Coroczna analiza liczby ludności gminy Spytkowice

herb

Na początku nowego roku, tradycyjnie już, przygotowaliśmy analizę liczby ludności zamieszkującej teren gminy Spytkowice. Od kilku lat możemy w tym względzie zaobserwować tendencję wzrostową. 2018 rok również przyniósł nam zwiększenie liczby ludności. Szczegółowe dane przedstawiamy w poniższych tabelach.

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców stałych

Urodzenia

Zgony

2017 rok

2018 rok

2017 rok

2018 rok

2017 rok

2018 rok

1

Bachowice

2325

2356

30

39

18

15

2

Lipowa

80

75

1

0

0

1

3

Miejsce

670

668

8

9

8

6

4

Półwieś

541

538

5

10

5

8

5

Ryczów

2643

2643

24

24

26

25

6

Spytkowice

4022

4008

53

45

32

56

 

RAZEM

10281

10288

121

127

89

111

Jak można odczytać z pierwszej tabeli, liczba Mieszkańców gminy Spytkowice, w porównaniu do roku 2017, zwiększyła się o 7 osób. Nie jest to może wynik imponujący, jednakże każdy wzrost liczby ludności jest powodem do radości. Miniony rok przyniósł nam rekordową w ostatnich latach ilość urodzeń - 127, najwięcej w Spytkowicach i Bachowicach. To pokazuje, że naszym Mieszkańcom żyje się coraz lepiej i częściej podejmują decyzję o powiększeniu rodziny. Mimo zwiększonej liczby zgonów, w gminie zanotowaliśmy dodatni przyrost naturalny. W 2018 roku wyniósł 16 osób. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Bachowice są jedynym sołectwem, w którym zwiększyła się liczba ludności. W pozostałych wioskach, poza Ryczowem, gdzie liczba Mieszkańców pozostała na tym samym poziomie, spadł poziom zaludnienia.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Zameldowania

Wymeldowania

Spoza gminy

Migracje między sołectwami

Poza gminę

Migracje między sołectwami

1

Bachowice

14

7

11

3

2

Lipowa

0

0

4

0

3

Miejsce

2

1

7

1

4

Półwieś

1

1

4

3

5

Ryczów

18

8

23

2

6

Spytkowice

34

8

33

12

 

SUMA

69

25

78

25

 

RAZEM

94

103

Druga tabela pokazuje nam saldo migracyjne. Tutaj ponownie na uwagę zasługuje sołectwo Bachowice, w którym liczba zameldowań wzrosła o ponad 100% w porównaniu z poprzednim analizowanym okresem. Na drugim biegunie znalazło się sołectwo Półwieś, gdzie liczba zameldowań, w porównaniu do roku 2017, spadła pięciokrotnie. W drugiej kategorii tak wielkie zmiany nie zostały odnotowane. Największy wzrost wymeldowań „zanotowało” sołectwo Ryczów - 9 osób więcej niż w 2017 roku.

 

 

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Rok 2017

Rok 2018

Zmiana
w ujęciu rocznym

Rok 2017

Rok 2018

Zmiana
w ujęciu rocznym

0-7

410

466

56

438

504

66

8-17

553

552

-1

566

562

-4

18-40

1772

1765

-7

1730

1723

-7

41-64

1684

1682

-2

1726

1714

-12

Powyżej 64

871

817

-54

531

503

-28

Razem

5290

5282

-8

4991

5006

15

Ostatnia tabela przedstawia zmiany w strukturze wiekowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Z analizy wynika, że liczba kobiet zmniejszyła się o 8, natomiast zwiększyła się liczba mężczyzn (o 15). W dalszym ciągu to jednak kobiety stanowią większość Mieszkańców gminy (51,34%), przy poziomie 48,66% w przypadku mężczyzn.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //