Gmina Spytkowice projektuje chodnik w ciągu ul. Pagory w Spytkowicach

1

16 stycznia br. Wójt Gminy Mariusz Krystian zorganizował spotkanie z kadrą kierowniczą Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz przedstawicielami firmy usługowej REMAPOL z Krakowa, która wykonuje dla gminy projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty przy ul. Pagory w Spytkowicach. Dokument ma zawierać m.in. aktualizację mapy do celów projektowych, opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, operatu wodno-prawnego, kosztorysów inwestorskich, czy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji.

Po roboczym spotkaniu z projektantami znamy już podstawowe techniczne parametry tego obiektu. Z uwagi na trudne warunki terenowe, będzie to kosztowna inwestycja. Całość dokumentacji powinna być gotowa w połowie tego roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczniemy tę inwestycję - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

Przygotowanie projektu pochłonie z budżetu gminy blisko 63 tysięcy złotych. Duży ruch samochodowy i pieszy w tej części sołectwa Spytkowice powoduje jednak, że wykonanie chodnika jest sprawą kluczową dla poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie. Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszego na całej długości ulicy oraz połączenie go z budowanym obecnie chodnikiem na ul. Słonecznej. Jakiś czas temu działania w tym zakresie podjęła Rada Gminy, która na prośbę Wójta, zabezpieczyła na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Inwestycja ta idealnie wpisuje się w przyjętą przez władze gminy politykę polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowych zadań planowanych do realizacji przy drodze krajowej i drogach powiatowych. W ostatnich latach to podejście sprawdza się doskonale, gdyż dzięki niemu na naszym terenie powstało wiele nowych elementów infrastruktury drogowej, które w innych gminach są ciągle melodią przyszłości.

 

[g=Spotkanie-chodnik-Pagory-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //