Cena wody bez zmian! - XLI Sesja Rady Gminy

1

Za nami kolejna Sesja Rady Gminy Spytkowice. W jej trakcie Radni pochylili się nad tematem regulaminu dostarczania wody oraz ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie gminy Spytkowice. Radni, na wniosek Wójta Gminy, podjęli decyzję o pozostaniu przy obecnej stawce opłaty za wodę oraz ustalili dopłatę do wspomnianej taryfy na aktualnie obowiązującym poziomie tj. 6,10 zł/m3 netto dla gospodarstw domowych oraz brak dopłaty dla pozostałych odbiorców usług.

Wcześniej jednak, po przyjęciu porządku obrad informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informację o działalności i funkcjonowaniu w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Mariusz Krystian. W tym punkcie Wójt poinformował o uczestnictwie w spotkaniu dotyczącym realizacji dofinansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Jak zaznaczył, gmina Spytkowice bierze udział w tym projekcie, dlatego też kilkanaście domostw z naszego terenu będzie miało możliwość założenia takiej instalacji. Ponadto Wójt przekazał informację o pozyskaniu przez gminę Spytkowice dofinansowania w kwocie blisko pół miliona złotych na remont i modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Spytkowicach.

W kolejnym punkcie Wójt przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2018 roku oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą tego tematu. W dalszej części obrad Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie m.in. udzielenia pomocy finansowej powiatowi wadowickiemu na zakup karetki pogotowia, zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W trakcie Sesji Radni przyjęli 43 uchwały, co jest rekordowym wynikiem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. O szczegółach przeczytacie Państwo w posesyjnym protokole.

 

[g=XLI-Sesja-Rady-Gminy-wrzesien]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //