Będzie trybuna dla LKS Orzeł

DSC 3101

LKS Orzeł Ryczów to obecnie najwyżej notowana seniorska drużyna piłkarska z terenu gminy Spytkowice. Gra o mistrzostwo IV ligi powoduje, że standard obiektów należących do klubu również musi stać na odpowiednio wysokim poziomie. Jedną z form poprawy infrastruktury klubowej ma być budowa trybuny sportowej. Umowę na realizację powyższych prac parafowali 14 lutego 2020 r. przedstawiciele zarządu LKS Orzeł oraz przedstawiciele Wykonawcy inwestycji tj. firmy AVA SEATS sp. z o.o. z Łodygowic w obecności Wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę systemowej trybuny sportowej o konstrukcji stalowej o pojemności 405 osób podzielonej na trzy sektory. Dwa sektory skrajne będą mieć pojemność 102 osoby każdy, natomiast sektor środkowy będzie mógł pomieścić 201 osób. Całość obiektu będzie mieć formę czterorzędową wraz z siedziskami plastikowymi. Sektor środkowy pokryty będzie ponadto zadaszeniem z poliwęglanu komorowego. W ramach inwestycji wykonane zostanie także utwardzenie terenu pod trybunami i na dojściu przed trybuną kostką brukową na podbudowie z kruszyw kamiennych.

Całkowita wartość inwestycji wg złożonej oferty wyniesie 365 tysięcy złotych. Należy podkreślić, że dzięki zaangażowaniu gminy Spytkowice w działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia, inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwotą 300 tysięcy złotych.

logotypy uklad

 

[g=Trybuna-Orzel-umowa]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //