Fundusze unijne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach rozpoczął w kwietniu br. realizację projektu „Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach” - oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Dzięki realizacji projektu wzrośnie ich jakość poprzez wprowadzenie indywidualnego podejścia do klienta, co umożliwi dostosowanie narzędzi i metod pracy z klientem adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb.

Poza zmianami organizacyjnymi, w pierwszym etapie realizacji projektu podjęto działania mające na celu przygotowanie Ośrodka do funkcjonowania w nowym modelu tj. przeprowadzono niezbędne prace remontowe oraz zakupiono potrzebny sprzęt i wyposażenie.

Wszelkie działania w ramach projektu prowadzone będą do marca 2019 roku, a jego całkowity koszt wyniesie 412 533 zł. Warto podkreślić, że całość finansowana jest ze środków europejskich i dotacji celowej. Cieszy, że kolejne środki zewnętrzne trafiają do naszej gminy i są odpowiednio wykorzystywane.

 

[g=Fundusze-unijne-w-GOPS-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //