Blisko 650 tysięcy złotych dla gminy Spytkowice

DSC 3030

Jak informowaliśmy niedawno, zakończył się pierwszy etap budowy obiektu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach przeznaczonego na utworzenie żłobka. Tym razem mamy przyjemność przedstawić kolejną pozytywną informację w tym zakresie. 7 lutego 2020 roku Wójt Gminy Mariusz Krystian odebrał z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na realizację drugiego etapu w/w inwestycji w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+ 2020”. Wartość pozyskanego dofinansowania to 648 767,20 zł! Powyższa kwota stanowić będzie częściowe sfinansowanie zarówno wydatków inwestycyjnych tj. robót budowlanych, wykonania instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia budynku, jak i wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem żłobka.

Utworzenie żłobka i pozyskanie środków umożliwi aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad małymi dziećmi.

- Tylko pozyskanie środków zewnętrznych pozwala naszej Gminie na ciągły rozwój. Jesteśmy skuteczni w tym względzie, dlatego od wielu lat bardzo dużo się u nas dzieje. Dzięki takim inwestycjom spełniamy oczekiwania Mieszkańców naszej Gminy, a jednocześnie realizuję program z jakim rozpoczynałem tę kadencję samorządu - komentuje to wydarzenie Wójt Gminy Mariusz Krystian.

"Maluch+" to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. To kolejna edycja, w której o wsparcie w tym zakresie mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W ramach programu w 2020 roku do województwa małopolskiego trafiło na chwilę obecną ponad 30 milionów złotych. Dzięki temu utworzone zostaną 2622 nowe miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

 

[g=Dofinansowanie-zlobek-2020]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //