Aktywne tablice w szkołach

aktyna tab

W związku z przystąpieniem do programu „Aktywna tablica” Zespoły Szkolno-Przedszkolne w: Bachowicach, Ryczowie oraz w Spytkowicach otrzymały wsparcie finansowe na zakup  nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Gmina Spytkowice na realizację programu otrzymała dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego.

Ogólna wartość projektu wynosi: 52.500,00 zł w tym:

  • wsparcie finansowe od Wojewody Małopolskiego : 42.000,00 zł
  • środki własne gminy: 10.500,00 zł.

Celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii i mających na celu poprawę jakości pracy szkół.

 

aktywna tablica

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.