Dożynki Gminne objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP

1

Rok 2018, w związku z 100. rocznicą odzyskania wolności po wielu latach pod zaborami, jest rokiem niezwykłym. W całym kraju podejmowane są liczne inicjatywy, które upamiętniają to wydarzenie. Również Gmina Spytkowice cały czas włącza się w te obchody. Najbliższą ku temu okazją będą tradycyjne Dożynki Gminne organizowane tym razem w Spytkowicach. Gminne Święto Plonów w jubileuszowym roku zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. Tym samym wydarzenie to zostało wpisane w oficjalne obchody tej niezwykle ważnej dla Polaków rocznicy.

Pan Prezydent Andrzej Duda w przesłanym do Mieszkańców Gminy Spytkowice liście pisze: „W roku wielkiego narodowego jubileuszu odzyskania niepodległego Państwa Polskiego; z wyrazami szacunku dla rolników Gminy Spytkowice; z wielką wdzięcznością za całoroczny trud, za udział w rozwoju gospodarczym i budowaniu pomyślności Rzeczypospolitej, za chleb na polskich stołach i trwanie przy wartościach patriotycznych oraz niezmiernie ważnych i pięknych tradycjach polskiej wsi; w uznaniu dla organizatorów - Władz Gminy Spytkowice, Gminnego Ośrodka Kultury, Sołectwa Spytkowice oraz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach; z życzeniami dla polskich gospodarzy, aby Państwa niezastąpiona praca na ojczystej ziemi przynosiła dobre plony, aby pracy towarzyszyły satysfakcja i radość, a polska wieś z każdym rokiem stawała się coraz silniejsza ekonomicznie i zasobniejsza. Szczęść Boże!”

 

[g=Patronat-Prezydenta-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup