Gmina Spytkowice liderem inwestycji w Małopolsce Zachodniej!

Ranking ilustracja

W opublikowanym niedawno rankingu przygotowanym dla Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota znalazło się zestawienie inwestycji samorządowych w latach 2016-2018. Ranking wydatków inwestycyjnych to jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Metoda tworzenia rankingu była niemal identyczna, jak w poprzednich latach. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. W ten sposób uniknięto dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. O ostatecznym miejscu zadecydowała suma wszystkich wydatków inwestycyjnych podzielona przez liczbę mieszkańców danej gminy.

Po przeanalizowaniu wyników badań okazało się, że gmina Spytkowice znalazła się na pierwszym miejscu wśród wszystkich gmin powiatu wadowickiego. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że za nami znalazły się również gminy miejsko-wiejskie mające, teoretycznie, większe możliwości i zdecydowanie większe budżety. Co więcej, analizując sytuację w subregionie Małopolska Zachodnia tj. wśród gmin powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i wadowickiego, okazało się, że nasza gmina osiągnęła najwyższy wskaźnik wśród wszystkich gmin wiejskich tego regionu! Warto zwrócić uwagę, że w czołówce tego rankingu znalazły się trzy gminy powiatu wadowickiego, co wskazuje na jego zauważalny rozwój, ale również pozwala odczuć satysfakcję, że nasza gmina jest liderem tak prężnie działających jednostek samorządowych.

Poniżej prezentujemy czołówkę rankingu wśród gmin wiejskich subregionu Małopolska Zachodnia:

Lp.

Gmina wiejska

Powiat

Średnie wydatki inwestycyjne per capita

1.

Spytkowice

wadowicki

755,72 zł

2.

Wieprz

wadowicki

697,35 zł

3.

Trzyciąż

olkuski

697,11 zł

4.

Bolesław

olkuski

674,31 zł

5.

Osiek

oświęcimski

648,79 zł

6.

Brzeźnica

wadowicki

648,37 zł

 

Przedstawione zestawienie bardzo cieszy, ale nie zaskakuje. Wszak nie od dziś wiadomo, że w gminie Spytkowice inwestuje się dużo i z rozmachem. W ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzono wiele inwestycji, z których korzystają wszyscy nasi Mieszkańcy. W tym miejscu należy wspomnieć m.in. o przeprowadzonej termomodernizacji i kompleksowym remoncie placówek oświatowych, budowie Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu oraz kaplicy cmentarnej w Spytkowicach, a także ciągłych remontach dróg gminnych.

Powyższe zestawienie jest wynikiem właściwie prowadzonej polityki władz gminy ukierunkowanej na pozyskiwanie zewnętrznych środków inwestycyjnych, w tym środków unijnych. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że efekty tej wytężonej pracy widać gołym okiem - a pojawiające się co jakiś czas zestawienia, porównania, rankingi tylko potwierdzają ten stan rzeczy.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //