Gmina Spytkowice projektuje chodnik w ciągu ul. Pagory w Spytkowicach

1

16 stycznia br. Wójt Gminy Mariusz Krystian zorganizował spotkanie z kadrą kierowniczą Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz przedstawicielami firmy usługowej REMAPOL z Krakowa, która wykonuje dla gminy projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty przy ul. Pagory w Spytkowicach. Dokument ma zawierać m.in. aktualizację mapy do celów projektowych, opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, operatu wodno-prawnego, kosztorysów inwestorskich, czy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji.

Po roboczym spotkaniu z projektantami znamy już podstawowe techniczne parametry tego obiektu. Z uwagi na trudne warunki terenowe, będzie to kosztowna inwestycja. Całość dokumentacji powinna być gotowa w połowie tego roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczniemy tę inwestycję - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

Przygotowanie projektu pochłonie z budżetu gminy blisko 63 tysięcy złotych. Duży ruch samochodowy i pieszy w tej części sołectwa Spytkowice powoduje jednak, że wykonanie chodnika jest sprawą kluczową dla poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie. Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszego na całej długości ulicy oraz połączenie go z budowanym obecnie chodnikiem na ul. Słonecznej. Jakiś czas temu działania w tym zakresie podjęła Rada Gminy, która na prośbę Wójta, zabezpieczyła na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Inwestycja ta idealnie wpisuje się w przyjętą przez władze gminy politykę polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowych zadań planowanych do realizacji przy drodze krajowej i drogach powiatowych. W ostatnich latach to podejście sprawdza się doskonale, gdyż dzięki niemu na naszym terenie powstało wiele nowych elementów infrastruktury drogowej, które w innych gminach są ciągle melodią przyszłości.

 

[g=Spotkanie-chodnik-Pagory-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //