Coroczna analiza liczby ludności gminy Spytkowice

herb

Na początku nowego roku, tradycyjnie już, przygotowaliśmy analizę liczby ludności zamieszkującej teren gminy Spytkowice. Od kilku lat możemy w tym względzie zaobserwować tendencję wzrostową. 2018 rok również przyniósł nam zwiększenie liczby ludności. Szczegółowe dane przedstawiamy w poniższych tabelach.

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców stałych

Urodzenia

Zgony

2017 rok

2018 rok

2017 rok

2018 rok

2017 rok

2018 rok

1

Bachowice

2325

2356

30

39

18

15

2

Lipowa

80

75

1

0

0

1

3

Miejsce

670

668

8

9

8

6

4

Półwieś

541

538

5

10

5

8

5

Ryczów

2643

2643

24

24

26

25

6

Spytkowice

4022

4008

53

45

32

56

 

RAZEM

10281

10288

121

127

89

111

Jak można odczytać z pierwszej tabeli, liczba Mieszkańców gminy Spytkowice, w porównaniu do roku 2017, zwiększyła się o 7 osób. Nie jest to może wynik imponujący, jednakże każdy wzrost liczby ludności jest powodem do radości. Miniony rok przyniósł nam rekordową w ostatnich latach ilość urodzeń - 127, najwięcej w Spytkowicach i Bachowicach. To pokazuje, że naszym Mieszkańcom żyje się coraz lepiej i częściej podejmują decyzję o powiększeniu rodziny. Mimo zwiększonej liczby zgonów, w gminie zanotowaliśmy dodatni przyrost naturalny. W 2018 roku wyniósł 16 osób. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Bachowice są jedynym sołectwem, w którym zwiększyła się liczba ludności. W pozostałych wioskach, poza Ryczowem, gdzie liczba Mieszkańców pozostała na tym samym poziomie, spadł poziom zaludnienia.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Zameldowania

Wymeldowania

Spoza gminy

Migracje między sołectwami

Poza gminę

Migracje między sołectwami

1

Bachowice

14

7

11

3

2

Lipowa

0

0

4

0

3

Miejsce

2

1

7

1

4

Półwieś

1

1

4

3

5

Ryczów

18

8

23

2

6

Spytkowice

34

8

33

12

 

SUMA

69

25

78

25

 

RAZEM

94

103

Druga tabela pokazuje nam saldo migracyjne. Tutaj ponownie na uwagę zasługuje sołectwo Bachowice, w którym liczba zameldowań wzrosła o ponad 100% w porównaniu z poprzednim analizowanym okresem. Na drugim biegunie znalazło się sołectwo Półwieś, gdzie liczba zameldowań, w porównaniu do roku 2017, spadła pięciokrotnie. W drugiej kategorii tak wielkie zmiany nie zostały odnotowane. Największy wzrost wymeldowań „zanotowało” sołectwo Ryczów - 9 osób więcej niż w 2017 roku.

 

 

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Rok 2017

Rok 2018

Zmiana
w ujęciu rocznym

Rok 2017

Rok 2018

Zmiana
w ujęciu rocznym

0-7

410

466

56

438

504

66

8-17

553

552

-1

566

562

-4

18-40

1772

1765

-7

1730

1723

-7

41-64

1684

1682

-2

1726

1714

-12

Powyżej 64

871

817

-54

531

503

-28

Razem

5290

5282

-8

4991

5006

15

Ostatnia tabela przedstawia zmiany w strukturze wiekowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Z analizy wynika, że liczba kobiet zmniejszyła się o 8, natomiast zwiększyła się liczba mężczyzn (o 15). W dalszym ciągu to jednak kobiety stanowią większość Mieszkańców gminy (51,34%), przy poziomie 48,66% w przypadku mężczyzn.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //