda się wyremontować ponad 1,6 km nawierzchni. Jak deklaruje Wójt Gminy, to nie jedyne środki finansowe, jakie zostaną przeznaczone w tym roku budżetowym na odbudowę infrastruktury technicznej w naszej gminie.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dotację 61 małopolskim jednostkom samorządu terytorialnego na realizację łącznie 174 zadań, na rekordową kwotę ponad 96 mln złotych! Warto podkreślić, że gmina Spytkowice uzyskała pomoc finansową jako jedna z trzech gmin Małopolski Zachodniej!

 

[g=Promesa-marzec-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //