Bachowice wzbogaciły się o nowe tablice z nazwami ulic

DSC 0927

Tablice z nazwami ulic w doskonały sposób poprawiają poruszanie się po określonej miejscowości. Dzięki nim wiemy, gdzie znajdujemy się w danym momencie i możemy sprawdzić, jak daleko jeszcze do celu.

Decyzją Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, ponad trzy lata temu rozpoczęto na terenie naszej gminy wymianę istniejących tablic z nazwami ulic na nowe. Niebieskie oznakowania zastępowane są tablicami w kolorze czerwono-granatowym, nawiązującym do kolorystyki herbu gminy, zawierające poza nazwą ulicy również nazwę miejscowości. Zmieniło się nie tylko wzornictwo i kolor, ale również sposób osadzania tablic w terenie. Dotychczas umieszczane były w większości na ogrodzeniach prywatnych posesji, po zmianie wszystkie tablice znajdą się na przystosowanych do tego słupkach.

Jak do tej pory nowe oznaczenie ulic zostało zamontowane w Lipowej, Miejscu, Spytkowicach, a ostatnio także w Bachowicach. W najbliższych latach prace realizowane będą w pozostałych sołectwach.

 

[g=Tablice-uliczne-Bachowice]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup