Dofinansowanie na budowę zbiorników wyrównawczych

Dofinansowanie zbiorniki 1

852 741 złotych pozyskała gmina Spytkowice na realizację zadania pn. Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w miejscowości Ryczów. Symboliczny czek odebrał 8 lipca 2020 r. z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Tomasza Urynowicza i radnej Marty Mordarskiej wójt gminy Mariusz Krystian.

Środki te pochodzą z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wielkość pozyskanego dofinansowania to ponad 50% całej operacji. Jednocześnie jest to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać nasza gmina, biorąc pod uwagę planowaną wielkość poniesionych kosztów.

- Rozwijamy się, bo inwestujemy. Inwestujemy, bo pozyskujemy środki zewnętrzne. (…) Dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego, za przychylność i to znaczące dla nas wsparcie finansowe - komentuje wójt Mariusz Krystian.

A inwestycja? Inwestycja jest już w trakcie realizacji. Przypomnijmy, zadanie polega na budowie zbiorników wyrównawczych wody pitnej wraz z budową ogrodzenia oraz rurociągów, kanalizacji deszczowej, a także wszelkich niezbędnych instalacji. To wszystko zapewni Mieszkańcom ciągłość i pewność dostaw wody. Wszelkie prace wykonuje przedsiębiorstwo INSTALBUD z Łapanowa.

 

[g=Dofinansowanie-zbiorniki-Ryczow]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //