Gmina Spytkowice po raz kolejny z dofinansowaniem zewnętrznym!

Drogi rolnicze1222

W ramach środków budżetowych województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 131 408 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól. Środki te zostaną przeznaczone na remont drogi rolniczej w Spytkowicach. Promesę, w dniu 5 czerwca, z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki oraz wicemarszałka Tomasza Urynowicza odebrał Wójt Gminy Mariusz Krystian. Spotkanie odbyło się podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Uczestniczyli w nim także radni województwa: Stanisław Bukowski i Filip Kaczyński.

Na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych zarząd województwa przeznaczył blisko 18 mln złotych. Z pomocy finansowej, tym razem, skorzystało prawie 170 jednostek samorządu terytorialnego.

 

[g=Promesa-remont-drog-rolniczych-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //