„Anioły na Górce” niosą pomoc w adaptacji ogrodu przy Muzeum Regionalnym w Bachowicach

6

Od 11 czerwca 2018 roku trwają prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół Muzeum Regionalnego w Bachowicach. W działania zaangażowały się osoby niepełnosprawne z Centrum Pomocy „Anioły na Górce” w Spytkowicach. Roboty rozpoczęto od posprzątania działki. W kolejnym etapie zostały posadzone różnego rodzaju krzewy, które mają za zadanie ożywić teren przy Muzeum.

Celem prac jest uatrakcyjnienie placu przy obiekcie. Pierwsze efekty można już dostrzec, jednak ostateczne rezultaty będzie można zobaczyć, kiedy prace zostaną zakończone, a rośliny dojrzeją.

Szczególne podziękowania za bezinteresowną pomoc należą się pani Annie Dudzik, wolontariuszce, która nadzoruje prace, a także wszystkim, którzy włączyli się w działania zmierzające do zagospodarowania obszaru przy Muzeum. Warto podkreślić, że dla każdego został zapewniony poczęstunek przez Wójta Gminy Mariusza Krystiana.

 

[g=Prace-przy-Muzeum-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup