„Doradca zawodowy”

FE

Zakończył się pierwszy rok realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych.

 Ogólna wartość projektu wynosi: 104.166,40 zł w tym: środki własne gminy 10.146,64 zł.

W ramach programu zostały utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKA) w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w: Spytkowicach, Ryczowie oraz Bachowicach. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach SPIneK przyczynia się do zapewnienia uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej a w konsekwencji do podniesienia u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienie z zgodnie z predyspozycjami i umiejętnościami.

W roku szkolnym 2017/2018 wsparciem zostało objętych 171 uczniów. W ramach realizacji zadania został zakupiony niezbędny sprzęt komputerowy, wyposażenie oraz materiały. Do zadań realizowanych w SPInKach  należy  m.in.:

  • prowadzenie poradnictwa dla uczniów w formie warsztatów,
  • indywidualne konsultacje dla uczniów,
  • organizacja spotkań z rodzicami uczniów na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

w ramach działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

 

EU baner

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //