Co w gminie piszczy?

4

Całkiem niedawno pisaliśmy o aktywności sołtysów w trakcie pierwszego półrocza 2019 roku. Zakres przeprowadzonych przez nich prac był imponujący. Ilość wykonywanych robót w sołectwach może być zdecydowanie większa w przypadku właściwej współpracy sołtysów z władzami naszej gminy. Ta współpraca od lat stoi na bardzo wysokim poziomie, dlatego też Wójt Gminy Mariusz Krystian zdecydował o pomocy w realizacji sołeckich zadań, które mimo czasem niewielkiego zakresu, wymagają większych nakładów finansowych niż środki, którymi dysponują sołtysi w ramach rezerwy sołeckiej.

W ten sposób udało się w niezbędnym zakresie wyremontować ul. Klonową i ul. Szafirową w Spytkowicach oraz ul. Krętą i ul. Spacerową w Ryczowie. Wykonano także konieczne prace na drogach dojazdowych do posesji przy ul. Oświęcimskiej i ul. Starowiejskiej w Ryczowie oraz ul. Nadwiślańskiej w Lipowej. Przy współpracy z sołtysami dokonano remontu drogi rolniczej od ul. Kanada w Spytkowicach, która stanowi drogę dojazdową do pól, ul. Herbowej w Bachowicach oraz rowu odwadniającego wzdłuż ul. Kolejowej w Półwsi.

W ramach prac przy drogach gminnych wykonano także remont poboczy przy ul. Górki w Spytkowicach, uzupełniono nawierzchnię poboczy frezem asfaltowym na ul. Mostowej w Półwsi, ul. Stadionowej i ul. Tęczowej w Ryczowie oraz ul. Górki i ul. Kaniów w Bachowicach, a także wyremontowano przepust pod drogą gminną ul. Zieloną w Spytkowicach. W trakcie pierwszego półrocza wykoszono również ok. 145 km poboczy dróg gminnych.

Z innych prac na terenie gminy, które wykonano w pierwszej połowie roku można wyróżnić rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Mostowej w Półwsi, wymianę instalacji wodnej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku LKS Astra w Spytkowicach. Uzupełniono również brakujące oznakowanie pionowe oraz zamontowano bariery zabezpieczające na kilku drogach gminnych.

Całkowita wartość zrealizowanych prac to kwota ponad 280 tysięcy złotych. Należy także pamiętać, że w trakcie przebudowy pozostaje pięć dróg gminnych, sala Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach wraz z pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury oraz strefa rekreacyjna przy SP nr 2 w Spytkowicach.

 

[g=Prace-gminne-w-solectwach-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup