Ul. Starowiejska i ul. Słoneczna po remoncie

DSC 2132

Za nami ostatni tegoroczny akcent związany z remontem dróg gminnych. 3 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Kierownik Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Marek Opyrchał w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego DROG-BUD dokonali odbioru przeprowadzonych robót na ul. Starowiejskiej i ul. Słonecznej w Spytkowicach.

Realizacja inwestycji polegała m.in. na robotach pomiarowych oraz rozbiórce istniejącej nawierzchni. Ponadto wykonane zostało profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy tłuczniem, a także wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz poboczy.

Wartość inwestycji to blisko 400 tysięcy złotych. Zdecydowana część tej kwoty zostanie pokryta ze środków zewnętrznych. Przypomnijmy, 24 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wadowicach Wójt Gminy odebrał z rąk Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca dofinansowanie na przebudowę powyższych dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Warto podkreślić, że w tym roku nowe nawierzchnie pojawiły się aż na 12 odcinkach dróg gminnych, co jest wynikiem historycznym i do tej pory niespotykanym w naszej gminie. Łącznie w 2019 roku wyremontowano ponad 5 km nawierzchni za kwotę przekraczającą 2 miliony złotych. Taki wynik staje się wyzwaniem dla naszego samorządu na kolejne lata.

 

[g=Dwie-ulice-po-remoncie-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup