Co w gminie piszczy?

4

Całkiem niedawno pisaliśmy o aktywności sołtysów w trakcie pierwszego półrocza 2019 roku. Zakres przeprowadzonych przez nich prac był imponujący. Ilość wykonywanych robót w sołectwach może być zdecydowanie większa w przypadku właściwej współpracy sołtysów z władzami naszej gminy. Ta współpraca od lat stoi na bardzo wysokim poziomie, dlatego też Wójt Gminy Mariusz Krystian zdecydował o pomocy w realizacji sołeckich zadań, które mimo czasem niewielkiego zakresu, wymagają większych nakładów finansowych niż środki, którymi dysponują sołtysi w ramach rezerwy sołeckiej.

W ten sposób udało się w niezbędnym zakresie wyremontować ul. Klonową i ul. Szafirową w Spytkowicach oraz ul. Krętą i ul. Spacerową w Ryczowie. Wykonano także konieczne prace na drogach dojazdowych do posesji przy ul. Oświęcimskiej i ul. Starowiejskiej w Ryczowie oraz ul. Nadwiślańskiej w Lipowej. Przy współpracy z sołtysami dokonano remontu drogi rolniczej od ul. Kanada w Spytkowicach, która stanowi drogę dojazdową do pól, ul. Herbowej w Bachowicach oraz rowu odwadniającego wzdłuż ul. Kolejowej w Półwsi.

W ramach prac przy drogach gminnych wykonano także remont poboczy przy ul. Górki w Spytkowicach, uzupełniono nawierzchnię poboczy frezem asfaltowym na ul. Mostowej w Półwsi, ul. Stadionowej i ul. Tęczowej w Ryczowie oraz ul. Górki i ul. Kaniów w Bachowicach, a także wyremontowano przepust pod drogą gminną ul. Zieloną w Spytkowicach. W trakcie pierwszego półrocza wykoszono również ok. 145 km poboczy dróg gminnych.

Z innych prac na terenie gminy, które wykonano w pierwszej połowie roku można wyróżnić rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Mostowej w Półwsi, wymianę instalacji wodnej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku LKS Astra w Spytkowicach. Uzupełniono również brakujące oznakowanie pionowe oraz zamontowano bariery zabezpieczające na kilku drogach gminnych.

Całkowita wartość zrealizowanych prac to kwota ponad 280 tysięcy złotych. Należy także pamiętać, że w trakcie przebudowy pozostaje pięć dróg gminnych, sala Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach wraz z pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury oraz strefa rekreacyjna przy SP nr 2 w Spytkowicach.

 

[g=Prace-gminne-w-solectwach-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //