„Doradca zawodowy”

FE

Zakończył się pierwszy rok realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych.

 Ogólna wartość projektu wynosi: 104.166,40 zł w tym: środki własne gminy 10.146,64 zł.

W ramach programu zostały utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKA) w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w: Spytkowicach, Ryczowie oraz Bachowicach. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach SPIneK przyczynia się do zapewnienia uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej a w konsekwencji do podniesienia u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienie z zgodnie z predyspozycjami i umiejętnościami.

W roku szkolnym 2017/2018 wsparciem zostało objętych 171 uczniów. W ramach realizacji zadania został zakupiony niezbędny sprzęt komputerowy, wyposażenie oraz materiały. Do zadań realizowanych w SPInKach  należy  m.in.:

  • prowadzenie poradnictwa dla uczniów w formie warsztatów,
  • indywidualne konsultacje dla uczniów,
  • organizacja spotkań z rodzicami uczniów na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

w ramach działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

 

EU baner

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //