Gmina Spytkowice oświetlona nowymi lampami

1

W listopadzie br. przy kolejnych trzech przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 44 pojawiło się dedykowane oświetlenie. Dla oświetlenia przejść zaprojektowano sieć elektroenergetyczną oświetleniową wykonaną kablami ziemnymi wraz z zabudowanymi na fundamentach stalowymi słupami i wysięgnikami z oprawami LED-owymi. Sieć ta zasilana jest z istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych. Przeprowadzenie tej inwestycji w zdecydowany sposób poprawia widoczność na przejściach dla pieszych, co od blisko roku możemy obserwować na pozostałych oświetlonych „zebrach” znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 44.

Do realizacji rozpoczętej w 2018 roku inwestycji przystąpiono na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Spytkowice a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, w związku z chęcią poprawy niezadowalającego stanu bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 44. Przedmiotem porozumienia było określenie zasad współpracy stron w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia. Na mocy podpisanego dokumentu gmina zgodziła się na pełnienie funkcji Inwestora, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej zadania, GDDKiA natomiast zobowiązała się do przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44, wykonania oznakowania poziomego oraz większościowego współfinansowania inwestycji.

Ponadto, w ramach rozpoczętej w 2018 roku sukcesywnej wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Spytkowice, zamontowano nowe oświetlenie na ul. św. Jana w Spytkowicach. Dla jego wykonania zaprojektowano sieć elektroenergetyczną zasilaną z dwóch stacji transformatorowych oraz słupy wraz z oprawami LED-owymi. Całkowita długość zaprojektowanej sieci wynosi 225 metrów. Tym sposobem w znaczący sposób poprawiła się widoczność i bezpieczeństwo w tej części sołectwa Spytkowice.

 

[g=Oswietlenie-dk44-swjan]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //