Ul. Starowiejska i ul. Słoneczna po remoncie

DSC 2132

Za nami ostatni tegoroczny akcent związany z remontem dróg gminnych. 3 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Kierownik Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Marek Opyrchał w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego DROG-BUD dokonali odbioru przeprowadzonych robót na ul. Starowiejskiej i ul. Słonecznej w Spytkowicach.

Realizacja inwestycji polegała m.in. na robotach pomiarowych oraz rozbiórce istniejącej nawierzchni. Ponadto wykonane zostało profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy tłuczniem, a także wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz poboczy.

Wartość inwestycji to blisko 400 tysięcy złotych. Zdecydowana część tej kwoty zostanie pokryta ze środków zewnętrznych. Przypomnijmy, 24 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wadowicach Wójt Gminy odebrał z rąk Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca dofinansowanie na przebudowę powyższych dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Warto podkreślić, że w tym roku nowe nawierzchnie pojawiły się aż na 12 odcinkach dróg gminnych, co jest wynikiem historycznym i do tej pory niespotykanym w naszej gminie. Łącznie w 2019 roku wyremontowano ponad 5 km nawierzchni za kwotę przekraczającą 2 miliony złotych. Taki wynik staje się wyzwaniem dla naszego samorządu na kolejne lata.

 

[g=Dwie-ulice-po-remoncie-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //