Blisko 650 tysięcy złotych dla gminy Spytkowice

DSC 3030

Jak informowaliśmy niedawno, zakończył się pierwszy etap budowy obiektu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach przeznaczonego na utworzenie żłobka. Tym razem mamy przyjemność przedstawić kolejną pozytywną informację w tym zakresie. 7 lutego 2020 roku Wójt Gminy Mariusz Krystian odebrał z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na realizację drugiego etapu w/w inwestycji w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+ 2020”. Wartość pozyskanego dofinansowania to 648 767,20 zł! Powyższa kwota stanowić będzie częściowe sfinansowanie zarówno wydatków inwestycyjnych tj. robót budowlanych, wykonania instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia budynku, jak i wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem żłobka.

Utworzenie żłobka i pozyskanie środków umożliwi aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad małymi dziećmi.

- Tylko pozyskanie środków zewnętrznych pozwala naszej Gminie na ciągły rozwój. Jesteśmy skuteczni w tym względzie, dlatego od wielu lat bardzo dużo się u nas dzieje. Dzięki takim inwestycjom spełniamy oczekiwania Mieszkańców naszej Gminy, a jednocześnie realizuję program z jakim rozpoczynałem tę kadencję samorządu - komentuje to wydarzenie Wójt Gminy Mariusz Krystian.

"Maluch+" to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. To kolejna edycja, w której o wsparcie w tym zakresie mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W ramach programu w 2020 roku do województwa małopolskiego trafiło na chwilę obecną ponad 30 milionów złotych. Dzięki temu utworzone zostaną 2622 nowe miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

 

[g=Dofinansowanie-zlobek-2020]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup