Gmina Spytkowice po raz kolejny z dofinansowaniem zewnętrznym!

Drogi rolnicze1222

W ramach środków budżetowych województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 131 408 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól. Środki te zostaną przeznaczone na remont drogi rolniczej w Spytkowicach. Promesę, w dniu 5 czerwca, z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki oraz wicemarszałka Tomasza Urynowicza odebrał Wójt Gminy Mariusz Krystian. Spotkanie odbyło się podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Uczestniczyli w nim także radni województwa: Stanisław Bukowski i Filip Kaczyński.

Na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych zarząd województwa przeznaczył blisko 18 mln złotych. Z pomocy finansowej, tym razem, skorzystało prawie 170 jednostek samorządu terytorialnego.

 

[g=Promesa-remont-drog-rolniczych-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //