Gmina Spytkowice z dofinansowaniem w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”

promesa1

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” gmina Spytkowice otrzymała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w wysokości 48 tysięcy złotych na realizację prac remontowo-budowlanych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach. Promesę, z rąk Rafała Stuglika, Przewodniczącego Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, odebrali 29 maja 2019 roku Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz Komendant Gminny OSP Tadeusz Dębski.

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe wpłyną na polepszenie warunków pracy Strażaków-Ochotników z Bachowic działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia, zdrowia oraz mienia społeczności lokalnej.

W ramach zakresu rzeczowego inwestycji planuje się wykonanie robót ziemnych wraz z budową fundamentów, murowanie ścian, wykonanie stropodachu oraz izolację termiczną i przeciwwilgociową. Ponadto planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz roboty wykończeniowe. Całkowity koszt realizacji zadania szacuje się na blisko 250 tysięcy złotych.

 

[g=Malopolskie-remizy-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //